Week 7 (21 aug - 27 aug)

21-08-2023

Half bewolkt, weinig wind uit noordwest, van 16 naar 26 ⁰C oplopend. Het eerste uur staan er al vijf tellers paraat op de telpost. Dat zal niet voor die vroege Sijzen zijn. Het is een groepje van 8 en zo vroeg hebben we ze nog nooit gehad (was 4 september, in 2005 dus lang geleden). Vlak na 8 uur komt er een Visarend over, de 5e van dit jaar. Er zijn ook deze week nog jonge Grauwe Klauwieren te zien bij de telpost. Voor de tweede keer dit jaar komt er een Groenpootruiter over. Rond het middaguur vliegt er maar weinig, de omstandigheden zijn toch niet zo verkeerd. De vlinders komen nu wel op gang, Dagpauwogen, Atalanta’s en Kleine Koolwitjes. Een volwassen vrouw Bruine Kiekendief maakt het weer leuk en om twee uur komt er een groep van 46 Ooievaars over, mooi zo! De tweede Visarend van vandaag vliegt over. En met een Sperwer, een juveniele Bruine Kiekendief en een Koninginnenpage in het laatste uur van vandaag is het een prima telling.
Vandaag: 20 soorten, 145 exemplaren

Overzicht van week 7 ©Toy Janssen

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen

22-08-2023

Van licht tot zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 23 ⁰C. ’s Avonds is er ook een uur geteld, met nauwelijks wind, half bewolkt en enkele graden koeler. De post is al vroeg bezet en er vliegt in het eerste uur een Witgat over. De trek van Gele Kwikstaarten (en ook Witte) is wel op gang, maar het zijn maar kleine aantallen per uur. Om kwart over 9 worden we verwend met een Ortolaan. De geluidsapparatuur voor lastige soorten zoals een Ortolaan staat al geregeld aan tijdens de tellingen. Daarmee kunnen de zeldzame en lastige soorten ook nog achteraf aan hun trekroepjes gedetermineerd worden. Even na tienen is het weer prijs, een Visarend komt over en een goed half uur later een Duinpieper. Maar dit waren 2 van de 5 trekvogels dit uur. De aantallen blijven laag maar om 10 over half 1 komt er een Tuinfluiter langs gevlogen. De vierde Tuinfluiter pas op deze telpost, een zeldzaamheid dus, wel allemaal in deze periode. De rest van de middag is het karig gesteld met de vogels. Wel zien we nog 6 Tapuiten ter plaatse, eerder vandaag al een Grauwe Klauwier en 4 Paapjes. Ook ’s avonds vliegt er weinig, er zit wel een Duinpieper ter plaatse en er vliegen 2 Wilde Eenden en een Wulp over.
Vandaag: 18 soorten, 112 exemplaren

Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Toy Janssen ©Martien van Dooren
Toy Janssen ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Ortolaan ©Alain Hofmans

23-08-2023

Licht tot onbewolkt, bijna windstil, maar wat er te voelen is komt uit oost, 20 ⁰C. Vier Grote Zilverreigers in het eerste uur is voor augustus al een flinke groep, maar elders in het land verschijnen ook overal Grote Zilverreigers. Er zit beweging in. Om half 8 komt er een Bergeend over, een zeldzame soort op deze telpost. Tot nu toe zijn er 26 geteld, waarvan 12 in één groep. Een half uur later wordt er een Bosrietzanger gezien, ook geen algemene doortrekker, maar wat regelmatiger dan een Bergeend (wel éénlingen meestal). Ook wordt er een Duinpieper ontdekt. Het uur erna zien we een Steenloper overkomen, waarvan een goede opname is. Deze soort wordt pas voor de tweede keer hier waargenomen (13 augustus 2021 een groep van 8). En het is pas half 10, een mooie dag al! Ter plaatse zit er ook van alles; Grauwe Klauwieren, Paapjes, Tapuiten en een Duinpieper en natuurlijk de gebruikelijke soorten. Helaas is het daarna over met de trek, er komen alleen nog maar vlinders langs en dan vooral Atalanta’s.
Vandaag: 16 soorten, 99 exemplaren

Duinpieper ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren
Steenloper ©Toy Janssen

24-08-2023

Licht bewolkt, weinig wind uit zuidoost, 22 ⁰C. Tot half 8 komen er vooral gebruikelijke soorten over; Gele- en Witte Kwikstaarten, Holenduiven, Boerenzwaluwen en Boompiepers is dat in deze tijd. Dan komt er een groep van 7 Kruisbekken langs, het lijkt weer een goed jaar voor deze soort. In het volgende uur komt er een Groenpootruiter over en om half 10 een Bontbekplevier, wat hier ongebruikelijk is. Het is de 23ste, maar er kwam in 2007 een groep van 11 over. in hetzelfde uur trekken er ook 2 Boomvalken over en ook enkele Huiszwaluwen. Half 12 is het en de volgende mooie soort komt over: Morinelplevier. Dat is de 2e dit jaar. Het volgende uur komt er een (nieuwe) Duinpieper over en ook weer wat Kruisbekken. Dan trekt het dicht en wordt er nog maar één Gele Kwikstaart gezien in een uur, dus vandaag wordt er wat eerder gestopt.
Vandaag: 18 soorten, 103 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Bosrietzanger ©Alain Hofmans
Bosrietzanger ©Alain Hofmans
Morinelplevier ©Toy Janssen

25-08-2023

Wisselend half tot zwaar bewolkt, erg weinig wind uit zuidoost, 19 ⁰C. Terwijl er vooral Gele- en Witte Kwikstaarten geteld worden komt er achter de keet een Kiekendief in beeld: Grauwe Kiekendief! Het is een volwassen vrouw en zo vroeg op de ochtend (even na half acht) dat zal ze wel in de buurt geslapen hebben. Zo’n anderhalf uur later wordt er een Grauwe Vliegenvanger ontdekt, de tweede op deze telpost (eerste op 23 augustus 2018, maar 2 dagen verschil). Even later zien en horen we ook een Duinpieper. De trek van Boerenzwaluwen begint eindelijk wat op gang te komen met enkel tientallen per uur. In het laatste uur kwam er niet zo veel langs, maar de pleisterende Paapjes, Tapuiten en Roodborsttapuiten die de laatste dagen steeds gezien werden, zijn nu als trekker genoteerd.
Vandaag: 12 soorten, 179 exemplaren

Onno Bosma, Harry Claassen en Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Onno Bosma, Harry Claassen en Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Toy Janssen en Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Toy Janssen en Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren

26-08-2023

Licht tot half bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende zuidwesten wind, 22 ⁰C. Ook in het weekend starten we net na 6 uur en net als eerder deze week komt er een mooie groep Grote Zilverreigers over. Niet heel bijzonder maar toch leuk zijn de Watersnip en de Sijs in het tweede uur dat er geteld wordt. De zwaluwentrek is wat diverser, er worden naast Boertjes ook Huis- en Oeverzwaluwen gezien. Om 20 over 9 wordt er een Bonte Vliegenvanger gezien. Die is nog nooit eerder op deze telpost gezien en het is de eerste nieuwe soort van dit jaar en de 213de soort. De soort komt op de Maashorst (waar deze telpost ligt) wel algemeen voor, het is een soort die veel in nestkasten wordt aangetroffen, bijvoorbeeld in vakantiehuisjesparken. Er zijn verschillende soorten roofvogels op trek vandaag, we tellen 3 Sperwers, een volwassen vrouw Bruine Kiekendief, een Buizerd, een Boomvalk en een volwassen man Wespendief. Ook vandaag wordt er een Grauwe Vliegenvanger gezien, dat is dan de derde ooit op deze telpost. Tegen 1 uur komt er een Gierzwaluw over, dat is al weer even geleden. Later op de middag komen er nog twee over. Aan het eind van de middag komt er nog een nieuwe Duinpieper over. Een soortenrijke dag vandaag.
Vandaag: 26 soorten, 341 exemplaren

Duinpieper ©Toy Janssen

Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Wespendief (man) ©Toy Janssen
Wespendief (man) ©Toy Janssen

27-08-2023

Wisselend bewolkt, aantrekkende zuidwesten wind, 19 ⁰C. In het eerste uur wordt het duidelijk dat er van de Duinpiepers van de laatste dagen er nog 4 ter plaatse zitten. Het tweede uur tellen levert een paar mooie soorten op: Zwarte Roodstaart, Paapje en Tjiftjaf. De Zwarte Roodstaart is de tweede van dit jaar, de Tjiftjaf de eerste. Paapjes zijn er al meer geweest, maar die blijven ook wel een paar dagen hangen. Tussen 9 en 10 is het interessant: een Regenwulp en twee Wespendieven op trek. Het volgende uur komt er een vrij grote groep Aalscholvers lang: 24. Om kwart over 11 zien we een Visarend, dit keer een volwassen man. Ook een Wespendief en twee Bruine Kiekendieven op trek in dit uur. Ondanks het dreigende weer komen er nog meer roofvogels over: nog een Wespendief en een Boomvalk. tussen half 2 en twee uur regent het, maar daarna vliegen er weer flink wat Boerenzwaluwen en nog 2 Wespendieven, totaal vandaag. Er wordt lang doorgeteld, tot 5 uur.
Vandaag: 19 soorten, 335 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73.
 24. Kwartel  49. Vink  74.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023