Week 6 (14 aug - 20 aug)

14-08-2023

De eerste dag van de nieuwe week en meteen eentje om weer in te lijsten. Voortreffelijk weer met een zuidzuidoostenwind kracht 2 á 3, halfbewolkt en een temperatuur oplopend ’s middags tot een aangename 26 graden en regen weten we al niet meer wat dat is. Zoals te doen gebruikelijk de laatste dagen viel er de eerste paar uren niet veel te tellen, een stuk of tien vogels. Maar tussen half negen en negen uur kwam er plotseling een Lepelaar vrij dichtbij langs gevlogen. Een prachtige waarneming, de tweede van dit jaar al, terwijl we de afgelopen vier jaar er totaal slechts één gezien hebben. De eerste Grote Zilverreiger van dit seizoen kon ook genoteerd worden en ver weg werd een Groenpootruiter gehoord. Die hadden we nog niet op de lijst staan. Ook de eerste van dit jaar was het Paapje op de draad, wel even goed kijken of hij een oogstreep had. De dalende lijn van de Gierzwaluwen zette vandaag door, slechts 29 stuks, maar daarvoor in de plaats kwam een stijgende lijn van de Gele Kwikstaarten, vandaag 23 stuks. Rond elf uur, toen er de nodige thermiek was in de lucht, kwamen de eerste 25 Ooievaars van vandaag. Ze waren al een paar dagen voorspeld maar niet gekomen. Maar dat maakten ze vandaag dubbel en dwars goed. Totaal werden er tussen elf en drie uur maar liefst 319 geteld in vier groepen, met als grootste een groep van 130. Dat tellen valt overigens nog niet zo mee, want als Ooievaars een bel aan het vormen zijn vliegt alles door elkaar heen. Tussen al dat Ooievaarsgeweld door kwam er ook nog een Zwarte Ooievaar ver weg langs getrokken. En alsof het niet op kon, om half een werd de eerste Visarend van dit jaar gezien. In de middag werden nog twee Bruine Kiekendieven en een Rode Wouw waargenomen. Meer dan tevreden gingen de laatste tellers van vandaag om vijf uur naar huis. P.S. Om negen uur ’s avonds meldde Alain Hofmans nog de eerste Grote Pieper van dit jaar op de telpost (en tevens de vroegste ooit van Nederland in het najaar) en ook een Oeverloper, de vijfde ooit op onze telpost. Vandaag dus super veel eerste soorten van dit jaar. Wat een dag!!!
Vandaag: 25 soorten, 499 exemplaren

Een overzicht van week 6

Grote Pieper ©Alain Hofmans

15-08-2023

Het weer van vandaag was identiek aan gisteren, dus wat dat betreft goede vooruitzichten. De fantastische dag van gisteren, zou die een vervolg krijgen? Veel vogelliefhebbers hadden de app van gisteren goed gevolgd en tussen zes en zeven uur in de morgen waren er al vijf tellers aanwezig. Verspreid over de dag kwam het totaal aantal tellers op 16 uit. De eerste twee uren was het rustig met de vogels, maar niet zo rustig als de dagen hiervoor. De kwikstaarten deden het redelijk met zo’n 20 stuks, gelijkelijk verdeeld over de Witte en de Gele. Verder konden we nog een Watersnip, Witgatje en Grote Zilverreiger noteren. Het derde uur werd het interessanter met een groep van 12 Regenwulpen en met name een Purperreiger, waarvoor de tellers toch wel uit hun stoel of van de bank wilden komen. Het zal wel weer een Blauwe Reiger zijn, maar deze keer niet. Het volgende uur was niet zo spectaculair, maar toch nog 30 Gierzwaluwen en 15 Kleine Mantelmeeuwen. Het wachten was op de Ooievaars, maar die kwamen vandaag helaas niet, hoe intensief we de lucht ook afspeurden. Wel kwamen er rond de middag acht Bruine Kiekendieven en een Visarend overgevlogen. Dat was toch weer effe smullen. Voor de rest van de middag viel het wat tegen, maar nog wel twee Bruine Kiekendieven. Weer een leuke teldag, ook al was het niet zo spectaculair als gisteren.
Vandaag: 22 soorten, 338 exemplaren

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Visarend (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Visarend (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Lepelaar (juveniel) ©Martien van Dooren
Lepelaar (juveniel) ©Martien van Dooren

16-08-2023

Het weer was vandaag iets minder dan gisteren. Half tot zwaar bewolkt, een noordnoordoosten wind kracht 2, geen regen en een temperatuur oplopend naar 23 graden in de middag. Vandaag, 16 augustus, zou de dag van de eerste Duinpieper(s) moeten worden. Want volgens Toy Janssen komt hij elk jaar op of rond deze dag op de telpost. Maar er vloog nauwelijks iets. Van zes uur ’s morgens tot een uur in de middag telden we totaal slechts 130 vogels. Maar zie, niet getreurd om half elf meldt Alain Hofmans een Duinpieper op dezelfde plaats als andere jaren, halfweg de Palmvenseweg in het veld en met een prachtige foto erbij. Het klopt dus toch, 16 augustus Duinpieperdag. Dat was schitterend en alle aanwezige tellers hebben hem gezien. Rond 12 uur trok er een groep van 11 Ooievaars hoog en ver weg over. Deze werden een half uur later gevolgd door een Zwarte Ooievaar, die het dit jaar erg goed doet. Dit was al weer de 13de van dit jaar, alleen in 20214 werden er meer geteld, namelijk 14. Iets over een uur kwam er boven de Drie Vennen een Visarend aangevlogen met een vis in zijn klauwen. Hij zocht daar ergens een mooie boom op om hem op te gaan lunchen. Daarna vertrok hij weer. Samenvattend kunnen we zeggen dat het vandaag tussen half elf en een uur de moeite waard was en daarvoor en daarna een stuk minder. Maar dat hoort bij trektellen, soms moet je lang wachten op iets moois.
Vandaag: 17 soorten, 143 exemplaren

Grote Zilverreigers ©Toy Janssen
Grote Zilverreigers ©Toy Janssen
Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Isidro Rendon
Duinpieper ©Isidro Rendon
Duinpieper roep ©Toy Janssen

17-08-2023

Vandaag geen zon, wel droog en een noordoostenwind kracht 3 en een temperatuur die voor de middag maar tot 17 graden opliep. Wat zou vandaag ons weer brengen aan vogels? Vol goede moed begonnen de tellers aan hun dagelijkse hobby, maar zoals gisteren al gezegd soms zit het mee en soms zit het tegen. Vandaag was zo’n dag er nauwelijks iets vloog en zelfs de Duinpieper van gisteren was vertrokken. We moesten het doen met een groep van acht Blauwe Reigers en verder een Goudplevier en een Bruine Kiekendief. Om 12.00 uur is de ochtendploeg gestopt en een middagploeg liet het helemaal afweten.
Vandaag: 10 soorten, 76 exemplaren

Boerenzwaluw (juveniel) ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw (juveniel) ©Martien van Dooren
Boomvalk (adult vrouw) ©Toy Janssen
Boomvalk (adult vrouw) ©Toy Janssen
Oeverzwaluw (juveniel) ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw (juveniel) ©Martien van Dooren

18-08-2023

Vandaag voor de middag zwaarbewolkt, een wat kil aanvoelende oostzuidoostenwind en maximaal 18 graden. Het enige waar de tellers zich aan konden warmen was de Morinelplevier die tegen acht uur over kwam en zelfs een paar rondjes rond de telpost vloog, maar toen besloot om toch maar door te vliegen. Tussen 10 en 11 uur kwamen er nog twee Wulpen en een Pontische meeuw langs. Verder viel er voor de middag niet veel meer te vermelden. Na de middag werden de weersomstandigheden een stuk aangenamer. De lucht trok open en de temperatuur liep op naar 25 graden. Tegen een uur kwam een Wespendief ver en hoog over. Die kon genoteerd worden als trekker, de eerste van dit jaar. Om half twee kwamen er drie Ooievaars over. Zo’n groepje is eenvoudiger te tellen dan die grote, dwarrelende groepen van afgelopen maandag. Daarna was het toch weer een paar uur wachten op de volgende leuke waarneming, een Visarend die net als gisteren zijn meegebrachte vis bij de telpost in een boom kwam opeten. Daarna is er nog een uurtje geteld, maar er vloog op een Boompieper na niets meer.
Vandaag: 13 soorten, 545 exemplaren

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

19-08-2023

Vandaag zwaar bewolkt, zuidzuidoostenwind kracht 1 en een temperatuur oplopend tot 23 graden. Tot 10 uur vlogen er nog redelijk wat vogels per uur, maar daarna nam het af tot minder dan 20 per uur. Toch viel er wel het nodige te genieten, vijf Kruisbekken bijvoorbeeld iets na zeven uur, een Koekoek tegen acht uur en twee Paapjes even na 9 uur. De Gele Kwikken beginnen wat meer door te komen, vandaag 113 stuks totaal en ook de Boompiepers deden het met 25 niet verkeerd. Er werden vandaag zelfs 3 Duinpiepers waargenomen voor de middag. De Goudplevieren, in groepjes of alleen, kwamen vandaag uit op een mooi totaal van 25 stuks. De Ringmussen trokken met een dagtotaal van 13 stuks ook weer aan de bel. De Roofvogels hadden met slechts een Bruine- en een Blauwe Kiekendief een matige dag. Toch heel wat soorten vandaag en elk uur wel iets moois. Wat ook opvalt de afgelopen week is dat de telpost zo goed bezocht wordt. Tien personen of zelfs meer per dag is geen uitzondering.
Vandaag: 26 soorten, 333 exemplaren

Blauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Wespendief (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Wespendief (adult vrouw) ©Martien van Dooren
Kruisbekken ©Toy Janssen

20-08-2023

Vandaag zondag en de dag deed zijn naam eer aan, veel zon, oostenwind draaiend naar west kracht 2 en een temperatuur oplopend naar 27 graden. De vogels gedroegen er zich ook naar, het totale aantal viel tegen met 262 stuks. Zeker als je bedenkt dat er een grote groep van 115 Ooievaars bij zat. Maar dat was natuurlijk wel een mooi moment voor de tellers om kwart over elf. Ook mooi was de groep van 16 Kruisbekken die zich om acht uur meldde. Met drie Bruine Kiekendieven en een Wespendief waren de roofvogels redelijk vertegenwoordigd. Ook de Kleine Mantelmeeuwen deden het vandaag met 17 stuks beter dan de afgelopen drie dagen toen er totaal maar vier langs kwamen.
Vandaag: 17 soorten, 262 exemplaren

Visarend (Adult vrouw) ©John Hermans
Visarend (Adult vrouw) ©John Hermans
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57.
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58.
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59.
 10. Holenduif  35. Bergeend  60.
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61.
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62.
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63.
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64.
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65.
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66.
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67.
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68.
 19. Witgat  44. Koolmees  69.
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70.
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73.
 24. Kwartel  49. Vink  74.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023