Week 5 (7 aug - 13 aug)

07-08-2023

Een nieuwe week met een wat betere start van het weer. Vandaag grotendeels droog, half bewolkt en circa 17 graden. Er waaide wel een stevige westenwind, kracht 3 á 4. Het eerste uur begon rustig met een paar Gierzwaluwen en een groep van 15 Kleine Mantelmeeuwen. De Kleine Mantelmeeuwen hadden er vandaag wel zin in, er kwamen er totaal 167 door. Het tweede uur werden er al 40 Gierzwaluwen geteld en dat ging de volgende uren mooi door met als top van een tot twee uur toen er ruim 140 werden geteld. Totaal deze dag 368 stuks, een mooie score voor in augustus. Om half elf kwam er een Blauwe Kiekendief adulte vrouw redelijk vlakbij over vliegen. Ook de Aalscholvers deden het met 40 stuks in diverse groepjes vandaag niet slecht. Maar rond één uur lag toch het hoogtepunt van de dag, te beginnen met een Bruine Kiekendief en daarna een groep van 4 Zwarte Ooievaars en vlak daarna een Lepelaar. Niet verkeerd zoiets binnen een half uur tijd. Het laatste uur kwamen er ook nog ruim 30 Kokmeeuwen over.
Vandaag: 4 soorten, 18 exemplaren

Zwarte Ooievaars en Rode Wouw ©Toy Janssen

08-08-2023

Vandaag weer een droge dag en half bewolkt, wel net als gisteren een stevige westzuidwestenwind kracht 3 á 4 en een niet al te hoge temperatuur van zo’n 17 graden. Vandaag was een uitzonderlijk goede dag voor de Gierzwaluwen. Er werden er maar liefst 1.039 geteld, terwijl we gisteren dachten dat 368 al niet slecht was. Tussen elf en één uur kwamen er een kleine 600 langs. Wie het vandaag ook goed deden waren de Regenwulpen. Het werd met een dagtotaal van 27 stuks net geen nieuw dagrecord. De Boerenzwaluwen zijn ook voorzichtig met de trek begonnen en de Huiszwaluwen deden het voortreffelijk met 60 stuks. De Kleine Mantelmeeuwen kwamen de hele dag in kleine groepjes of als eenlingen door en scoorden toch weer een totaal van 54 stuks. De Kokmeeuwen gingen daar met 87 stuks iets overheen. Rond half twee kwam een Zwarte Ooievaar mooi dichtbij langs gevlogen, altijd weer een vreugdevol moment voor de tellers. Vandaag waren er liefst 8 tellers van onze eigen Vogelwacht aanwezig en 4 gasten. Die hebben volop kunnen genieten van wat er allemaal over kwam en bovendien kregen ze er nog gratis uitleg bij ook.
Vandaag: 12 soorten, 667 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Spreeuwen ©Toy Janssen
Spreeuwen ©Toy Janssen

09-08-2023

Rustig weer vandaag, half bewolkt met een zwakke westenwind kracht 2 á 3 en een temperatuur oplopend tot 20 graden. Het eerste uur kwamen er 38 Grauwe Ganzen door maar of ze al echt op trek waren daar werd aan getwijfeld. Verder een rustig begin de volgende uren. Tegen 10 uur kregen we bezoek van Dtv (Hier te bekijken), de lokale tv zender van de gemeente Maashorst. Omdat het rustig met vogels was konden we ze uitgebreid te woord staan en over onze telpost vertellen. Pas tegen de middag begonnen de Gierzwaluwen weer te vliegen , maar niet in die mate als gisteren. Het stokte bij een kleine 400 stuks als dagtotaal en na half twee was het gedaan. De Kleine Mantelmeeuwen deden het redelijk met een totaal van 32 stuks. Maar het mooiste van de dag kwam pas na twee uur. Er werden ’s middags in een paar uur tijds vijf Bruine Kiekendieven genoteerd. Vlinders zien we dit jaar niet veel. Ondanks dat de weersomstandigheden nu beter zijn dan de afgelopen paar weken wil het niet echt vlotten. Ze zijn er dit jaar gewoon niet. Het ligt waarschijnlijk behalve aan het koele voorjaar met name ook aan de heel droge zomers van de afgelopen jaren.
Vandaag: 16 soorten, 504 exemplaren

Dtv op bezoek ©Martien van Dooren
Dtv op bezoek ©Martien van Dooren
Dtv op bezoek ©Martien van Dooren
Dtv op bezoek ©Martien van Dooren
Peter van de Braak ©Martien van Dooren
Peter van de Braak ©Martien van Dooren

10-08-2023

Het weer deed er vandaag weer een schepje boven op. Westzuidwestenwind kracht 2, meer dan half bewolkt, droog en een temperatuur oplopend naar 25 graden in de middag. De dag begon erg rustig wat de trek betreft. De eerste twee uren werden er slechts 3 vogels geteld. Dat beloofde niet veel goeds voor vandaag. Maar in het derde uur kwam de omslag. De eerste Ooievaar van dit jaar meldde zich hoog en ver in de lucht. Was dit een verkenner voor grotere groepen? Dat bleek inderdaad zo te zijn, want een uur later werd een groep van 24 stuks waargenomen. In deze periode kwamen er ook nog eens 6 Zwarte Ooievaars over. Die doen het dit jaar goed. Zij hadden waarschijnlijk in het naburige Zeeland bij restaurant Het Witten Huis aan de grond gezeten. Net als de voorbije dagen kwamen de Kleine Mantelmeeuwen in kleine groepjes verspreid over de dag overgevlogen, op een uitzondering na rond 10 uur met een groep van 17 stuks. Niet onvermeld mogen de Gierzwaluwen blijven, want zij deden het met 528 stuks ook weer buitengewoon goed vandaag. Opmerkelijk was wel dat er tussen 11 en half 12 ongeveer 450 stuks werden geteld met rond elf uur een grote groep van 300 stuks. In de namiddag werd ook weer een Bruine Kiekendief gezien.
Vandaag: 18 soorten, 655 exemplaren

Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Regenwulpen ©Martien van Dooren
Regenwulpen ©Martien van Dooren

11-08-2023

Vandaag grotendeels dezelfde weersomstandigheden als gisteren, de eerste uren vrijwel onbewolkt en daarna halfbewolkt, wind zuidoost kracht 2, geen regen en een temperatuur die wel een stukje hoger lag als gisteren namelijk oplopend van 15 graden in de morgen tot 28 graden ’s middags. Qua aantallen vogels moest het vandaag weer van de Gierzwaluwen komen, drie van de vier vogels was een Gierzwaluw. De eerste paar uren vloog er niet veel, het opmerkelijkst was een vroege Watersnip en een 12 tal Oeverzwaluwen. Maar het was goed toeven in de zon en er was genoeg koffie. De Gele Kwikstaarten beginnen toch steeds meer echt door te vliegen, zij zijn voorzichtig met hun trek begonnen. Er konden er vandaag 9 genoteerd worden. De leukste waarneming van de dag waren ongetwijfeld de 2 Bergeenden die zo rond kwart voor twee langs de telpost kwamen. Dat is geen soort die we hier veel zien. Vorig jaar hadden we er wel 12, maar de 7 jaren daarvoor niet één. Vandaag werden ook 2 Wespendieven gezien, maar geen met voedsel in de klauwen. We hadden eigenlijk vandaag wel de nodige Ooievaars verwacht, omdat de berichten uit het noorden daarover gunstig waren. Maar we hebben er niet één gezien.
Vandaag: 13 soort, 545 exemplaren

Bruine Kiekendief (2de kalenderjaar man) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (2de kalenderjaar man) ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen

12-08-2023

Zaterdag voor de middag flinke regen, dus viel er niet veel te tellen. Na de middag werd het prachtig weer, halfbewolkt, met een westenwind kracht 3 en een aangename temperatuur van 23 graden. Er is tot vijf uur geteld, maar het was niet bijster interessant wat er langs kwam, zowel wat betreft aantallen als soorten. Een Witgatje en Bruine Kiekendief kunnen wel vermeld worden. Het aantal Gierzwaluwen begint met 106 ook wat af te nemen, maar ze zijn nog zeker niet op. Voor de derde dag op rij werd wel een lokale Wespendief genoteerd en de juveniele Grauwe Klauwieren zijn ook nog t.p. aanwezig. Komende week wordt het wel weer interessant, want in de tweede helft van de week komen de Duinpiepers. De afgelopen jaren deden ze dat tenminste steeds heel trouw.
Vandaag: 11 soort, 170 exemplaren

Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaars ©Martien van Dooren
Zwarte Ooievaars ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren

13-08-2023

De laatste teldag van week vijf. Het was halfbewolkt, zuidzuidwestenwind kracht 2 á 3 en een temperatuur oplopend naar 24 graden. Een mooie dag met veel tellers, veel uren, veel verschillende soorten vogels en een paar leuke krenten in de pap. Het totaal aantal exemplaren was met 306 evenwel niet zo hoog gezien het feit dat er toch negen uur is geteld. Maar augustus is nooit de maand van de grote aantallen. Voor de middag werd er een groep van zes Watersnippen, een Bruine Kiekendief en vijf Kruisbekken gezien. Niet onvermeld mag blijven dat er ook een groep van 11 ringmussen werd geteld en dat is toch een soort waar het de laatste jaren niet goed mee gaat in Nederland. Na de middag kwamen er iets na drie uur nog 2 Rode Wouwen over. De eersten van dit seizoen. Maar hopelijk komen er nog veel meer, want zo’n 15 á 20 is de laatste jaren heel normaal voor onze telpost.
Vandaag: 23 soort, 306 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit
 02. Bosruiter  27. Goudplevier
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp
 09. Ringmus  34. Ooievaar
 10. Holenduif  35. Bergeend
 11. Kruisbek  36. Watersnip
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart
 16. Grauwe Gans  41.
 17. Boerenzwaluw  42.
 18. Oeverzwaluw  43.
 19. Witgat  44.
 20. Bruine Kiekendief  45.
 21. Wielewaal  46.
 22. Boomleeuwerik  47.
 23. Huismus  48.
 24. Kwartel  49.
 25. Boomvalk  50.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023