Juli 2023

Tellen begint dit jaar op zaterdag, dus er is een weekverslag van 2 dagen. De eerste vogel is zoals verwacht een Gierzwaluw, maar later op de dag komen er 2 Bosruiters, vrij zeldzaam hier. Op zondag goede trek van Gierzwaluwen en om 2 uur is het nog net geen dagrecord, maar na doortellen is het nieuwe dagrecord 4692! Twee Pontische Meeuwen maken het compleet. De dagen er na zijn er minder Gierzwaluwen, de meesten zijn al weg. Dinsdag is het goed weer voor vlinders, waaronder een Koninginnenpage. De volgende dag zijn er al Kruisbekken op trek en komt de tweede Slangenarend ooit over de telpost, deze werd iets eerder boven Uden opgemerkt. Zaterdag wordt er een Grauwe Klauwier op trek waargenomen, mogelijk een op de Maashorst geboren vogel. De volgende dag is het te slecht weer om te tellen, maar de volgende dag, maandag, vliegen er weer vrij veel Gierzwaluwen. De rest van de week weinig bijzonders, er wordt zelfs 2 dagen achtereen niet geteld. ’s Maandags is er wel weer geteld, maar vloog er niks bijzonders.

Dit jaar werden er weer vrij veel vogels geteld in juli, maar in 2019 waren het er toch 2x zo veel. Per uur waren het er toen ook veel meer. Maar vergeleken bij vorig jaar was 2023 een prima jaar. Wel werden er erg weinig verschillende soorten geteld. De Gierzwaluw is veruit de meest getelde vogel in juli, niet zo vreemd na dat dagrecord. 97 % van de trekvogels was een Gierzwaluw! Op de tweede plaats staan de Kokmeeuw en op 3 de Kleine Mantelmeeuw. Voor het eerst geen andere zwaluw in de top3 (meestal is dat de Boerenzwaluw).

Vlinders

Was 2022 niet goed voor trekvlinders in juli, 2023 was net zo. Slechts 11 vlinders, waarvan 7 Atalanta’s. Gelukkig zat er ook dit jaar een Koninginnenpage bij.

Het weer

Na een aantal warme zomers was juli 2023 gemiddeld. De temperatuur in Volkel (dichtbij weermeetstation) was 0,2 ⁰C boven het gemiddelde. De twee weken dat de telpost bezet was waren zelfs koeler dan gemiddeld. De weerrapporten hebben het ook over een sombere juli. Aan het eind van de maand waren er zelfs nachten dat het tot 8 ⁰C afkoelde. Op 23 en 24 juli viel er hier veel regen. zo’n 40 mm. Zonuren waren er vooral in de tweede helft te weinig, er was zelfs een dag geheel zonder zon.

Overzicht aantallen en uren in juli

Jaar Uren juli Aantal in juli Per uur Soorten juli
2016 56:40 5.784 102 30
2017 89:53 12.968 144 42
2018 77:24 8.844 114 41
2019 87:00 19.924 229 32
2020 74:45 3.529 47 23
2021 84:24 7.439 88 25
2022 67:15 4.198 62 24
2023 51:51 8.260 134 19

Top 3 vogelsoort in juli

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016 Gierzwaluw 4.848 Boerenzwaluw 469 Kokmeeuw 135
2017 Gierzwaluw 10.399 Boerenzwaluw 1.369 Kokmeeuw 558
2018 Gierzwaluw 7.207 Boerenzwaluw 1.283 Spreeuw 111
2019 Gierzwaluw 14.200 Boerenzwaluw 4.561 Kokmeeuw 564
2020 Gierzwaluw 2.351 Boerenzwaluw 834 Oeverzwaluw 188
2021 Gierzwaluw 7.139 Atalanta 82 Oeverzwaluw 50
2022 Gierzwaluw 3.596 Kokmeeuw 223 Boerenzwaluw 99
2023 Gierzwaluw 7.997 Kokmeeuw 99 Kleine Mantelmeeuw 83