Week 4 (31 juli - 6 aug)

31-07-2023

Vandaag een stevige zuidwestenwind, kracht 4 en veel regen. De temperatuur komt niet boven de 18 ⁰C. Na een weekend waarin niet geteld is vanwege het slechte weer, is er vandaag toch een paar uur geteld. 's Middags, toen het eindelijk droog werd, is een iemand er toch op uitgetrokken. Opvallendst waren de 3 Boompiepers, maar die zijn er in augustus vaak vroeg bij om te vertrekken. Verder een dag om snel te vergeten.
Vandaag: 4 soorten, 18 exemplaren

Plaatsen keet ©Martien van dooren
Plaatsen keet ©Martien van dooren
Plaatsen keet ©Martien van dooren
Plaatsen keet ©Martien van dooren
Plaatsen keet ©Martien van dooren
Plaatsen keet ©Martien van dooren

01-08-2023

Vandaag ook weer veel regen, zuidwestenwind kracht 3 en onder de 20 ⁰C. Maar een lichtpuntje, vandaag mag de keet weer geplaatst worden en hoeven we niet meer in de auto te schuilen. Met 7 man sterk was het karwei in een uur gepiept. We konden de keet vlakbij, bij Klaas van de Laan aan de Brobbelbiesweg, zelf ophalen. Daar mochten we hem, na het 40 jarig feest van de Vogelwacht op 8 juli, drie weken stallen. De keet stond er nog niet of het begon al weer z'n best te regenen. Toch nog een uurtje tellen, maar toen was het weer klaar voor vandaag.
Vandaag: 4 soorten, 9 exemplaren

Jan plaatst de hangtafel ©Martien van Dooren
Jan plaatst de hangtafel ©Martien van Dooren
Wind schotten worden geplaatst ©Martien van Dooren
Wind schotten worden geplaatst ©Martien van Dooren
Klus zit erop ©Martien van Dooren
Klus zit erop ©Martien van Dooren

02-08-2023

Vandaag nog iets slechtere omstandigheden, weer veel regen, een krachtige zuidzuidoostenwind en slechts 16 ⁰C. Na thuis de zoveelste volle regenmeter leeg te hebben geschut, was het vanaf elf uur even een paar uur droog genoeg om te gaan tellen. Dus toch nog maar even naar de telpost. Het eerste uur kwamen er 8 Grauwe Ganzen over de keet en het tweede uur enkele Zwaluwen en een Kleine Mantelmeeuw. Daarna begon het weer wat te miezeren en is er gestopt met tellen.
Vandaag: 4 soorten, 20 exemplaren

Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren

03-08-2023

Het wordt een eentonig verhaal wat betreft het weer, zwaar bewolkt naar regen, een krachtige west zuidwestenwind en 18 ⁰C. Er is geteld van half elf tot half twee. Vandaag viel er toch weer wat te tellen. Er trokken 22 Oeverzwaluwen over de keet en een paar Boerenzwaluwen. De Gierzwaluwen hadden er tussen 12 uur en half twee zin in. Totaal ruim 100 stuks werden er geteld. Maar die wilden waarschijnlijk nog net voor de naderende regen weg zijn. Om half twee viel er namelijk weer een flinke plens water naar beneden. Er is toen gestopt met tellen.
Vandaag: 5 soorten, 144 exemplaren

Grauwe Klauwier (man) ©John Hermans
Grauwe Klauwier (man) ©John Hermans
Grauwe Klauwier (juveniel) ©John Hermans
Grauwe Klauwier (juveniel) ©John Hermans

04-08-2023

Vandaag eindelijk eens een vrijwel droge dag, een zwakke zuidwestenwind en 18 ⁰C. En hoera, beter weer op komst, ook al is het pas volgende week dinsdag. Vandaag een goede teldag, er is maar liefst meer dan 7 uur geteld, zonder regen en met een goede personele bezetting. De Kleine Mantelmeeuwen vlogen vandaag goed met totaal 77 stuks. Er werden groepen van 10 tot 16 geteld. Tegen elf uur werd zelfs een fors nieuw dagrecord genoteerd voor de Huismus. Een groep van maar liefst 9 Huismussen kwam langs de keet. Het vorige record was slechts 3. Maar het allermooiste van de dag moest nog komen, een uur later. Want plotseling werd een apart geluid gehoord. Een steltje, een Bosruiter was de eerste gedachte, want dat kan goed in deze periode. Maar al heel snel werd de vogel ook gezien en het bleek om een Wielewaal te gaan. Camera's lagen in de keet vanwege wat lichte regen. Degene die het dichtst bij de deur stond greep zijn camera en kon nog net op tijd een paar mooie foto's maken. Tjonge jonge, de vierde Wielewaal ooit op de telpost. Na alle regenellende van de afgelopen weken mocht er ook wel eens iets leuks langskomen. Verder werden er vandaag ook 247 Gierzwaluwen geteld, 26 Huiszwaluwen en de eerste Bruine Kiekendief van het jaar. Ook nog twee Witgatjes, maar die kwamen zonder geluid langs.
Vandaag: 11 soort, 384 exemplaren

Wielewaal ©Martien van Dooren
Wielewaal ©Martien van Dooren
Wielewaal ©Martien van Dooren
Wielewaal ©Martien van Dooren

05-08-2023

Vandaag tot 13.00 uur mooi weer met een zwakke zuidwestenwind, 6/8 bewolking en 18 ⁰C. Daarna weer veel regen. Toch ook weer een mooie teldag, want de Gierzwaluwen vlogen redelijk goed voor augustus. Tussen 11 en 13.00 uur zijn er bijna 400 geteld. Ook enkele Grauwe Klauwieren werden gezien. Zij hebben vlakbij de telpost gebroed en zijn aan het rondzwerven alvorens ze rond half augustus op trek naar het zuiden gaan. Vandaag werden ook de eerste 2 Tapuiten weer gezien. Ze zijn dus ook terug voor de trek. Ook bijzonder was dat vandaag een Kwartel werd gehoord. Deze zit in dezelfde categorie van zeldzaamheid als de Wielewaal van gisteren.
Vandaag: 7 soort, 417 exemplaren

Tapuit ©John Hermans
Tapuit ©John Hermans
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

06-08-2023

Vandaag west noordwestenwind kracht 3 en veel regen, temperatuur 15 ⁰C. Het zag er aanvankelijk naar uit, volgens buienradar, dat de dag hier droog zou verlopen. Een regengebied cirkelde mooi met een krul om de Maashorst heen. Maar toen de eerste tellers voor de seizoensopening gearriveerd waren veranderde dat snel. Het begon te regenen en het heeft verder de hele dag geregend. Met de paraplu open of met z'n allen in de keet, er moest beschutting tegen de regen gezocht worden. Maar het was er niet minder gezellig door. Het is weer eens iets anders dan het kortebroekenweer en de 30 ⁰C van de afgelopen jaren. Van de paar vogels die overkwamen was de mooiste een Goudplevier. Hopelijk gaat het volgende week de goede kant op.
Vandaag: 7 soort, 20 exemplaren

Opening telseizoen ©John Hermans


Opening telseizoen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit
 02. Bosruiter  27. Goudplevier
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart
 05. Aalscholver  30.
 06. Blauwe Reiger  31.
 07. Boompieper  32.
 08. Pontische Meeuw  33.
 09. Ringmus  34.
 10. Holenduif  35.
 11. Kruisbek  36.
 12. Slangenarend  37.
 13. Grauwe Klauwier  38.
 14. Huiszwaluw  39.
 15. Gele Kwikstaart  40.
 16. Grauwe Gans  41.
 17. Boerenzwaluw  42.
 18. Oeverzwaluw  43.
 19. Witgat  44.
 20. Bruine Kiekendief  45.
 21. Wielewaal  46.
 22. Boomleeuwerik  47.
 23. Huismus  48.
 24. Kwartel  49.
 25. Boomvalk  50.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06.
 03. Dagpauwoog  07.
 04. Koninginnepage  08.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023