Week 3 (24 juli - 30 juli)

24-07-2023

Vrijwel geheel bewolkt, iets aantrekkende zuidwesten wind, 19 ⁰C. De eerste tweeënhalve uur ook regenachtig, maar er vliegen toch genoeg Gierzwaluwen en vandaag ook enkele Huiszwaluwen. Net na de regen komen er meer Gierzwaluwen en enkele meeuwen en tussen 1 uur en kwart voor 3 zo’n 400 Gierzwaluwen. Verder weinig trek van andere soorten, maar er worden nog wel 2 lokale Wespendieven gezien, waarvan één aan het vlinderen was. Dat is altijd mooi om te zien, een Wespendief die boven zijn lichaam de vleugeltoppen tegen elkaar laat komen.
Vandaag: 5 soorten, 642 exemplaren

Grauwe Klauwier ©John Hermans

Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Boomvalk (vrouw) ©Toy Janssen
Boomvalk (vrouw) ©Toy Janssen
Boomvalk (vrouw) ©Toy Janssen
Boomvalk (vrouw) ©Toy Janssen

25-07-2023

Half tot zwaar bewolkt, noordwesten wind kracht 3, 19 ⁰C. Veel minder Gierzwaluwen vandaag, maar wel trek van andere soorten. Daar zit een Holenduif en een Aalscholver bij, en vrij veel Kleine Mantelmeeuwen. Later zien we ook nog enkel Huiszwaluwen en een Blauwe Reiger. Er is ’s middags niet geteld.
Vandaag: 7 soorten, 75 exemplaren

Gele Kwikstaart ©Toy Janssen
Gele Kwikstaart ©Toy Janssen
Havik (man) ©Toy Janssen
Havik (man) ©Toy Janssen
Zuringspanner ©Toy Janssen
Zuringspanner ©Toy Janssen

26-07-2023

Zwaar tot half bewolkt, matige zuidwesten wind, 16 ⁰C. Vandaag is het vergelijkbaar met gister, maar alles een beetje minder. Op één soort na, vandaag kwam er een Atalanta langs. Het laatste uur dat er geteld is, was het nog wel aardig met de gierzwaluwtrek, een kleine 50 vogels.
Vandaag: 6 soorten, 68 exemplaren

Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Telpost ©Martien van Dooren
Telpost ©Martien van Dooren

27-07-2023

Geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind en motregen, 20 ⁰C. Eigenlijk is het de hele dag erg slecht weer, maar ’s middags lijkt het toch iets op te knappen. Er is dus een uurtje geteld tussen 3 en 4 uren, er vlogen ook enkele vogels over. Dat waren Gierzwaluwen en een Kokmeeuw. Er werden ook nog twee Roodborsttapuiten ter plaatse gezien. Vandaag zijn we verwend door Staatsbosbeheer; er zijn nieuw houtstapels bij de telpost gelegd en er is er een opgeknapt. Lekker dichtbij, zodat er goede foto’s gemaakt kunnen worden.
Vandaag: 2 soorten, 6 exemplaren

Havik (man) ©Martien van Dooren
Havik (man) ©Martien van Dooren
Boomvalk (vrouw) ©Martien van Dooren
Boomvalk (vrouw) ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren

28-07-2023

Geheel bewolkt, zuidwesten wind kracht 3, 19 ⁰C. We roepen het wel vaker, er zijn meer tellers dan vogels. Vandaag is dat echt zo, er is maar één vogel overgetrokken, een Aalscholver. Wel zijn er nog 6 Raven gezien, maar dat waren lokale vogels. En er waren drie verschillende tellers. Er is toch nog 3 uur geteld.
Vandaag: 1 soort, 1 exemplaar

Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Kneu © Martien van Dooren
Kneu © Martien van Dooren
Boerenzwaluw © Martien van Dooren
Boerenzwaluw © Martien van Dooren

29-07-2023

Zaterdag is er niet geteld.

30-07-2023

Ook vandaag is er niet geteld, Gelukkig komt dinsdag aanstaande de keet.

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Taurossen ©Martien van Dooren
Taurossen ©Martien van Dooren
Tjiftjaf ©Martien van Dooren
Tjiftjaf ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw
 02. Bosruiter
 03. Kokmeeuw
 04. Kleine Mantelmeeuw
 05. Aalscholver
 06. Blauwe Reiger
 07. Boompieper
 08. Pontische Meeuw
 09. Ringmus
 10. Holenduif
 11. Kruisbek
 12. Slangenarend
 13. Grauwe Klauwier
 14. Huiszwaluw
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06.
 03. Dagpauwoog  07.
 04. Koninginnepage  08.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023