Oktober 2021

Net als vorig jaar hebben we dit jaar 208 uur geteld in oktober en dat is vrij veel. Er zijn in die tijd heel veel vogels geteld; 587.916! Per uur zijn dat er 2813 en dat is meer dan ooit (was maximaal 1674, flink meer dus). Er werden 86 soorten vogels gezien, één minder dan vorig jaar en toch meer dan gemiddeld. Daarnaast werden er 8 soorten vlinders gezien en dat is veel.

De trek piekt in oktober, in ieder geval wat aantallen betreft en dit jaar was dat ook zo. Maar het eerste record dat werd verbeterd was een bescheiden record; 4 Bosruiters kwamen op 4 oktober over. De volgende dag werd het dagrecord van de Boomleeuwerik voor het eerst verbeterd, maar dat gebeurde op de 23e nog een keer en staat nu op 147. Ook een bescheiden aantal, maar wel een record was dat van 6 Raven (broedvogel in de buurt, maar dit jaar zijn er maar 2 jongen uitgevlogen, dus dit waren andere vogels). Dan is het een poosje rustig, maar op de 16e wordt het dagrecord van de Vink tot 47.269 verbeterd. Geen grote verbetering (was 44.387), maar tel ze maar eens. Ook het dagrecord van de Sijs wordt deze dag verbeterd, maar dat gebeurt op de 24e en 29e weer en staat dan op 617. Deze dag is er nog een grens gepasseerd; de 5.000.000ste vogel komt rond half 12 langs en na bestudering van de gegevens moet dat een Vink geweest zijn. Twee dagen later sneuvelen de dagrecords van Kauw (1526) en Keep (5487). De 24ste is weer een bijzondere dag, voor het eerst worden er meer dan 100.000 vogels van een soort geteld en zoals verwacht waren het Houtduiven, 102.688 in totaal. Tot twee keer toe zijn er net geen 100.000 Houtduiven geteld, maar nu dus wel. Deze dag werden er in totaal 132.215 vogels geteld en dat is ook een record. Nog een record moet worden genoemd; het dagrecord Spreeuw werd op de 29ste verbeterd naar 20.522.

De oktober-vogels

De eerste oktoberdag heeft nog een zomersoort op de soortenlijst staan; een Wespendief. Drie dagen erna de al genoemde Bosruiters, ook laat en op de 5de oktober vliegt er een Europese Kanarie, waarvan de geluidsopname in het weekverslag is opgenomen (week 13). De opnameapparatuur bevestigd het vermoeden van een IJsgors enkele dagen later en op de 9de is er goede Buizerdtrek en een Rode Wouw. De volgende dag is het lekker weer en komt er ’s middags een Kleine Vos langs. De volgende week is er op dinsdag een late Visarend en de volgende dag komen er Wintertalingen over. Zaterdag de 16e komt de eerste Klapekster over en de 5.000.000ste vogel. De woensdag erna (de 20ste) duikt er ’s middags een Grijze Wouw op, de 4e op deze telpost al weer en de vogels vertrekt na een goed uur, maar in de week er op komt hij terug en is een paar dagen ter plaatse. Zondag de 24ste is de dag van de aantallen, meer dan 100.000 Houtduiven en meer dan 130.000 vogels. Daags erna wordt de Grijze Wouw ontdekt terwijl er niet geteld wordt en de vogel blijft tot en met woensdag, om tegen 12 uur te vertrekken. De 8ste Zeearend komt de volgende dag overvliegen en blijft een poosje rond de telpost hangen. de volgende dag worden er nog Boerenzwaluwen gezien en op de laatste dag van de maand komt er een hele late Purperreiger over.

Al weer het 5e jaar achter elkaar is de Vink de meest talrijke vogel in oktober. Dit jaar waren het er meer dan 200.000, ongekend veel. Op de tweede plaats staat de Houtduif, blijkbaar is meer dan 100.00 vogels op een dag niet genoeg voor de eerste plaats. De derde plaats is dit keer voor de Spreeuw, met meer dan 82.000 vogels (meer dan ooit in oktober, geldt voor alle drie).

Voor de soorten die in oktober altijd pieken staat er hieronder een tabel. De Grauwe Gans kwam in normale aantallen over, maar de Kolgans deed het bijzonder slecht. De vroege aankomstpiek was al in september en daarna zijn er nog nauwelijks Kolganzen gezien. Ook Aalscholvers deden het net goed, meestal komen er meer dan 1000 over, nu minder dan 900. Buizerds lijken het ook minder te doen, maar dat komt vooral door vorig jaar (toen kwamen er op een dag meer dan dit jaar in de hele maand over). Het is zelfs het derde jaar, maar twee keer kwamen er meer over, 2020 en 2011. Sperwers deden het beter dan gemiddeld, Kieviten en Smellekens zaten rond het gemiddelde. Veldleeuweriken zijn er nog niet eerder zo veel overgekomen, maar veel scheelde het niet met andere goede jaren. Ook de Koperwiek deed het goed, maar twee keer zijn er meer in een oktobermaand geteld. Graspieper deden het beter dan het gemiddelde, maar het was geen topjaar. Een topjaar was het wel voor de Keep met meer dan 21.000 vogels, gemiddeld worden er 1600 geteld. De Rietgors deed het ook prima, voor de derde keer kwamen er meer dan 1000 over in oktober.

De oktober-vlinders

Dit jaar vlogen er veel vlinders in oktober. Het waren voornamelijk Atalanta’s en Dagpauwogen, voor beide soorten het op één na beste jaar in aantallen. Voor het Groot Koolwitje was met 5 exemplaren een recordjaar. Er was voldoende diversiteit met 8 soorten.

Het weer in oktober

De gemiddelde temperatuur van oktober 2021 was iets onder het langjarig gemiddelde. De eerste helft volgde de dagtemperatuur aardig goed de gemiddelde lijn, om even flink te dalen en met een paar dagen weer flink erboven uit te stijgen. Daarna was het weer even koel en de laatste week is het wat te warm. In Volkel was het behoorlijk zonnig met 126 uur (117 uur is gemiddeld). Na de eerste vrij natte week kwamen er een paar mistige dagen, wat niet goed is voor het waarnemen van trek. Daarna kwam er gunstige wind en konden we met lichte tegenwind veel trek waarnemen.

Overzicht aantallen en uren in oktober

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00 14.355 326 44
2001 82:00 36.941 450 49
2002 67:00 23.643 353 58
2003 115:11 34.882 302 74
2004 148:12 62.630 423 69
2005 170:38 109.131 640 79
2006 193:20 157.003 812 83
2007 184:09 105.755 574 82
2008 350:18 299.530 855 88
2009 204:26 89.698 439 77
2010 250:05 185.568 742 96
2011 207:40 146.343 705 76
2012 211:10 256.425 1.214 80
2013 207:35 224.078 1.082 78
2014 222:00 257.019 1.158 85
2015 181:40 141.510 779 88
2016 143:20 79.443 554 84
2017 183:23 226.615 1.236 81
2018 197:12 331.703 1.682 85
2019 166:31 221.631 1.372 87
2020 208:24 272.587 1.308 87
2021 209:58 587.916 2.813 94

Top 3 vogelsoort in oktober

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Boerenzwaluw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457
2016 Spreeuw 15.227 Vink 15.117 Houtduif 12.458
2017 Vink 138.813 Spreeuw 35.458 Houtduif 14.544
2018 Vink 122.764 Houtduif 105.660 Spreeuw 30.275
2019 Vink 89.443 Spreeuw 48.105 Houtduif 18.524
2020 Vink 120.128 Koperwiek 35.549 Spreeuw 30.922
2021 Vink 208.784 Houtduif 194.979 Spreeuw 82.866

Aantal per soort in oktober

Jaar Grauwe Gans Kolgans Aalscholver Buizerd Sperwer Kievit Smelleken Veldleeuwerik Koperwiek Graspieper Keep Rietgors
2000 6 0 202 25 12 593 0 3.481 210 1.982 58 54
2001 72 20 349 86 50 1.163 5 6.255 425 6.630 169 216
2002 331 0 700 34 28 503 3 1.418 600 2.616 36 135
2003 629 108 673 514 93 1.106 8 1.201 1.459 2.582 500 228
2004 1.283 693 1.121 218 115 2.621 8 6.764 3.399 8.678 112 174
2005 583 1.523 722 541 191 4.411 15 11.636 6.514 4.652 357 322
2006 444 698 2.124 972 310 4.371 25 17.322 17.111 22.354 143 376
2007 3.499 1.737 1.446 1.040 321 1.227 11 6.500 6.651 4.013 1.854 668
2008 930 452 2.947 412 462 1.889 35 21.204 21.388 12.187 1.650 1.061
2009 2.275 2.082 1.283 266 164 4.043 17 2.576 3.667 5.157 947 480
2010 1.004 2.323 1.190 819 480 1.935 16 7.959 1.580 3.329 2.902 489
2011 1.242 4.587 1.075 1.669 336 2.358 19 13.021 5.475 4.684 476 578
2012 1.200 2.862 1.301 1.199 414 2.958 3 22.216 3.785 6.954 597 694
2013 2.004 3.749 737 822 329 7.830 16 21.050 3.147 3.477 300 746
2014 1.876 3.811 1.191 665 322 3.305 17 21.769 14.755 5.931 517 1.264
2015 951 12.641 872 421 175 3.053 18 6.625 498 4.097 367 596
2016 2.342 10.565 750 171 104 1.424 5 8.501 352 4.798 30 484
2017 1.693 1.657 1.173 662 231 802 10 5.983 4.796 8.578 323 624
2018 1.615 5.123 1.243 906 325 3.695 30 21.998 5.560 7.639 723 820
2019 1.679 3.049 1.420 1.083 397 2.239 20 17.759 12.151 5.525 187 626
2020 1.319 23.313 1.351 3.614 352 2.460 8 8.556 35.549 5.447 1.030 829
2021 1.822 1.136 869 1.406 343 2.446 13 22.781 19.682 7.123 21.752 1.069