Week 18 (8 nov. - 14 nov.)

08-11-2021

Maandag 8 november; vrijwel geheel bewolkt, zuidwesten wind, 11 ⁰C. In het begin is het rustig in de lucht, maar na 8 uur komen er verschillende groepen Houtduiven langs, tot wel 50 exemplaren. Ook Spreeuwen komen aardig door, maar niet meer in die aantallen van oktober. Een grote, adulte meeuw blijkt een Zilvermeeuw te zijn. Tegen 10 uur zien we 2 Blauwe Kiekendieven jagend rond de telpost, de juveniele zal dezelfde zijn die gisteren ook al werd gezien, het adulte vrouwtje is een nieuwe. Daarna vliegen de Vinken zelfs wat beter dan eerder op de ochtend, maar de rest een stuk minder. Wel zien en horen we nog Kepen bij de Vinken. Dan is de telpost een half uur onbezet, maar ’s middags is er weer een aantal uur geteld, zonder dat er iets bijzonders langs kwam.
Vandaag 18 soorten, 1422 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

09-11-2021

Dinsdag 9 november; half tot licht bewolkt, zuidelijke wind kracht 2 à 3, 13 ⁰C. Prima weer en het vliegt goed vandaag. In de ochtend flinke trek van Houtduif, Spreeuw, Vink en Keep en er komen ook groepen Kramsvogels over en een enkele groep Veldleeuweriken. Ook zijn er weer Kauwen en Roeken (zie foto) op trek en we zien 3 Watersnippen langs vliegen. Om 11 uur komen er Buizerds omhoog in het bos bij het bezoekerscentrum, niet allemaal tegelijk, maar uiteindelijk zijn het er 18. Die hebben daar vast geslapen (een deel is al vlak voor 11 uur opgeschreven, daarom staan ze niet alle 18 in het zelfde uur). Een groep van 11 Goudplevieren komt ondertussen door het beeld heengevlogen en ook in het bos recht tegenover komen er 6 Buizerds omhoog, die vast dat bos voor de nacht hebben gebruikt. Daarna blijft het een hele tijd vrij stil met Buizerds, wel zien we de adulte Blauwe Kiekendief van gisteren weer jagen. Tussen 1 en 3 uur komen er wel weer behoorlijk veel Buizerds over, 63! Opvallend om zo laat in het seizoen nog een dag met bijna 100 Buizerds te hebben. Het was ook nog goed genoeg voor een Dagpauwoog op trek (zie foto).
Vandaag 32 soorten, 4184 exemplaren

Dagpauwoog ©Isidro Rendon
Dagpauwoog ©Isidro Rendon
Roek ©Toy Janssen
Roek ©Toy Janssen

10-11-2021

Woensdag 10 november; licht bewolkt, weinig wind uit zuid tot zuidwest, 11 ⁰C. Bij aanvang is het slechts 1 ⁰C. Vergelijkbaar met gister, alleen dus nog ietsje kouder. Dezelfde soorten vliegen ook vandaag; Houtduiven, Spreeuwen, Vinken, Kepen en Kramsvogels en vanmorgen zijn er 2 Blauwe Kiekendieven ter plaatse te zien. Elk uur komen er één of twee Rietgorzen langs. Rond de middag komen er twee grote groepen Kieviten over, een groep van 80 en een van 65. Tot dan zijn er maar 3 Buizerds gezien, maar ’s middags is er weer sprake van Buizerdtrek; 21 Buizerds in één uur. Uiteraard wordt er dan nog doorgeteld, maar er komt er geen één meer langs. Wel komt er een Houtsnip over en dat is behoorlijk zeldzaam hier, het is pas de 6e in al die jaren.
Vandaag: 26 soorten, 2340 exemplaren

Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

11-11-2021

Donderdag 11 november; geheel bewolkt, weinig wind uit zuid, 5 ⁰C. Waterkoud! En wat vliegt er weinig. Vinken en Kepen halen de tientallen, maar de rest niet, op die ene groep Nijlganzen na. Wel is de Blauwe Kiekendief (adulte vrouw) ook vandaag nog aanwezig. Opvallend is de afstand die ze houdt ten opzichte van de keet, helaas voor de fotografen. In het laatste uur zien we nog een groepje Toendrarietganzen en een duo Knobbelzwanen (zie foto).
Vandaag: 12 soorten, 175 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Knobelzwanen ©Martien van Dooren
Knobelzwanen ©Martien van Dooren

Vrijdag 12 november; licht bewolkt en heiig (zie foto), matige zuidoosten wind, 9 ⁰C, maar bij aanvang maar 1 ⁰C. Nog kouder dan gisteren en er vliegt ook vandaag maar weinig. De volwassen vrouw Blauwe Kiekendief is er nog steeds en net na 9 uur komt er een Grote Gele Kwikstaart over, de 12de dit jaar. Dat is wat mager, meestal zien we er meer (gemiddeld 17), maar de laatste paar jaren niet ongebruikelijk. Er komt nog een groter groepje Houtduiven over en een aardig grote groep Vinken en nog een vijftal Boomleeuweriken. In het laatste uur worden er nog 3 Buizerds gezien.
Vandaag: 12 soorten, 224 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

13-11-2021

Zaterdag is er niet geteld.

14-11-2021

Zondag is er niet geteld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120. Waterpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121. Zeearend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122. Lepelaar
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123. Grote Pieper
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124. Stormmeeuw
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125. Houtsnip

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 2 september 2021 Duinpieper 7
 7. 3 september 2021 Atalanta 110
 8. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 9. 4 september 2021 Atalanta 437
 10. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 11. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 12. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 13. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 14. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 15. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 16. 6 oktober Raaf 6
 17. 16 oktober Vink 47.269
 18. 16 oktober Sijs 259
 19. 18 oktober Kauw 1526
 20. 18 oktober Keep 5487
 21. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 22. 24 oktober Sijs 263
 23. 24 oktober Houtduif 102.688
 24. 29 oktober Spreeuw 20.552
 25. 29 oktober Sijs 617