Week 19 (15 nov. - 21 nov.)

15-11-2021

Maandag 15 november; geheel bewolkt, oostnoordoosten wind kracht 3, 8 ⁰C. Nogal troosteloos weer en dat is te merken ook, want er vliegt niet zo veel. Opvallend is de grote groep Nijlganzen die overkomt, 25 stuks. Rond die tijd komt er ook een Goudplevier langs. Na 10 uur komen er een paar groepen ganzen over, Kolganzen en Toendrarietganzen en we zien de eerste van twee Grote Zilverreigers. Daarna wordt het zo rustig dat we maar stoppen met tellen. Even later valt er ook wat motregen.
Vandaag 11 soorten, 118 exemplaren

Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

16-11-2021

Dinsdag 16 november; geheel bewolkt, heel weinig wind uit noordhoek, 6 ⁰C. Koud en grijs weer en vonden we gister dat het slecht vloog, vandaag vliegt er nog minder. Twee Kramsvogels, wat Sijsjes en een groep Vinken, groepje is een beter woord. Het uur er na komen er nog wat Spreeuwen over en tussen 10 en 11 uur één Vink. Op tijd stoppen dus.
Vandaag 8 soorten, 54 exemplaren

17-11-2021

Woensdag 17 november; geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 6 ⁰C. De eerste vogels van vandaag zijn Vinken, die zien we nog elke dag wel. Het volgende uur komen er nog wat leuke soorten over, Kneu, Putter en Sijs en ook nog wat Veldleeuweriken. Maar verder is het net zo spannend als gisteren… niet dus.
Vandaag: 7 soorten, 49 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

18-11-2021

Donderdag 18 november; zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 9 ⁰C. Het is niet helemaal bewolkt en het doet veel vriendelijker aan dan de afgelopen dagen. Er vliegt ook meer gelukkig. Verschillende Graspiepers bijvoorbeeld en ook weer Kepen en tussen 9 en 10 uur zie we meer soorten dan de afgelopen dagen. We zien Toendrarietganzen, Aalscholvers en Kokmeeuwen (zie foto) en een Boomleeuwerik, een Merel en een Grote Lijster. Ook komen er elk uur wel één of meer Rietgorzen over en in het laatste uur zien we een Sperwer op trek.
Vandaag: 16 soorten, 301 exemplaren

19-11-2021

Vrijdag 19 november; geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 11 ⁰C. Vandaag weer grijs weer en het vliegt direct een stuk minder. Tussen 8 en 9 uur komen er nog redelijk wat zangvogels over, algemene soorten maar ook nog een Keep en een Boomleeuwerik. Kepen hebben we dit jaar natuurlijk wel heel veel geteld. Net na tienen komt er nog een klein groepje Kolganzen over, maar dat is niet genoeg om nog lang door te tellen. Ook vandaag is er vroeg gestopt.
Vandaag: 13 soorten, 101 exemplaren

Kokmeeuwen ©Martien van Dooren
Kokmeeuwen ©Martien van Dooren

20-11-2021

Zaterdag 20 november; geheel bewolkt, weinig wind uit zuid, 10 ⁰C. Ook vandaag is er maar kort geteld, maar er is geteld. En er kwamen nog wat aparte soorten langs, zoals de Pimpelmezen en de Knobbelzwanen. Het hoogtepunt was het Smelleken dat voor de keet langs kwam gevlogen. Buurman Klaas trof het, die kwam net op dat moment langs tijdens het uitlaten van zijn hond. Verder kan de eenzame Kramsvogel nog genoemd worden.
Vandaag: 13 soorten, 81 exemplaren

21-11-2021

Zondag 21 november is er niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120. Waterpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121. Zeearend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122. Lepelaar
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123. Grote Pieper
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124. Stormmeeuw
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125. Houtsnip

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 2 september 2021 Duinpieper 7
 7. 3 september 2021 Atalanta 110
 8. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 9. 4 september 2021 Atalanta 437
 10. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 11. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 12. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 13. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 14. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 15. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 16. 6 oktober Raaf 6
 17. 16 oktober Vink 47.269
 18. 16 oktober Sijs 259
 19. 18 oktober Kauw 1526
 20. 18 oktober Keep 5487
 21. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 22. 24 oktober Sijs 263
 23. 24 oktober Houtduif 102.688
 24. 29 oktober Spreeuw 20.552
 25. 29 oktober Sijs 617