Week 20 (22 nov. - 30 nov.)

22-11-2021

Maandag 22 november; onbewolkt, matige noordnoordoosten wind, 7 ⁰C. Goede ganzentrek vandaag, alhoewel ze niet echt duidelijk dezelfde kant op vliegen. Het zijn vooral Kolganzen, maar er komen ook geregeld groepen Toendrarietganzen over. Een enkele keer zijn het Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Tevens zien we enkele grotere groepen Houtduiven langs vliegen. De twee eenden die zo te zien bij de Hofmans Plassen vandaan komen, blijken Krakeenden te zijn. We zien ook een klein groepje Pimpelmezen en gelukkig ook wat Kramsvogels, later zelfs een groep van 42. Om 10 uur vliegt er een Buizerd over die toch door blijkt te vliegen, een trekkende dus en dat is vroeg op de ochtend (het wordt laat licht). Wat later komen er nog twee trekkende Buizerds langs en komen er enkele meeuwen op trek langs, daarbij nog een Kleine Mantelmeeuw. Er wordt doorgeteld tot na 12 uur, maar achteraf is er toch nog net te vroeg gestopt, want op telpost zuid en boven Uden komt er een groep Kraanvogels over. Helaas
Vandaag 20 soorten, 2374 exemplaren

Tot het eind scherp, Arend Vermaat ©Martien van Dooren
Tot het eind scherp, Arend Vermaat ©Martien van Dooren

23-11-2021

Dinsdag 23 november; geheel bewolkt, zeer matige zuidwesten wind, 5 ⁰C. Ook vandaag vliegen er mooie aantallen ganzen. Ze vliegen iets meer gericht, maar een deel vliegt echt noordwaarts. Het is weer merendeels Kolgans en daarna Toendrarietgans. De drie zwanen die overvliegen zijn Knobbelzwanen, terwijl we hopen op Kleine Zwanen, want die hebben we dit jaar nog niet gezien. Een late Boomleeuwerik komt nog langs en zo nu en dan mogen we nog een Sijs opschrijven. Na 11 uur lijkt het op voor vandaag en om half 12 wordt er gestopt.
Vandaag 16 soorten, 1736 exemplaren

Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

24-11-2021

Woensdag 24 november; geheel bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 7 ⁰C. De vrouw Blauwe Kiekendief van vorige week is weer terug na een paar dagen niet gezien te zijn. Ze jaagt geregeld voor de keet, maar houdt altijd gepast afstand. Even later duikt er een mus in de greppel naast de keet. Het is een vrouwtje Huismus, ze zit ook even onder de auto en later onder de keet. Later op de ochtend is ze verdwenen. Verder is het mistig of in elk geval zeer heiig vanmorgen. We zien een paar keer een groep ganzen recht boven de telpost, zodat we ze kunnen tellen voordat ze weer tussen de wolken verdwijnen. Na 11 uur vliegt er zelfs niks meer.
Vandaag: 12 soorten, 227 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

25-11-2021

Donderdag 25 november; geheel bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 3 ⁰C. Fris dus vandaag en wie weet trekt er wat meer daardoor, gezien het aantal tellers wordt dat wel verwacht. In het eerste uur komen er wel enkele groepen ganzen over en een groep Kieviten. De vrouw Blauwe Kiekendief is nog steeds ter plaatse. Daarna valt de trek toch behoorlijk tegen, wat Toendraganzen en een groepje Vinken recht over de keet. Tegen 11 uur begint het ook te regenen en dus stoppen we er mee. Op dat moment komt er een man Blauwe Kiekendief langs, wie weet blijft die ook een paar dagen bij de post.
Vandaag: 8 soorten, 140 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

26-11-2021

Vrijdag 26 november; geheel bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 3 ⁰C. Een paar kleine groepjes ganzen, de grootste is een groep van 8 Nijlganzen. Verder een paar houtduiven, een Sijs en een paar Vinken, het eind van het seizoen nadert. De vrouw Blauwe Kiekendief is er nog wel, de man van gisteren is niet meer gezien.
Vandaag: 6 soorten, 33 exemplaren

27-11-2021

zaterdag 27 november is er niet geteld.

Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren

28-11-2021

Zondag 28 november; Geheel bewolkt en mist, zuchtje wind uit noord, 2 ⁰C. Het sneeuwdekje van gisteren hebben we gemist. Vandaag is er niet zo goed opgelet, want het is de officiële afsluiting van het seizoen, een recordrijk seizoen. Op die records wordt in een toespraakje nog even ingegaan en we genieten van een drankje en lekkere warme soep bij een warm vuur. Zie verder de foto’s.
Vandaag: 3 soorten, 11 exemplaren

Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren
Traditionele afsluit borrel en soep ©Martien van Dooren

29-11-2021

Maandag 29 november; zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 2 ⁰C. De hele boel is berijpt bij aankomst bij de keet. De vrouw Blauwe Kiekendief laat zich vandaag ook weer zien. De trek stelt wel iets meer voor dan afgelopen dagen, er wordt bijvoorbeeld een Grote Lijster gezien en in het tweede uur zelfs drie soorten meeuwen. De 9 Stormmeeuwen verdubbelen het totaal van dit jaar zo’n beetje. Ook is er nog een beetje ganzentrek, Kol- en Toendrarietganzen.
Vandaag: 13 soorten, 93 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

30-11-2021

Dinsdag 30 november; bewolkt, wind, 6 ⁰C. Vandaag wordt de keet opgehaald en is het echt de laatste dag. Er zijn nog een Graspieper en 5 Nijlganzen op trek gezien en verder regende het vooral. De keet was in no time gereed voor vertrek en soms wordt er dan nog wel geteld, maar met dit weer was dat geen pretje. Het jaar 2021 zit er voor de telpost er op.
Vandaag: 2 soorten, 6 exemplaren

Een gedeelte van de vaste tellers ©Martien van Dooren
Een gedeelte van de vaste tellers ©Martien van Dooren

Einde van weer een seizoen tellen ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120. Waterpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121. Zeearend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122. Lepelaar
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123. Grote Pieper
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124. Stormmeeuw
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125. Houtsnip

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje   
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder   
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.   

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 2 september 2021 Duinpieper 7
 7. 3 september 2021 Atalanta 110
 8. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 9. 4 september 2021 Atalanta 437
 10. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 11. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 12. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 13. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 14. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 15. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 16. 6 oktober Raaf 6
 17. 16 oktober Vink 47.269
 18. 16 oktober Sijs 259
 19. 18 oktober Kauw 1526
 20. 18 oktober Keep 5487
 21. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 22. 24 oktober Sijs 263
 23. 24 oktober Houtduif 102.688
 24. 29 oktober Spreeuw 20.552
 25. 29 oktober Sijs 617