November 2021

November 2021 was behoorlijk teleurstellend, maar dat komt ook doordat de maanden hiervoor er heel goed geteld is. De Houtduiven waren al eind oktober langsgekomen en dat geldt voor meer soorten. Geen één talrijke soort brak een record, wel vlogen er nog goede aantallen Vinken, alleen vorig jaar waren dat er meer. Het totaal was dit jaar 29.690 vogels wat iets meer dan de helft van het gemiddelde aantal vogels in november is. Maar dat kan per jaar enorm verschillen. Er werden 53 verschillende soorten waargenomen en dat is wel gemiddeld. Het aantal uren dat er geteld is kwam op 109 (niet slecht) en per uur werden er 272 vogels geteld, dat is ruim onder het gemiddelde.

De top3 is ook dit jaar voor de Spreeuw , de Vink en de Houtduif. De Spreeuw is dit keer de nummer 1, dat gebeurt niet zo vaak. Het verschil met de Vink was maar klein, ongeveer 500 vogels. De Houtduif staat dit keer op 3, meestal is dat de talrijkste soort.

De november-vogels

De eerste november levert direct twee hele mooie soorten op, een Grote Pieper en een Lepelaar. Dat is de eerste keer dat er in november een Lepelaar overkomt. De dagen er na worden gekenmerkt door Buizerdtrek, iets wat in november meestal niet veel meer voorstelt, maar dit keer waren het er zelfs bijna 100 op één dag. Ook komen er verschillende Blauwe Kiekendieven langs, waarvan er eerst een juveniel een paar dagen blijft pleisteren en later een volwassen vrouw. Op de 10e is de post ook ’s middags nog een tijd bemand en er komt een Houtsnip over, wat pas de 6e is in al die jaren. Daarna stelt de trek nog maar weinig voor, wel zijn er enkele dagen dat er aardig wat ganzen over komen en op een zaterdagochtend wordt er nog een Smelleken gezien. De laatste volle week begint met twee dagen goede trek van ganzen en er worden ook twee Krakeenden gezien. Die trek stopt meestal halverwege de ochtend en daarom werd er op de maandag net iets te vroeg gestopt met tellen. Een groep Kraanvogels is daarom helaas gemist. Daarna is het weer armoe troef met de vogeltrek. Maar uiteindelijk was het wel een jaar met heel veel records.

Dit jaar helaas geen Kleine Zwanen over de telpost. op de en na laatste dag werden er in de omgeving wel Kleine Zwanen gezien, maar toen was de post onbemand en de Zwanen volgden een verkeerde route. Kieviten zijn er dit jaar in november ook niet veel gezien, meestal zien we er 4x zo veel. Op de akkers bij de telpost in de buurt zitten er dit jaar ook niet zo veel. Houtduiven zijn er dit jaar genoeg gezien, maar allemaal voor november en daarmee was het dit jaar één van de slechtste novembers voor de Houtduif. Op Kramsvogels werd er de hele maand naar uitgekeken, er moesten er naar onze mening nog veel komen. Helaas mocht het niet zo zijn, maar dat gebeurt regelmatig, de bijna 500 Kramsvogels is de helft van wat er gemiddeld over komt in november. Net als vorig jaar vlogen er wel flink wat Vinken, vooral in de eerste 10 dagen. Met die Vinken kwamen, net als eerder dit jaar, aardig wat Kepen mee. Maar twee jaren dat er in november meer Kepen werden geteld en dat waren er dan ook echt veel meer.

Maar weinig soorten deden het bovengemiddeld goed in november dit jaar. De Lepelaar en de Krakeenden waren nieuw voor november. Buizerds deden het ook goed, maar twee jaren dat er meer werden (2008 en 2014). De al genoemde Vinken en Kepen waren ook soorten die een van hun betere novembers kenden en dat gold ook voor de Sijs.

Vlinders in november

Vlinders in november? Vorig jaar was dat zeker niet vreemd, maar dit jaar werden er maar drie geteld. De laatste exemplaren van de enorme golf vlinders dit jaar en niet verrassend dat het om Dagpauwogen (2) en een Atalanta ging.

Het weer in november

Dit jaar was november koeler dan gemiddeld, 6.3 ⁰C (gemiddeld 7 ⁰C, landelijk was het trouwens warmer dan gemiddeld). In de tweede helft is er zeker nachtvorst geweest, er waren dagen dat het kwik maar 2 graden boven 0 was. De dag dat er een laagje sneeuw lag is er niet geteld (27 november). IJsdagen zijn er niet geweest. De zon scheen 70 uur, weinig lijkt dat maar dat is gemiddeld. Het was toch regelmatig mistig of heiig weer. Neerslag is er toch minder dan gemiddeld gevallen, 70 mm en dat is minder dan het gemiddelde van 82mm.

Overzicht aantallen en uren in november

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 9:00 1.347 150 30
2001 58:00 8.715 150 40
2002 38:00 10.558 278 44
2003 43:00 14.952 348 47
2004 30:07 7.916 263 40
2005 40:37 19.121 471 53
2006 75:08 38.392 511 48
2007 81:30 51.394 631 52
2008 280:18 63.401 290 71
2009 84:30 41.009 485 52
2010 76:55 24.822 323 56
2011 80:05 30.648 348 60
2012 95:20 20.968 220 53
2013 112:05 30.762 275 63
2014 119:15 178.946 1.500 72
2015 91:00 25.829 284 59
2016 89:45 16.836 187 59
2017 94:42 27.413 289 59
2018 94:04 77.528 824 58
2019 84:50 18.934 223 50
2020 126:58 94.861 747 59
2021 109:16 29.690 271 53

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 1922
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178
2018 Houtduif 34.524 Spreeuw 19.898 Keep 5.651
2019 Houtduif 9.857 Vink 2.461 Spreeuw 2.225
2020 Houtduif 59.213 Spreeuw 14.317 Vink 8.306
2021 Spreeuw 7.902 Vink 7.430 Houtduif 3.951

Aantal per soort in november

Jaar/soort Kleine Zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.734 339 1.359 134
2016 56 506 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 16.879 953 2.178 79
2018 0 3.521 34.524 1.009 3.296 5.651
2019 2 38 9.857 593 2.461 27
2020 17 764 59.213 1.451 8.306 533
2021 0 250 3.951 493 7.430 893