Week 17 (1 nov. - 7 nov.)

01-11-2021

Maandag 1 november; eerst licht, later zwaar bewolkt, tot hard aantrekkende zuidzuidwesten wind, 11 ⁰C. Vergeleken bij vorige week vliegt het niet best meer, maar er valt nog genoeg te zien. Na een goed uur tellen komt er een Lepelaar over, de eerste dit jaar en waarschijnlijk ook de laatste. Het is in elk geval pas de eerste keer dat er één in november over komt. In hetzelfde uur komt er ook nog een Grote Zilverreiger over en verder trek van vertrouwde zangvogels. Er zijn ook regelmatig groepen ganzen te zien, van verschillende soorten. Om 10 over half 10 komt er een Grote Pieper over, die even tussen de Spreeuwen landt maar snel weer opvliegt. De roep wordt direct herkent. Vanaf dat moment komen er wel geregeld Buizerds over, maar het worden geen grote aantallen. Ter plaatse zien we een volwassen man Blauwe Kiekendief.
Vandaag 25 soorten, 1967 exemplaren

Kraaien die een Buizerd vervelen ©Martien van Dooren
Kraaien die een Buizerd vervelen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

02-11-2021

Dinsdag 2 november; zwaar tot geheel bewolkt, matige zuidenwind, 10 ⁰C. Er zijn ook periodes met motregen, dan vliegen er direct minder vogels. In het eerste uur komen er weer eens grote groepen Spreeuwen over, zodat we om 9 uur er al weer 2000 geteld hebben. Houtduiven komen ook met regelmaat langs en dat geldt ook voor de Vink, beide honderden per uur. Ganzentrek is vanmorgen minder dan gister. Kepen komen toch ook in leuke hoeveelheden mee met de Vinken. Vanaf 12 uur begint de regen en niet veel later is er gestopt, vliegen deed het nauwelijks nog.
Vandaag 25 soorten, 6403 exemplaren

Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

03-11-2021

Woensdag 3 november; half bewolkt, geen wind, 2 ⁰C. Tot 10 uur mist met beperkt zicht, eerst zelfs maar 300 meter. De mist belet ons niet om weer een grote groep Spreeuwen te zien, 3000 in een keer. Nadat de mist weg is, blijkt er niet zo veel te vliegen vandaag. Er komen geen bijzonderheden langs, wel is er vandaag een juveniele Blauwe Kiekendief ter plaatse. Er wordt op tijd gestopt.
Vandaag: 21 soorten, 3609 exemplaren

De maan bij de telpost ©Martien van Dooren
De maan bij de telpost ©Martien van Dooren

04-11-2021

Donderdag 4 november; geheel bewolkt tot het laatste uur, weinig wind uit zuidwest, 7⁰C. Er is tot 12 uur mist, de post werd dan ook pas rond 10 uur bezet. En de eerst twee uur gingen op geluid, maar weinig vogels waren te zien. De ganzen zijn daarom ook echt onder geteld. Nadat de ergste mist weg is, zien we al vrij snel een groepje van 3 Buizerds en het uur er na een vrouw Blauwe Kiekendief. En de eerste echte groepen Kramsvogels komen langs, eindelijk. De Buizerds zetten niet echt door maar er komen nog twee Blauwe Kiekendieven langs, ook allebei volwassen vrouwen. Vermeldenswaardig zijn de twee Appelvinken en verschillende groepen Kokmeeuwen. Tussen 3 en 4 uur komen er nog meer Kiekendieven over, naast nog een vrouw Blauwe (4e!) ook een juveniele Bruine Kiekendief en dat is laat (9 november is het record). Ook laat zijn de Kleine Mantelmeeuwen, maar die hebben we nog veel later wel eens gezien.
Vandaag: 31 soorten, 1739 exemplaren

Torenvalk ©Teun van Kessel
Torenvalk ©Teun van Kessel
Teun van Kessel en Toy Janssen ©Martien van Dooren
Teun van Kessel en Toy Janssen ©Martien van Dooren

05-11-2021

Vrijdag 5 november; licht tot zwaar bewolkt, matige westelijke wind, 12 ⁰C. Wel weer mist bij de start maar toch goede trek van ganzen vanmorgen en ook weer trek van Kokmeeuwen en Kramsvogels. De ganzen vliegen tot ongeveer 11 uur en er worden Grauwe, Toendrariet- en Kolganzen gezien. Daarna komt er mooie trek van Buizerds op gang, 40 in een uur tijd met één bel van 18 vogels en in dat uur ook weer een Blauwe Kiekendief, dit keer een juveniel. Kramsvogels blijven vliegen met zo’n twee mooie grepen per uur. Daarnaast is er ook weer trek van Houtduiven. Na 12 uur wordt het toch weer minder, maar er komen nog wel 14 Buizerds over, waarvan 12 in een bel. Er wordt ook nog een Atalanta gezien.
Vandaag: 21 soorten, 1758 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Mist op de telpost ©Martien van Dooren
Mist op de telpost ©Martien van Dooren

06-11-2021

Zaterdag 6 november; matige zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 8 ⁰C. Het is weekend en de telpost is wat later dan gebruikelijk bezet. Vlak na aankomst komt er een vrouw Blauwe Kiekendief vlakbij gezien en ze landt ook vlakbij. Blijkbaar is er één van de afgelopen dagen blijven hangen en we zien deze vogel later nog meerdere keren. De trek is niet heel sterk, maar er komen toch regelmatig groepen Vinken langs en er komen verschillende soorten meeuwen over. Daar zit een groepje Stormmeeuwen bij, de eerste pas van dit jaar, en een volwassen Zilvermeeuw en later ook een volwassen Kleine Mantelmeeuw. Een tweede Blauwe Kiekendief wordt opgemerkt, dit is een juveniel. Verder is het vrij rustig en wordt er op tijd gestopt.
Vandaag: 24 soorten, 544 exemplaren

Martien van Dooren ©Martien van Dooren
Martien van Dooren ©Martien van Dooren

07-11-2021

zondag 7 november is er niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120. Waterpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121. Zeearend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122. Lepelaar
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123. Grote Pieper
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124. Stormmeeuw
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 2 september 2021 Duinpieper 7
 7. 3 september 2021 Atalanta 110
 8. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 9. 4 september 2021 Atalanta 437
 10. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 11. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 12. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 13. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 14. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 15. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 16. 6 oktober Raaf 6
 17. 16 oktober Vink 47.269
 18. 16 oktober Sijs 259
 19. 18 oktober Kauw 1526
 20. 18 oktober Keep 5487
 21. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 22. 24 oktober Sijs 263
 23. 24 oktober Houtduif 102.688
 24. 29 oktober Spreeuw 20.552
 25. 29 oktober Sijs 617