Week 16 (25 okt. - 31 okt.)

25-10-2021

Maandag 25 oktober; geheel bewolkt, matige zuidenwind, 8 ⁰C. Na het geweld van gisteren is het vandaag toch ook weer een goede dag. Hulde voor de aanwezige tellers, want met weinig man toch zo veel tellen verdient bewondering. Er het vliegt direct al goed; Houtduif, Spreeuw, Koperwiek, Vink, Keep en Sijs. Met de Kauwtjes komen ondertussen ook de nodige Roeken mee. Vanaf het tweede uur doen de Veldleeuweriken het ook goed en in totaal tellen we er vandaag 3475, de beste dag tot nu toe van de Veldleeuwerik. Dat zijn er meer dan Houtduiven vandaag, maar veel scheelt het niet (3162 Houtduif). Er kwamen weinig roofvogels over vandaag, maar 4 Sperwers en 4 Buizerds. De Kleine Mantelmeeuw en de Grote Gele Kwikstaart zijn nog mooie soorten voor vandaag. Er wordt op tijd gestopt.
Vandaag 33 soorten, 31.533 exemplaren

Grijze Wouw ©Alain Hofmans
Grijze Wouw ©Alain Hofmans
Grijze Wouw ©Toy Janssen
Grijze Wouw ©Toy Janssen

26-10-2021

Dinsdag 26 oktober; geheel bewolkt, matige zuidwesten wind, 11 ⁰C. De Grijze Wouw is gistermiddag teruggekeerd. De vogel was afgelopen weekend al gezien op telpost Vlagheide (bij Eerde, niet ver van onze telpost) en is gisteren ’s middags (toen er niet meer werd geteld) teruggekeerd. Bij aankomst zit de Wouw net lekker een muis op te eten vlakbij de keet, dus enthousiaste vogelaars worden even tegengehouden. Uiteraard noteren we deze als ter plaatse. De trek is vandaag wat minder, lagere aantallen en weinig bijzonderheden. tegen elven komt er een interessante meeuw over, een tweede kalenderjaar Pontische Meeuw. Ook vandaag wordt er op tijd gestopt.
Vandaag 22 soorten, 634 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Kolganzen (2 adult + 2 juveniel) ©Toy Janssen
Kolganzen (2 adult + 2 juveniel) ©Toy Janssen

27-10-2021

Woensdag 27 oktober; half bewolkt, matige zuidwesten wind, 11 ⁰C. De Grijze Wouw is er nog steeds en daar komt heel wat volk op af. Kramsvogels worden de laatste dagen wat meer gezien, maar van die mooie groepen die roepend overkomen zien we nog niet. De eerste Waterpieper van dit jaar komt in het eerste uur over en in dat uur vliegt er ook een Grote Gele Kwikstaart langs. Sijzen zien we wat meer nu, op de geluidsopnames waren ze regelmatig te horen en elders in Nederland kwamen er ook veel langs, nu zien we ze hier ook. Een juveniele Blauwe Kiekendief trekt rond 9 uur langs. Tot 11 uur vliegt het goed, daarna is het minder, maar er wordt nog wel een Dagpauwoog gezien. Rond half 12 vliegt de Grijze Wouw hoog weg in noordelijke richting en keert niet meer terug.
Vandaag: 32 soorten, 3765 exemplaren

Grijze Wouw ©Toy Janssen
Grijze Wouw ©Toy Janssen

28-10-2021

Donderdag 28 oktober; licht bewolkt, tot kracht 3 aantrekkende zuidelijke wind, 14 ⁰C. Het vliegt weer uitstekend vandaag. In het eerste uur komen er verschillende grote groepen Spreeuwen over, waarvan drie met ongeveer 2000 vogels. Dat tikt lekker aan (totaal vandaag 14.832). Ook Veldleeuweriken vliegen er veel, honderden per uur (totaal 5303). De Houtduiven waren ook nog niet op, die doen het vandaag ook weer prima (totaal 28.180). Het blijft indrukwekkend om een groep van honderden Houtduiven langs te zien vliegen. Van 10 tot 11 komen we boven de 13.000 vogels, een aantal waar we meestal over de hele dag tevreden mee zijn. Rond die tijd beginnen de Buizerds ook te vliegen, Sperwers zien we al eerder meetrekken. Kauwtjes doen het vandaag ook goed en met de Kauwtjes komen ook veel Roeken mee. Om kwart voor 1 wordt er een Zeearend ontdekt, die onze richting opvliegt en dus beter in beeld komt voor foto’s. Na een traag rondje boven de keet vliegt de Zeearend richting het Wisentgebied maar een kwartier later zien we de vogel weer terug. Het is een derde kalenderjaar vogel en het lijkt er op dat er een zender op de rug zit. Ook nu is de vogel nog een tijdje in beeld, om vervolgens te vertrekken. ’s Middags komt er een volwassen man Blauwe Kiekendief over en we zien verschillende vlinders op trek, het is warm genoeg. Uiteindelijk zien we 137 Buizerds op trek en 35 Sperwers.
Vandaag: 41 soorten, 62.813 exemplaren

Zeearend (3KJ) ©Toy Janssen
Zeearend (3KJ) ©Toy Janssen
Zeearend (3KJ) ©Toy Janssen
Zeearend (3KJ) ©Toy Janssen
Appelgebak door Wim van Lanen gemaakt ©Martien van Dooren
Appelgebak door Wim van Lanen gemaakt ©Martien van Dooren

29-10-2021

Vrijdag 29 oktober; licht tot half bewolkt, zuidelijke wind aantrekkend van kracht 2 naar 5, 16 ⁰C. Het blijft gewoon goed doorvliegen, vandaag zelfs nog iets beter. Spreeuwen komen het eerste uur in heel grote aantallen over, twee groepen van 3000 en een groep van 5000! Het dagrecord van de Spreeuw wordt vandaag verbeterd tot 20.552 (was 19.122 van 15 oktober 2011). Ook het dagrecord van de Sijs wordt verbeterd tot 617 (was recent, 263 op 24 oktober 2021). De rest vliegt ook goed; Houtduiven, Kauwen, Vinken, Kepen, Veld- en Boomleeuweriken. Halverwege de ochtend zien we nog 4 Goudplevieren en een Ekster op trek, die laatste is vrij zeldzaam. Tegen 12 uur komt er een Rode Wouw langs en om kwart over 12 een tweede. Even later komen er 12 vogels langs die een geheel onbekend geluid maken. Voordat ze weer in beeld zijn vliegen ze al vrij ver, maar ze zien er uit als lichtbruine hoenders. Er is geen opvallende staart te zien. Gelukkig is er een geluidsopname, die hopelijk uitsluitsel geeft. Tja het geluid staat er op en daarmee gaan de gedachten naar iets erg zeldzaams: Steppehoen. Maar de zwarte buikvlek is niet gezien, dus het geluid wordt voorgelegd aan geluidsdeskundigen. Daar is nog geen uitsluitsel van gekomen, het lijkt ook op zogenaamde ‘wingbeats’, het geluid dat vleugels kunnen maken. Voorlopig zijn het dus 12 onbekende vogels, zie ook opname. Ondertussen is er weer goede Buizerdtrek en trek van Kieviten (enkele honderden) en zien we 3 Beflijsters. Twee hele late Boerenzwaluwen komen rond 3 uur langs, laat maar geen record, dat staat op 15 november 2008. Ook vandaag zien we nog enkele vlinders, allemaal soorten die we ook ooit in november zagen.
Vandaag: 42 soorten, 86.346 exemplaren

Houtduiven ©Martien van Dooren
Houtduiven ©Martien van Dooren
Isidro Rendon ©Martien van Dooren
Isidro Rendon ©Martien van Dooren
Toy Janssen ©Martien van Dooren
Toy Janssen ©Martien van Dooren

30-10-2021

Zaterdag 30 oktober is er niet geteld, te veel regen.


31-10-2021

Zondag 31 oktober; De wind is gewoon en komt uit de zuidelijke hoek, zwaar bewolkt, 12 ⁰C. Na de regen van gisteren is het een stuk rustiger dan vrijdag in de lucht. Houtduif. Spreeuw, Vink en Sijs zijn de talrijkere doortrekkers en we zien weer eens goede aantallen Kolganzen. Om 9 uur wordt er een reiger gezien, het blijkt een Purperreiger te zijn (zie foto). Zo laat hadden we die nog nooit, tot nu was de laatste op 3 september in 2010, bijna twee maanden eerder! Dit jaar hadden we er wel 3 op 5 september. Vanaf 10 uur beginnen de Kieviten lekker te vliegen en worden er meer dan 600 in een uur geteld. Vinken blijven goed vliegen met 1000den per uur. In korte tijd komen er twee Blauwe Kiekendieven langs, eerst een vrouw en dan een man. De tweede Klapekster van dit jaar komt ook rond deze tijd over. Begin van de middag komt er een Rode Wouw over. Later op de middag zien we nog Boomleeuweriken en een Kleine Mantelmeeuw. Uiteindelijk zijn er toch meer dan 18duizend vogels geteld.
Vandaag: 34 soorten, 18.166 exemplaren

Purperreiger ©Rens Dijsselbloem
Purperreiger ©Rens Dijsselbloem

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120. Waterpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121. Zeearend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 2 september 2021 Duinpieper 7
 7. 3 september 2021 Atalanta 110
 8. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 9. 4 september 2021 Atalanta 437
 10. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 11. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 12. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 13. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 14. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 15. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 16. 6 oktober Raaf 6
 17. 16 oktober Vink 47.269
 18. 16 oktober Sijs 259
 19. 18 oktober Kauw 1526
 20. 18 oktober Keep 5487
 21. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 22. 24 oktober Sijs 263
 23. 24 oktober Houtduif 102.688
 24. 29 oktober Spreeuw 20.552
 25. 29 oktober Sijs 617