Week 15 (18 okt. - 24 okt.)

18-10-2021

Maandag 18 oktober; zwaar bewolkt, tot matig aantrekkende zuidoosten wind, 14 ⁰C. Het eerste half uurtje in de schemering vliegt er nog niet zo veel, maar daarna gaat het lekker met flink wat Houtduiven (bijna 1500 in een uur) en vooral veel Spreeuwen; 15.000 in een uur. Daar zat een echt flinke groep bij die op 8.000 Spreeuwen is geschat. Op dat moment is het eerst Smelleken al langs gekomen. Ook opvallend zijn de groepen Kauwtjes. Die vliegen al aardig de laatste dagen, maar vandaag nog beter. Koperwiek (zie geluidlink), Vink en Keep doen het ook goed en we zien eindelijk wat meer Veldleeuweriken op trek. Tegen 11 uur komt er ook een Grote Gele Kwikstaart langs, dat is pas de 8ste dit jaar (gemiddeld 17 per jaar, oktober is de piek, dus wie weet komen ze nu). Rond die tijd sneuvelen er twee dagrecords; het dagrecord van de Kauw komt op 1526 (was 1456 van 11 oktober 2010) en het dagrecord van de Keep wordt 5487 (was 4251 van 1 november 2018). Uren met meer dan 4000 Vinken zijn we gewend, maar 1700 of 2500 Kepen niet. En dan blijken er nog Boerenzwaluwen langs te komen, een groep van 5 net na 12 uur (overigens niet extreem laat, rond deze datum zien we meestal de laatste). Na de middag lijkt het even dat er Buizerdtrek op gang komt, want we zien er 22 in een uur, maar dat zet niet door. Verder was het weer goed tellen vandaag.
Vandaag 44 soorten, 47.715 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Koperwiek ©Toy Janssen

19-10-2021

Dinsdag 19 oktober; geheel bewolkt, zuidzuidwesten wind kracht 3, 15 ⁰C. Geen lekker trekweer en ook nog eens motregen erbij. Geen wonder dat het nauwelijks vliegt. Zelfs de Spreeuwen laten het afweten, terwijl je die met dit soort weer nog wel eens in deze tijd kan zien. Maar toch komt er tegen 9 uur een Kiekendief in beeld, het is een mannetje Blauwe Kiekendief, net niet volwassen (3e kalenderjaar blijkt uit de foto’s, nog wat bruine veertjes tussen het grijsblauw). Als de motregen over is vliegen er wat meer vogels, met name Vinken en Kepen en in het laatste uur vrij veel Kneuen. Er wordt op tijd gestopt en ’s middags niet meer geteld.
Vandaag 13 soorten, 338 exemplaren

Blauwe Kiekendief (3KJ man) ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief (3KJ man) ©Martien van Dooren
John Hermans ©Martien van Dooren
John Hermans ©Martien van Dooren
Rietgors ©Toy Janssen

20-10-2021

Woensdag 20 oktober; zwaar bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 17 ⁰C. Al vrij snel komt er een juveniele Blauwe Kiekendief langs, dat is dus zeker niet de vogel van gisteren. En het vliegt aardig goed, vooral Vinken en Kepen, maar ook Witte Kwikstaart en Graspieper. Spreeuwen, Kauwen en Houtduiven laten het afweten, terwijl die eergisteren toch behoorlijk goed vlogen. De aantallen nemen aan het eind van de ochtend af en zo is er tijd voor de prijsuitreiking van de 5 miljoenste vogel (zie de foto’s). Karel had de beste voorspelling en mag de cake in ontvangst nemen. Heel wat tellers gaan dan naar huis, maar ’s middags komt er een klapper aan: Om 20 over 2 komt er een Grijze Wouw aan en de vogel gaat voor de telpost jagen. Binnen korte tijd zijn er zo’n 15 vogelaars dankzij de appjes op tijd om de 4e Grijze Wouw (zie ook foto’s en filmpje) op onze telpost te zien. De vogel gaat ook even in een boom zitten, maar heeft het ook aan de stok met lokale vogels en na een uur vertrekt de vogel in zuidelijke richting. Niet iedereen is er op tijd bij. Van de foto’s lijkt het er op dat dit dezelfde vogel is die eind september op Schiermonnikoog heeft gezeten, er mist een hapje uit de linker handpennen. Er wordt nog een tijdje gewacht of de vogel terugkomt, maar helaas is dat niet zo.
Vandaag: 27 soorten, 5906 exemplaren

Grijze Wouw ©Toy Janssen
Grijze Wouw ©Toy Janssen
Grijze Wouw ©Martien van Dooren
Grijze Wouw ©Martien van Dooren
Grijze Wouw ©Steven Geurts
Karel v Lin winnaar 5 miljoenste soort ©Martien van
      Dooren
Karel v Lin winnaar 5 miljoenste soort ©Martien van Dooren
De winnaar deelt uit ©Martien van Dooren
De winnaar deelt uit ©Martien van Dooren
En er wordt verder geteld ©Martien van Dooren
En er wordt verder geteld ©Martien van Dooren

21-10-2021

Donderdag 21 oktober; Vrij zwaar bewolkt, harde zuidwesten wind, 11 ⁰C. Veel regen vandaag, maar er is ’s morgens een droge periode van circa twee uur en er is die tijd geteld. De vogels hadden moeite met de wind, de 3 Aalscholvers bijvoorbeeld gingen meer achteruit dan vooruit. Maar de Vinken vlogen best goed, meer dan 600 in totaal. En er werden 3 Merels gezien, een Grote Lijster, 5 Sperwers en ook nog een Rode Wouw, die nauwelijks boven de bosrand uitkwam. Maar er kwam weer een flink regenfront aan, dus er is om kwart over 11 al gestopt.
Vandaag: 19 soorten, 911 exemplaren

Havik ©Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren

22-10-2021

Vrijdag 22 oktober; zwaar bewolkt, straffe westzuidwesten wind, 9 ⁰C. We hebben het vaker gezien, ook dit jaar, maar zo’n halo om de zon blijft toch apart, zie de foto. Verder is het behoorlijk fris, maar dat wil niet zeggen dat er andere vogels vliegen. Dezelfde zangvogels als eerder deze week komen over, en in vergelijkbare aantallen. Wel zijn er vrij veel Holenduiven vroeg op de ochtend. Tegen tienen komt er een Goudplevier over en niet veel later nog 4. Die horen waarschijnlijk toch bij elkaar. Dit en het volgende uur zien we tussen de 500 en 1000 Vinken. Veldleeuweriken lijken wat beter te vliegen dan eerder deze week. Kepen, Kneuen, Rietgorzen (zie geluidslink) en Sijzen vliegen ook goed. Rond de middag wordt er gestopt, een deel van de tellers gaat morgen naar de Wadden.
Vandaag: 20 soorten, 690 exemplaren

Halo ©Martien van Dooren
Halo ©Martien van Dooren

23-10-2021

Zaterdag 23 oktober; We beginnen de dag met dichte mist en een zwakke zuidwesten wind, het blijft zwaar bewolkt tot in de late middag, de temperatuur is rond de 10 ⁰C. Door de dichte mist wordt er pas om 10 uur begonnen met tellen. Pas rond 11 uur begon het een beetje te vliegen en een late Gele Kwikstaart en Tapuit konden worden genoteerd. Na 12 uur begonnen de Vinken wat los te komen en er werden er toch nog 3328 geteld. De Boomleeuweriken deden het prima en we zagen regelmatig groepjes van rond de 15 vogels. Dit leidde tot een nieuw dagrecord met 147 exemplaren. Een late Boerenzwaluw werd nog gezien en 2 IJsgorzen vlogen recht over de keet. Na 1 uur kwam de Buizerd trek op gang. Regelmatig werden belletjes en solitaire vogels waargenomen. In totaal werden vandaag 264 Buizerds geteld.
Vandaag: 38 soorten, 6905 exemplaren

Kramsvogels ©Toy Janssen
Kramsvogels ©Toy Janssen
2 Roeken en een Kauw ©Toy Janssen
2 Roeken en een Kauw ©Toy Janssen
Appelvink ©Toy Janssen

24-10-2021

Zondag 24 oktober; We beginnen met een zwakke zuidoosten wind die de hele dag uit dezelfde richting komt en niet echt aanwakkert, Het is de hele dag onbewolkt, de temperatuur blijft rond de 15 ⁰C. Het wordt een geweldige dag met in het begin chaotische trek met diverse soorten die door elkaar heen vlogen. Vanaf het begin zien we solitaire Buizerds in zuidwestelijke richting over de telpost vliegen. Met af en toe kleine belletjes komen we op een respectabel aantal van 471 Buizerds. Al voor 11 uur staan er 3 Rode Wouwen op de lijst. De hoofdrol van de dag is voor de Houtduif. Vanaf het begin van de telling vliegen er grote groepen Houduiven. Soms wel groepen van 3500 vogels. Dit gaat zo door totdat er op het eind van de telling 102.688 Houtduiven geteld zijn. Met dit aantal verbreken we het oude record van 1 november 2014 met 96.997 exemplaren! Ook goede aantallen voor de Spreeuw 5830, Veldleeuwerik 2820 en Vink met 13226 exemplaren. De eerste Barmsijzen worden ook gezien. Omdat niet kon worden vastgesteld of het grote of kleine zijn worden ze als Barmsijs spec genoteerd.
Vandaag: 42 soorten, 132.215 exemplaren

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Toendrarietganzen ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118. Grijze Wouw
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119. Barmsijs spec
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 13. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 14. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 15. 6 oktober Raaf 6
 16. 16 oktober Vink 47.269
 17. 18 oktober Kauw 1526
 18. 18 oktober Keep 5487
 19. 23 oktober Boomleeuwerik 147
 20. 24 oktober Sijs 263
 21. 24 oktober Houtduif 102.688