Week 14 (11 okt. - 17 okt.)

11-10-2021

Maandag 11 oktober; zwaar bewolkt, vrij zwakke westelijke wind, 16 ⁰C. De mist is er deze ochtend ook, maar trekt gelukkig al snel op. En dan vliegt het behoorlijk, de tikkertjes worden er bij gepakt om de Vinken makkelijker te kunnen tellen. Er komt nog een late Gele Kwikstaart langs en wat Grote Zilverreigers. Tussen de Vinken zit zo nu en dan een Keep. Tussen 9 en 12 uur hebben we 3 uren met elk circa 1000 Vinken. Om 10 voor 11 komt er een roepje over dat na thuis analyseren van een IJsgors is. Iets later komt er een vijftal Ringmussen langs. De eerste trekkende roofvogel zien we pas na 12 uur, het is een Buizerd, even later zien we een vrouw Bruine Kiekendief (zie foto). Daarna zijn er elk uur wel één of meerdere Buizerds en ook nog een Bruine Kiekendief, maar het zijn nog geen grote aantallen vandaag. Maar verder was het een prima teldag.
Vandaag 37 soorten, 5637 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

12-10-2021

Dinsdag 12 oktober; regen en geheel bewolkt, noordwesten wind, 12 ⁰C. Vanwege het weer is de telpost pas de tweede helft van de ochtend bezet. Vanaf dan is het wat minder nat, maar regent het toch nog regelmatig. Op andere posten worden er Koperwieken gemeld, vandaar dat we toch graag willen tellen, en die vliegen inderdaad, maar de aantallen zijn niet heel groot, iets van 100 per uur. Al snel komt er een Smelleken over en later op de dag komen er nog 4 in minder dan een uur langs! Dat zijn er al 5 en het dagrecord staat op 6. Helaas meer komen er niet langs. Wel trekt er nog een volwassen vrouw Visarend (zie foto) over, dat is vrij laat (in 2018 hadden we er één op 29 oktober). er is tot 4 uur doorgeteld.
Vandaag 27 soorten, 1556 exemplaren

Visarend (vrouw adult) ©Martien van Dooren
Visarend (vrouw adult) ©Martien van Dooren

13-10-2021

Woensdag 13 oktober; half tot zwaar bewolkt, wind uit west tot noordwest, 14 ⁰C. Na ruim een uur lekker doortellen komen er 8 eenden in de verte langs; Wintertalingen. Die hebben we al 5 jaar niet meer gezien, vroeger zagen we ze jaarlijks en in 2014 zagen we er heel veel. Ondertussen komt er ook een vrouw Blauwe Kiekendief langs en in hetzelfde uur meer dan 1000 Koperwieken en Vinken. De Vinken gaan daarna nog beter vliegen en met de Vinken komen ook veel Kepen mee. Ondertussen realiseren we dat we veel Grauwe Ganzen (zie foto) zien, zo’n 100 per uur (net geen 1000 in totaal, 3e telling ooit). Er komen nog een paar groepen Boerenzwaluwen langs en tussen 11 en 12 uur zien we 3 groepen Ringmussen overkomen. Het uur erna kom er nog een grote groep Ringmussen over, 41, en totaal zien we er vandaag 69, ook de 3e telling. Een foto bevestigt het sterke vermoeden dat er een Pijlstaart tussen de ganzen vloog, de eerste dit jaar. Vinken en Kepen blijven vliegen, dit wordt de beste dag tot nu dit jaar. In totaal tellen we 1315 Kepen, ook de derde telling (dagrecord is wel veel beter: 4251), en 21.000 Vinken.
Vandaag: 50 soorten, 30.979 exemplaren

Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren

14-10-2021

Donderdag 14 oktober; geheel bewolkt, zuidwesten wind, 14 ⁰C. In het begin is er zelfs wat motregen. Na gisteren is er hoop op weer zo’n dag, maar het weer is veel minder gunstig. toch vliegt het niet slecht, met vooral dezelfde soorten; Koperwiek, Vink en Keep. Vandaag zijn er wat meer Zanglijsters lijkt het. We zien ook weer enkele groepen Sijzen, Kruisbekken en enkele Ringmussen maar bijvoorbeeld de Grauwe Gans vliegt veel minder goed, alleen de eerste uren een paar kleine groepen. Er wordt vrij vroeg al gestopt.
Vandaag: 26 soorten, 4300 exemplaren

Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

15-10-2021

Vrijdag 15 oktober; zwaar en later wisselend bewolkt, matige westelijke wind, 13 ⁰C. Er is in twee periodes geteld. ’s Morgens twee uur en in die periode kwamen er veel Veldleeuweriken over, meer nog dan Vinken. Ook werden er 5 Boerenzwaluwen gezien. Daarna regende het en is de post tot kwart voor 12 onbemand geweest. Vervolgens is er tot 3 uur geteld en kwamen er weer vooral Veldleeuweriken en Vinken over, maar ook Buizerds, 17 in totaal. Ook werd er nog een Bruine Kiekendief gezien, te ver om iets over het kleed te zeggen. Opvallend zijn ook nog de Kauwtjes deze middag en er zijn nog 2 Dagpauwogen geteld.
Vandaag: 25 soorten, 1034 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren

16-10-2021

Zaterdag 16 oktober; bijna geen wind maar uit zuidwest, zwaar bewolkt, 11 ⁰C. Een hele goede trekdag, het vliegt uitstekend. Het eerste uur is al goed voor meer dan 2000 Vinken en gezamenlijk bijna 4000 vogels. Het uur van 9 tot 10 tellen we 16.000 vogels en ruim 12.000 Vinken en bijna 1200 Kepen. Tussen 10 en 11 zien we de eerste Klapekster van dit jaar hoog over de keet heen vliegen. En meer Vinken en Kepen dan in het uur er voor, 18.000+ en 2.000+. Eén van deze 22.000+ vogels in dit uur is...

De 5 miljoenste vogel

die we op telpost Brobbelbies Noord tellen sinds het begin in 2000. Na het nodige gepuzzel is gebleken dat dit een Vink is geweest om 10u28. Vooraf aan dit seizoen hebben we een weddenschap afgesloten wanneer deze 5 miljoenste vogel langs zou komen en welke soort en hoe laat. Karel zat er het dichts bij; vandaag om 11u30 een Vink. Ad had ook een Vink vandaag, maar later en Martien gokte op een Buizerd. Tijd om het vieren hadden we niet, het bleef namelijk maar doorvliegen, wel iets minder hard. Er kwamen bijvoorbeeld weer Zwarte Mezen over. Wat opviel was dat er weinig Sperwers met al die zangvogels meevlogen, maar ’s middags kwamen er gelukkig wel meerdere Sperwers langs (19 totaal vandaag). Het dagrecord van de Vink sneuvelde vandaag: 47.269 Vinken en dat was 44.387 van 7 oktober 2008. De 3691 Kepen was de 2e telling ooit.
Vandaag: 43 soorten, 58.458 exemplaren

Het is druk met vogels ©Martien van Dooren
Het is druk met vogels ©Martien van Dooren

17-10-2021

Zondag 17 oktober; zuidwesten wind die niks voorstelt, zwaar bewolkt, 13 ⁰C. Ook vandaag vliegen de Vinken goed, in het eerste uur al 3000. Spreeuwen vliegen alleen in dit uur nog beter, veel groepen van een paar honderd vogels en zelfs een groep van 2000. Ook zien we aardig wat Houtduiven op trek. Koperwiek, Keep (zie geluidslink) en Sijs vliegen deze ochtend ook goed, het is dus druk voor de tellers. Naast enkel Pimpel- en Koolmezen zien we ook een groep van 3 en een groep van 17 Zwarte Mezen. Bijna gelijktijdig worden er een Rode Wouw (pas de 6e dit jaar) en een Pontische Meeuw gezien. De Pontische Meeuw is een derde kalenderjaar vogel en de 7e die we hier ooit zagen. Grote Gele Kwikstaarten zien we maar weinig dit jaar, maar vanmorgen komt er weer een over. Een opvallend anders zangvogeltje komt naar beneden en blijkt inderdaad een Zwarte Roodstaart (zie foto) te zijn. Dat dacht Teun al bij het ontdekken. Vandaag zijn er ook veel Kauwen op trek, opgeteld zijn het er 327. Vanaf het begin van de middag komt er trek van Buizerds op gang en uiteindelijk zijn dat er 51 vandaag. Nog niet heel veel, terwijl dit de periode is dat de piek in de Buizerdtrek ligt. Komende week misschien. Verder was het weer een prima dag voor vogeltrek.
Vandaag: 48 soorten, 30.103 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Alain Hofmans
Zwarte Roodstaart ©Alain Hofmans
Keep ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112. Wintertaling
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113. Pijlstaart
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114. Klapekster
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115. Kramsvogel
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116. Pontische Meeuw
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117. Grote Bonte Specht
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 13. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 14. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 15. 6 oktober Raaf 6
 16. 16 oktober Vink 47.269