Week 13 (4 okt. - 10 okt.)

04-10-2021

Maandag 4 oktober; geheel bewolkt maar later half, zuid tot zuidwesten wind aantrekkend tot krachtig, 17 ⁰C. Het vliegt goed vanmorgen en het zijn veel verschillende soorten, met bijvoorbeeld Appelvink, Kruisbek, Keep en de eerste Beflijster van dit jaar. Om 10 uur zien we 4 steltlopers achter de keet langs vliegen, te ver voor een opname van een roep (als ze dat al deden) maar gelukkig zijn er wel foto’s. Het lijken Bosruiters en thuis op groot scherm klopt dat. Laat en we zien ze weinig (6 exemplaren in 20 jaar, dit is een dagrecord). Veel Vinken vandaag, duizenden per uur (5600, 4000, 2700). Verrassend zijn de Ooievaars die we zien, ’s ochtends 9 en ’s middags 12. Gaaien zijn er ook nog steeds op trek, het lijken er wel minder te worden. Met al die Vinken en Graspiepers komen er ook heel wat Sperwers mee, vandaag 38. Maar verder zien we weinig trekkende roofvogels, één Bruine Kiekendief (zie foto), één Boomvalk en twee Torenvalken. Uiteindelijk tellen we vandaag 13.474 Vinken, 1.227 Graspiepers, 149 Witte Kwikstaarten, 388 Boerenzwaluwen en niet te vergeten nog 2 Huiszwaluwen.
Vandaag 44 soorten, 16.632 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

05-10-2021

Dinsdag 5 oktober; half tot zwaar bewolkt, zuidelijke vrij krachtige wind, 17 ⁰C. Ook vandaag vliegt het goed, veel Spreeuwen, Graspiepers en Vinken en ook de rest doet het goed. Bijvoorbeeld de Boomleeuwerik, die zelfs een nieuw dagrecord vestigt (132, was 89 van22 oktober 2008). In de ochtend komen er ook drie vrij grote groepen Grote Canadese Ganzen (zie foto) over, maar dat is samen niet genoeg voor een dagrecord. Er komen nog 2 vrij late Gele Kwikstaarten over we zien al verschillende groepen Houtduiven op trek. In de tweede helft van de ochtend zien we de eerste roofvogels, enkele Buizerds en een Bruine Kiekendief en wat later een Slechtvalk. Tegen de middag komt er een Europese Kanarie roepend (zie link) recht over de telpost, mooi soortje! Er komen meer roofvogels over, onder andere een Boomvalk en een Smelleken. De tweede helft van de middag slaat het weer om en er is daarom om 3 uur gestopt met tellen. De Boerenzwaluw vloog ’s middags wel goed met ongeveer 550 vogels per uur. Uiteindelijk hadden we vandaag 15.949 Vink op trek, 1174 Graspiepers, 2112 Spreeuwen en 1510 Boerenzwaluwen. Een prima dag weer!
Vandaag 47 soorten, 23.114 exemplaren

Grote Canadese Gans ©Martien van Dooren
Grote Canadese Gans ©Martien van Dooren
Teun van Kessel ©Martien van Dooren
Teun van Kessel ©Martien van Dooren
Europese Kanarie ©Alain Hofmans

06-10-2021

Woensdag 6 oktober; geheel bewolkt, harde zuidwesten wind, 12 ⁰C. Ondanks dat het de hele dag regent is er 6 uur geteld. En er vloog ook nog wel wat, heel weinig vergeleken bij gisteren natuurlijk, maar voor zo’n natte dag was het niet onaardig. ’s Middags komen er 6 Raven over en dat is zelfs een nieuw dagrecord (was 3 op 16 oktober 2019). Ook komt er een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief langs (zie foto), die ter plaatse wat rond jaagt maar op een gegeven moment weg lijkt te vliegen. Dat was in elk geval wel de bedoeling van de Zwarte Kraai die haar wegjoeg. In het laatste uur tellen komen er nog 2 Watersnippen langs, wel toepasselijk bij het weer.
Vandaag: 18 soorten, 451 exemplaren

Kneu ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren
Tellen in de regen ©Martien van Dooren
Tellen in de regen ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

07-10-2021

Donderdag 7 oktober; zwaar bewolkt en mist tot half 11, weinig wind uit zuidelijke hoek, 15 ⁰C. Het zicht is echt beroerd, we zien maar 50 meter ver. Het zal dus vooral op geluid moeten vandaag. Dat er dan een opname meeloopt is fijn, want een lastig geluidje blijkt van een IJsgors te zijn (zie opname). Ook horen we Koperwieken, de eerste dit jaar die we horen. Na 10 uur wordt het zicht beter (500 meter) en komen er meer vogels over. Een uur later zien we in korte tijd 3 Bruine Kiekendieven, waarvan bij een te zien is dat het een juveniel is. Het volgende uur komt er een volwassen vrouw Bruine Kiekendief over en de zangvogels beginnen wat beter te vliegen, onder andere de Boerenzwaluw. De trek van Buizerds komt op gang, maar we hebben ook nog 2 Smellekens vlak achter elkaar. Er wordt lekker lang doorgeteld en de teller van de Buizerd komt op 41.
Vandaag: 36 soorten, 664 exemplaren

Tellen in de mist ©Martien van Dooren
Tellen in de mist ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
IJsgors ©Alain Hofmans

08-10-2021

Vrijdag 8 oktober; wisselend bewolkt, oostelijke wind, 16 ⁰C. Ook vanmorgen is het mistig, zeer beperkt zicht maar we horen wel vogels roepen. En de mist blijft langs hangen, tot na 11 uur. En dat was niet wat er belooft was. We zien dus niet veel, maar horen regelmatig vogels overkomen. Dat zijn vaak ganzensoorten en meestal Kolganzen. Eind september hadden we een paar dagen met Kolganzen, maar daarna zagen we die nauwelijks meer, tot vandaag. Kepen en Sijzen horen we ook met enige regelmaat en als het opklaart zien we ook Boerenzwaluwen en vooral veel groepen Spreeuwen. Elk uur komen er wel enkele Buizerds over en het is ook warm genoeg voor vlinders, in totaal meer dan 100 maar het zijn alleen Atalanta’s en Dagpauwogen.
Vandaag: 28 soorten, 1898 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Toendrarietgans ©Martien van Dooren
Toendrarietgans ©Martien van Dooren

09-10-2021

Zaterdag 9 oktober; weinig wind uit oost, eerst mist later onbewolkt, 15 ⁰C. Het is nog vroeg als er een heel grote groep Spreeuwen overkomt, geschat op 1000 vogels. Er zijn dan ook 2 Sperwers overgetrokken en voor dit weer redelijk wat Vinken en Kepen. Ganzen zijn er ook, meestal Kolganzen maar ook enkele Toendrarietganzen. Vanaf een uur op 10 is het zicht beter en komen er ook meer soorten over. Ondanks een temperatuur van ongeveer 10 graden zien we ook vlinders langs trekken. En de Buizerds beginnen te trekken, tussen 11 en 12 zijn het er 13, daarna een uurtje niks en dan 16, 43 en 14, in totaal 91 vandaag en daarmee is het dit jaar de beste Buizerddag. Daar zit een bel van 25 bij. Ook komt er een Rode Wouw langs (zie foto). Spreeuwen blijven de hele dag aardig vliegen, meer dan 2000 vandaag.
Vandaag: 32 soorten, 3203 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren

10-10-2021

Zondag 10 oktober; weinig wind draaiend van zuidelijk naar noordelijk, wisselend bewolkt en tot ver in de ochtend mist, 16 ⁰C. De mist blijft weer veel te lang hangen naar onze zin. We hebben recht naar boven wel wat zicht. De laatste dagen hoorden we ze al vaker, maar vandaag zijn er zeker veel Sijzen te horen, bijna elk uur wel een of meerdere groepjes. Tegen 9 uur hebben we een groep van 5 Appelvinken. Tussen 11 en 12 uur wordt er bij telpost zuid een Hop gemeld, daar zijn we wel even naar toe geweest, maar zonder succes. daarna pas worden de eerste Boerenzwaluwen van vandaag gezien en het blijft bij 3. De vlinders vliegen ’s middags weer goed, ook leuke soorten zoals een Citroenvlinder, een Gehakkelde Aurelia en zelfs een Kleine Vos. Er is wel wat trek van Buizerds, maar lang niet zo goed als gisteren. Aparte waarnemingen ’s middags zijn de Zilvermeeuw en de Turkse Tortel.
Vandaag: 36 soorten, 558 exemplaren

Zonsopkomst in de mist
Zonsopkomst in de mist

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.925.975

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107. Bosruiter
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108. Beflijster
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110. Raaf
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111. IJsgors
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112.
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113.
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4
 13. 4 oktober 2021 Bosruiter 4
 14. 5 oktober Boomleeuwerik 132
 15. 6 oktober Raaf 6