Augustus 2021

Dit jaar zijn er weer behoorlijk wat uren geteld (in augustus), 260. Vrij logisch dat er dan ook meer vogels zijn geteld; 9965. Per uur zagen we er ook meer dan de laatste paar jaar, 38. Het aantal soorten was met 72 gemiddeld, maar ook beter dan de laatste paar jaar. Beter dan vorig jaar was niet moeilijk, dat was echt een van de minste augustus-tellingen. Mooiste warnemingen waren de Grote Zaagbekken, de Steenlopers en de Sprinkhaanzanger. Voor de tweede keer staat de Gierzwaluw op 1 in de top3, de Boerenzwaluw op 2 en verrassend de Kleine Mantelmeeuw op 3, mede dankzij 2 dagrecords vlak achter elkaar.

Veel volk op het moment dat de keet er weer aankomt, dat zal wel zijn omdat het zondag is en niet omdat het zo mooi weer is, want dat is niet het geval. In de eerste volle week van augustus zien we een hoop soorten voor het eerst dit jaar op trek. Daar zitten wat zangvogeltjes bij zoals de Gekraagde Roodstaart, en steltlopers, zoals Groenpootruiter, Witgat en Wulp. Meest bijzonder waarneming is waarschijnlijk de Visdief, pas de 8e en al even geleden. De eerste Ooievaars worden op 5 augustus gezien en op 8 augustus de eerste Koekoek. Maandag komt de eerste Visarend over getrokken. De volgende dag begint met de vondst van een doodgereden Nachtzwaluw. De 9 eend-achtigen die later op de ochtend overvliegen zijn Grote Zaagbekken, erg vroeg in het seizoen maar twee jaar geleden hadden we ook zo’n vroege groep. Uit de foto’s blijkt dat het om juveniele dieren gaat en er wordt van alles gespeculeerd over waar deze Zaagbekken vandaan komen. Mogelijk dezelfde vogels worden die dag nog in Limburg gefotografeerd. Het eerste dagrecord van dit jaar wordt op donderdag verbeterd; 12 Grote Koolwitjes. De 13e komt er een groep steltlopers over, 8 Steenlopers blijkt uit de foto’s, een nieuwe soort voor de telpost! Later die dag vliegen er heel veel Ooievaars samen over, 230 is de grootste groep ooit en hoe lastig tellen is, is te zien via het filmpje op het Youtube-kanaal van de Vogelwacht Uden. De tweede nieuwe soort van dit jaar wordt de volgende dag in de mais gefotografeerd; Sprinkhaanzanger. Die dag komt er ook een Bosrietzanger en een Zwarte Ooievaar langs. Maandag 16 augustus wordt de eerste Morinelplevier geteld (is ook een filmpje van, op een akker bij de telpost) en een Scholekster. Dinsdag komt er een gemengde groep steltlopers over; 2 Kanoeten, 1 Rosse Grutto en 17 Zilverplevieren. Op de tweede dag er een paraboolontvanger op de telpost staat wordt de eerste Ortolaan al opgenomen, deze opname is bij het verslag van week 6 te beluisteren. de 20ste is er veel trek van Kleine Mantelmeeuwen en wordt het dagrecord flink verbeterd. Dat record houdt maar een dag, de volgende dag zien we er 228 (oud 82, dag ervoor 206). Op zondag komt de eerste Grauwe Kiekendief van dit jaar langs, de tweede komt de volgende dag langs (de 23e), een mooie dag met ook nog een Blauwe Kiekendief, 20 Bruine Kiekendieven, 16 Wespendieven, 3 Visarenden, 3 Duinpiepers en een Purperreiger. De dagen erna zijn wat rustiger (eerste Rode Wouw, groepen Ooievaars, Duinpiepers), maar de Visarend van de 27e gaat in een boom zitten en wordt pas na een tiental minuten door een lokale Buizerd verjaagd. Op 30 augustus komt er een Visarend met prooi in zijn poten over.

De augustus-vogels

Waar er vorig jaar tot de laatste dag van augustus geen een Ooievaar werd gezien, dit jaar werden er geregeld groepen gezien. Op 13 augustus kwam de grootste groep ooit langs, 230 Ooievaars tegelijk. Op het Youtube-kanaal van de Vogelwacht Uden staat er een filmpje van. Hoe groot deze groep is? Dit was een dagrecord geweest (met 1 groep!) als er vorig jaar niet op één dag 763 Ooievaars (landelijk record zelfs) waren geteld. In totaal kwamen er in augustus 580 Ooievaars over en dat is veel. Deze maand is ook voor Wespendieven de belangrijkste trekperiode en vorig jaar zagen we er veel. Dit jaar waren het er minder, in totaal 46 (meer dan gemiddeld) en op 23 augustus kwamen er op een dag 16 Wespendieven over. Vorig jaar kwamen er al aardig wat Bruine Kiekendieven over, maar dit jaar waren het er 65! Gemiddeld zijn dat er maar 18 en de laatste 5 jaar gemiddeld 32. Visarenden bleven iets achter bij de 11 van vorig jaar, dit jaar waren het er 8. Ook dit jaar werd er een met een vis in zijn poten gezien. De 3 Morinelplevieren zijn gelijk aan het gemiddelde, maar vorig jaar werden er meer geteld. Toch blijft het mooi dat deze vogels bijna elk jaar hier gezien worden. De Zomertortel is al jaren bijna afwezig, dit jaar is er wel een in juli gezien, maar geen een in augustus. In 2007 werden er bijna 6.000 Gierzwaluwen geteld in augustus, dit jaar was het op een na best jaar met 3.098 Gierzwaluwen. In juli dit jaar werden er toch ook vrij veel gezien. Duinpiepers zijn dit jaar laat en daarom zijn er ook maar weinig nog geteld. Het aantal van 5 is zelfs onder het gemiddelde en vorig jaar waren het 23! Boompiepers leken het niet goed te doen, maar dat blijkt mee te vallen. 188 is ruim boven het gemiddelde van 138 en per jaar scheelt het best veel. Hetzelfde gaat voor de Gele Kwikstaart op, het leken er weinig, maar het zijn er meer dan gemiddeld.

De augustus-vlinders

Ondanks het matige weer (zie hieronder) zijn er veel vlinders geteld dit jaar. Het meest opvallend zijn de aantallen Groot Koolwitje, het dagrecord stond maar op 2, maar dat werd op 12 augustus fors verbeterd en staat nu op 12. Ook de Citroenvlinder werd veel geteld. Het meest gezien werd de Atalanta en er werden er zelfs een paar meer geteld dan in 2019 (231 tegen 227). Dit jaar waren er ook enkele Distelvlinders op trek. In totaal werden er 9 soorten vlinders gezien. De Oranje Luzernevlinder werd niet gezien, waarschijnlijk omdat er geen zuidenwind geweest is. Ook geen een Kleine Vos is er gezien, die zijn in de omgeving erg zeldzaam geworden.

Het weer in augustus

Na een aantal jaren dat het warmer dan gemiddeld was, was het dit jaar koeler, gemiddeld een hele graad. De maximum temperatuur kwam in Volkel (vliegbasis, een van de meetstations) maar drie keer boven de 25 ⁰C. De zon scheen weinig (172 uur, gemiddelde is 195 uur). Neerslag viel er in de omgeving van de telpost minder dan gemiddeld, elders in Nederland was het juist behoorlijk nat.

Overzicht aantallen en uren in augustus

Jaar Uren augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00 3.069 42 40
2002 99:00 3.596 36 56
2003 111:30 3.500 31 48
2004 74:29 2.533 34 35
2005 175:25 4.766 27 69
2006 173:05 5.201 30 55
2007 235:38 13.231 56 73
2008 463:44 20.181 44 86
2009 316:54 8.281 26 62
2010 318:45 9.779 31 76
2011 216:40 6.875 32 60
2012 297:54 9.847 33 75
2013 316:01 9.452 30 71
2014 252:50 9.649 38 78
2015 237:25 5.475 23 75
2016 178:08 8.663 48 76
2017 199:27 13.026 65 67
2018 187:18 10.627 57 80
2019 184:47 6.514 35 67
2020 193:02 5.274 27 63
2021 260:24 9.965 38 72

Top 3 vogelsoort in augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1.319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2.262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1.864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1.349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2.337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2.664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5.856 Boerenzwaluw 4.554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9.225 Huiszwaluw 3.221 Kokmeeuw 1.904
2009 Boerenzwaluw 2.847 Huiszwaluw 2.372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4.223 Huiszwaluw 2.126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3.395 Huiszwaluw 1.047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4.403 Huiszwaluw 1.569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4.211 Gierzwaluw 2.082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5.945 Gierzwaluw 1.515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2.163 Gierzwaluw 1.161 Huiszwaluw 504
2016 Boerenzwaluw 5.263 Gele Kwikstaart 641 Gierzwaluw 491
2017 Boerenzwaluw 7.229 Huiszwaluw 2.726 Gierzwaluw 637
2018 Boerenzwaluw 5.810 Huiszwaluw 1.219 Gele Kwikstaart 1.116
2019 Boerenzwaluw 2.854 Gele Kwikstaart 909 Huiszwaluw 784
2020 Boerenzwaluw 1.616 Huiszwaluw 770 Ooievaar 763
2021 Gierzwaluw 3.098 Boerenzwaluw 2.118 Kleine Mantelmeeuw 815

Aantal per soort in augustus

Jaar Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinel Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1 0 0 13 158 0 165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563 1 179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5.856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2.082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1.515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1.161 3 97 229
2016 24 91 16 3 1 0 491 2 126 641
2017 64 20 22 5 0 0 637 9 221 402
2018 193 42 24 6 4 1 218 13 278 1.116
2019 90 22 13 3 1 1 392 16 118 909
2020 763 62 38 11 6 0 151 23 221 592
2021 580 46 65 8 3 0 3.098 5 188 552