Week 8 (30 aug. - 5 sep.)

Steppekiekendief ©Henk Sierdsema

30-08-2021

Maandag 30 augustus; zwaar bewolkt, matige tot vrij krachtige noordenwind, 21 ⁰C. De wind zit in een verkeerde hoek en er vliegt wel wat, maar de aantallen zijn laag. Even na 9 uur komt de eerste roofvogel van vandaag langs, een volwassen vrouw Bruine Kiekendief. Een uur later zien we 2 Groenpootruiters achter de keet langskomen. Ondertussen zien we de eerste Gierzwaluwen van vandaag en ook enkele Paapjes. Tegen 1 uur komt er een Visarend met prooi in zijn poten langs. Er komen nog 3 Bruine Kiekendieven langs en het eerste Klein Geaderd Witje op trek van dit jaar wordt gezien. Laat in de middag komen er nog aardig wat Kleine Mantelmeeuwen over en zien we nog een Wespendief en 2 Buizerds op trek.
Vandaag 19 soorten, 466 exemplaren

Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

31-08-2021

Dinsdag 31 augustus; geheel tot vrij zwaar bewolkt, matige noordelijke wind, 21 ⁰C. Gele Kwikstaarten zijn ’s morgens de talrijkste doortrekkers, maar na 8 uur beginnen de Boerenzwaluwen het over te nemen. Dan komt er ook een Duinpieper over die ook op de opname staat (zie link). Een Tapuit laat zich mooi op de draad fotograferen. Om kwart over 10 zien we eindelijk een grotere groep Huiszwaluwen, 70 vogels. Even later komt er een vrouw Slechtvalk op trek langs. Vanaf 12 uur is het warm en zonnig genoeg voor vlinders, want die beginnen goed te vliegen. Dat geldt ook voor Ooievaars, vanaf half 1 tot kwart over 1 zien we 6 groepen Ooievaars in dezelfde baan overvliegen, de grootste groep is 30 en in totaal zien we vandaag 90 Ooievaars. Later op de middag zien we nog enkele Bruine Kiekendieven en Boomvalken op trek.
Vandaag 22 soorten, 553 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Wespendief (adult man) ©Alain Hofmans
Wespendief (adult man) ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Toy Janssen

01-09-2021

Woensdag 1 september; geheel bewolkt, matige noordelijke wind, 19 ⁰C. Vanmorgen komen er iets meer vogels over, met name Boerenzwaluwen. Dat duurt tot ongeveer 10 uur. Er is dan al een Duinpieper overgevlogen (zie opname). Vanaf half 12 komen er Gierzwaluwen over en noteren we de eerste Grasmussen van dit jaar. Een onbekende steltloper komt het volgende uur over en gelukkig is er een opname van. Het blijkt een Bontbekplevier te zijn, geen nieuwe soort, maar wel zeldzaam hier (en niet vreemd dat het geluid niet herkend werd). Ook hiervan is de opname te beluisteren. De telpost is minder dan een uur onbemand maar de nieuwe tellers hebben al snel een Witgat waargenomen. Als de spullen al zijn ingepakt komen er nog 15 Goudplevieren over.
Vandaag: 18 soorten, 475 exemplaren

Duinpieper ©John Hermans
Duinpieper ©John Hermans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Bontbekplevier ©Alain Hofmans

02-09-2021

Donderdag 2 september; van geheel naar half bewolkt, matige noordoostelijke wind, 21 ⁰C. Na een goed half uur tellen zijn we weer blij dat er opnames worden gemaakt, want er komt een Ortolaan over. De opname is via trektellen te beluisteren (juiste telpost en datum selecteren), maar ook hieronder Het volgende uur komt er een juveniele Visarend over en een volwassen vrouw Bruine Kiekendief. Ook zien we 2 Paapjes. Tussen 9 en 10 uur komen de eerste Gierzwaluwen van vandaag, een Wulp en duidelijk een Duinpieper over. Later zien we meer Gierzwaluwen en nog enkele Oeverzwaluwen en een grote groep Huiszwaluwen. Ondertussen laten we ons de beschuit met muisjes smaken ter ere van de geboorte van een dochter. De vlinders vliegen ondertussen goed, niet alleen Atalanta’s maar bijvoorbeeld ook Dagpauwogen en Distelvlinders. Jos komt voor de telpost langsgelopen en er vliegen 3 Duinpiepers die daar zaten op. De vegetatie is daar helaas zo hoog dat ze ongezien daar rond kunnen lopen.
Vandaag: 29 soorten, 396 exemplaren

Bruine Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Ortolaan ©Toy Janssen

03-09-2021

Vrijdag 3 september; bijna geheel onbewolkt, matige noordoosten wind, 23 ⁰C. Ook vandaag zijn er Duinpiepers, op trek en ter plaatse. Er komen ook mensen speciaal voor naar onze telpost. Om half 8 komen er 6 Casarca’s over, de tweede keer al dit jaar. Halverwege de ochtend zien we de eerste Atalanta en de eerste Gierzwaluwen (zie foto)van vandaag. De Atalanta’s vliegen goed, tot 1 uur al meer dan 50 en dan gaan we aan het dagrecord denken. Ondertussen komen er enkele Sperwers en Boomvalken op trek over. We zien het eerste Bont Zandoogje van dit jaar. Atalanta’s blijven goed vliegen en het dagrecord wordt van 75 (14 september 2020) naar 110 verbeterd. Om 4 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag: 24 soorten, 370 exemplaren

Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Toy Janssen

04-09-2021

Zaterdag 4 september; vrij krachtige noordoosten wind, tot 14u zwaar bewolkt en eerst zelfs bijna mist, daarna licht bewolkt, 21⁰C. Een vrij klein wereldje om mee te beginnen dus, maar toch al snel iets leuks; een Purperreiger. Verder worden er alleen Gele Kwikstaarten gezien tot 10 uur. Dan verbetert het weer wat en komt er een Rode Wouw langs (zie foto). Het volgende uur zien we 2 Bruine Kiekendieven, allebei juveniel. Tegen 1 uur komt de eerste Atalanta langs en die gaan dan los. Het volgende uur 103, vervolgens 115, 177, 32 en 3. Het dagtotaal komt op 437 en dat is weer een dagrecord en de derde telling ooit in heel Nederland (en ons beste vlinderdagtotaal, 439). En dan komt de uitsmijter van vandaag: voor de telpost jaagt een Kiekendief. Het is een Steppekiekendief, een mannetje derde kalenderjaar en pas de derde die we op deze telpost zien. De vogel lijkt ter plaatse te blijven, maar na een half uur schroeft ie toch op om zuidwestwaarts te verdwijnen. Er wordt wel uitgekeken door tellers thuis, maar die zien de vogel helaas niet overkomen. De vogel staat mooi op de foto’s en er is zelfs een filmpje van.
Vandaag: 15 soorten, 487 exemplaren

Steppekiekendief (3KJ man) ©Toy Janssen
Steppekiekendief (3KJ man) ©Toy Janssen
Steppekiekendief (3KJ man) ©Toy Janssen
Steppekiekendief (3KJ man) ©Toy Janssen
Steppekiekendief (3KJ man) ©Rens Dijsselbloem
Steppekiekendief (3KJ man) ©Rens Dijsselbloem
Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen

05-09-2021

Zondag 5 september; wind, bewolkt, ⁰C. Een van de eerste vogels van vanmorgen is de eerste Grote Gele Kwikstaart van dit jaar. En vlak daarna komt er een groep van 3 Purperreigers over, de derde keer al dit jaar dat we die zien. De eerste Atalanta vandaag is er al vroeg, om 10 over half 8. Om half 9 komt er al weer een Duinpieper over. Met een uur er tussen zien we 2 volwassen mannen Bruine Kiekendief overtrekken. Niet verwacht dit jaar, maar toch wel dus; een Oranje Luzernevlinder (foto) net na tienen die later op de ochtend nog een keer gezien wordt wat van de telpost af. Ook vandaag weer Gierzwaluwen, de eerste om kwart over 11. Op dat moment is de traditionele Brunchwandeling op de telpost om soep te eten, veel volk dus (zie foto’s). Ondertussen zien we al weer 45 Atalanta’s in een uur en 50 in het volgende uur. Een klein groepje Ooievaars trekt aan de Osse kant van de telpost langs en even later komt er een man Visarend over, recht over de keet en zo dichtbij hebben we er nog nooit een gezien, vandaar die mooie foto. Net na 2 uur zien we een wat grotere groep Ooievaars, 21 dit keer. In totaal kwamen er 176 Atalanta’s over, de op een na beste dag dus hier. En weer een week met de nodige hoogtepunten.
Vandaag: 31 soorten, 392 exemplaren

Visarend (adult man) ©Toy Janssen
Visarend (adult man) ©Toy Janssen
Oranje Luzernevlinder ©Martien van Dooren
Oranje Luzernevlinder ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Henk Sierdsema
Ooievaars ©Henk Sierdsema

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.838.515 en na deze week is dat 4.838.794

Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81.
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82.
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83.
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84.
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85.
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86.
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87.
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88.
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Steenloper
  2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

  1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
  2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
  3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
  4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
  5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
  6. 3 september 2021 Atalanta 110
  7. 4 september 2021 Atalanta 437