Week 7 (23 aug. - 29 aug.)

Ooievaars van dinsdag 24 augustus ©John Hermans

23-08-2021

Maandag 23 augustus; zwaar bewolkt, noordoostelijke wind kracht 3, 20 ⁰C. Tot 9 uur zijn er al Paapjes, een Goudplevier, Blauwe Reigers, Wulpen en een jonge Bruine Kiekendief langs gekomen. Het uur erna zien we de eerste Turkse Tortel en Grote Canadese Ganzen van dit jaar en even na half 11 de eerste Blauwe Kiekendief (zie foto) van dit jaar, een vrouw. Er worden 3 Duinpiepers ter plaatse ontdekt (zie foto en geluid, je hoort de vogels langvliegen dankzij de stereo-opname) en de eerste 3 Wespendieven van vandaag komen over en dat allemaal voor 12 uur. Drie groepen Ooievaars komen kort na elkaar over, samen 134 vogels. Deze staan op het filmpje hierboven. Wespendieven blijven aardig doorvliegen vandaag, mannen, vrouwen en juvenielen. Even na 2 uur komt er een Grauwe Kiekendief over, een volwassen man en een half uur daarna kort achter elkaar 3 Visarenden. Na een tip wordt er goed uitgekeken naar een Purperreiger, die in een andere hoek wordt ontdekt dan verwacht. Het blijft leuk, met onder andere meer Ooievaars en 6 Regenwulpen. Ook ‘s avonds wordt er geteld met aardig wat Blauwe Reigers en de lokale zwaluwen vallen inderdaad in de mais om te gaan slapen. Prima dag weer met 3 soorten Kiekendieven waarvan 20 Bruine (op een na beste telling), 16 Wespendieven en 3 soorten reigers.
Vandaag 34 soorten, 812 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Blauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Alain Hofmans
Blauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Toy Janssen

24-08-2021

Dinsdag 24 augustus; eerst onbewolkt, later paar wolkjes, matige noordoosten wind, 24 ⁰C. Er wordt om 7 uur een Duinpieper ter plaatse ontdekt, er komen wat Kieviten en een Wulp (zie geluidsopname, ook stereo en je kunt de vogel langs horen komen) en een Goudplevier op trek langs en de Gele Kwikstaarten vliegen vrij goed vanmorgen. Goed 2 uur later komt er een jonge Bruine Kiekendief langs. Het is al weer half 12 als we een groep van 3 Grote Zilverreigers zien en tegelijkertijd ook de eerste Gierzwaluw van vandaag (totaal 34 deze dag, een goede dag maar ze raken op). Even later zien we een groep van 16 Ooievaars. We zien ook nog 2 Wespendieven in dit uur, man en vrouw, allebei volwassen. Tussen 1 en 2 uur komen er meerdere groepen Ooievaars over; 14, 10, 2 en 5. De eerste Rode Wouw van dit jaar zien we het uur erop. Er wordt tot 4 uur geteld en ’s avonds ook nog twee uur. Dat levert de eerste Krakeenden van dit jaar op, een Boomvalk en een Duinpieper op trek.
Vandaag 30 soorten, 461 exemplaren

Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wulpen ©Toy Janssen
Wulpen ©Toy Janssen
Wulp ©Toy Janssen

25-08-2021

Woensdag 25 augustus; licht bewolkt, matige noordoosten wind, 24 ⁰C, maar bij aanvang slechts 10 ⁰C. Bij de telpost wordt een Middelste Bonte Specht waargenomen, ter plaatse dus, maar dit is een soort die we nog niet op trek hebben waargenomen. Er worden enkele groepen Grauwe Ganzen en Kleine Mantelmeeuwen op trek gezien en wat later een groep van 3 Blauwe Reigers. Ook leuk zijn de Paapjes op trek en om kwart over 9 komt er een Ortolaan langs. Hier is een opname van die afgeluisterd kan worden. Voor vlinders is het vandaag goed genoeg om te trekken, er worden diverse soorten gezien, waaronder meerdere Distelvlinders. ’s Middags komen er 3 Groenpootruiters over, helaas zonder geluidsopname, want de apparatuur is al naar huis.
Vandaag: 25 soorten, 213 exemplaren

Ortolaan ©Toy Janssen
Atalanta ©Martien van Dooren
Atalanta ©Martien van Dooren
Kleine Parelmoervlinder ©John Hermans
Kleine Parelmoervlinder ©John Hermans

26-08-2021

Donderdag 26 augustus; geheel bewolkt, matige westnoordwesten wind, 17 ⁰C. Ander weer dus, maar ook andere vogels? In het eerste uur zien we wel 4 groepen Grauwe Ganzen en een Goudplevier en een Watersnip, maar ook nog zomervogels zoals Boerenzwaluwen. En Bruine Kiekendieven zoals het mannetje van kwart over 7 zijn ook meer zomer- dan wintervogel. De Zilverplevier die om kwart voor 10 overvliegt past wel bij dit weer, de 18e al dit jaar en door Alain weer mooi op de foto gezet. Er komen verschillende Tapuiten en een paar Paapjes op trek langs vandaag. Ook leuk zijn de 5 Raven die langskomen. Lokale vogels, maar het is al weer even geleden dat we er 5 zagen.
Vandaag: 16 soort, 172 exemplaren

Zilverplevier ©Alain Hofmans
Zilverplevier ©Alain Hofmans
Slechtvalk (juveniel) ©Toy Janssen
Slechtvalk (juveniel) ©Toy Janssen

27-08-2021

Vrijdag 27 augustus; wisselend bewolkt en rond 12 uur regen, tot vrij krachtig aantrekkende noordwesten wind, 18 ⁰C. Een vrouw Gekraagde Roodstaart is enige tijd te zien bij het veeraster en de rand van de mais erachter. De Visarend die daarna in beeld komt wil landen. Het is een volwassen man en hij zit zo’n 10 minuten boven in een dode boom, in de gaten gehouden door een groep Puttertjes. Dan wordt hij weggejaagd door een Buizerd. Een jonge Bruine Kiekendief jaagt even boven de vlakte voor de telpost en er komen 2 Oeverzwaluwen over, die zien we niet elke dag. Als het gaat regenen stoppen we er mee, maar niet veel later is de telpost al weer bezet en komen er onder andere nog Gierzwaluwen en Paapjes langs.
Vandaag: 18 soorten, 182 exemplaren

Visarend wordt verjaagd door een lokale Buizerd ©Martien van Dooren
Visarend wordt verjaagd door een lokale Buizerd ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Raven ©Martien van Dooren
Raven ©Martien van Dooren

28-08-2021

Zaterdag 28 augustus; matige noordenwind, vrijwel geheel bewolkt, 18 ⁰C. Vrij fris begin vandaag met de meeste vogels in het eerste uur. Er komt een Goudplevier over en twee groepen Grauwe Ganzen, maar een daar van vliegt naar het noorden. Ter plaatse zitten nog wel een paar leuke soorten; Raaf, Tapuit, Paapje en Grasmus. De enige roofvogel op trek is een Sperwer en in het laatste uur dat er vanmorgen geteld wordt komt er nog een Gierzwaluw over.
Vandaag: 10 soorten, 77 exemplaren

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

29-08-2021

Zondag 29 augustus; aantrekkende noordwesten wind, geheel bewolkt, 15 ⁰C. Weinig belovend weer vandaag, maar bij aankomst op de telpost toch als snel enkele Gele Kwikstaarten overtrekkend. En na een half uurtje komt er een gors laag en recht over de keet roepend en wel. Het is een Ortolaan en dan is het jammer dat er geen opnameapparatuur is vandaag, of fotografen. De 4e Ortolaan dit jaar en daarmee al een van de betere jaren (2018 telden we er 6). Helaas was er verder weinig te beleven en door de regen is er al om 11 uur gestopt.
Vandaag: 6 soorten, 43 exemplaren

Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.836.523

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Steenloper
  2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

  1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
  2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
  3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
  4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
  5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228