Week 6 (16 aug. - 22 aug.)

Morinelplevier ©John Hermans

16-08-2021

Maandag 16 augustus; geheel bewolkt en een poosje regen, tot vrij krachtige zuidwestenwind, 16 ⁰C. Het is augustus en dat betekent vrij lage aantallen en dat is vandaag ook zo (het weer zit ook tegen). Maar er komen regelmatig wel leuke soorten langs en dat is vandaag ook zo. Er wordt weer een Tapuit gezien en tot twee keer toe een Goudplevier. Tegen half 12 komt de eerste Morinelplevier van dit jaar langs en deze laat zich mooi fotograferen op een kale akker vlakbij de telpost. Vlak na een Bruine Kiekendief kom er een Scholekster over. Dat is pas de 11e Scholekster in 21 jaar en eigenlijk veel zeldzamer dan Morinelplevieren hier. Het laatste uur van vandaag komt er een Wespendief over die zich mooi laat fotograferen en een man Bruine Kiekendief.
Vandaag 14 soorten, 51 exemplaren

Morinelplevier ©Martien van Dooren
Morinelplevier ©Martien van Dooren
Wespendief (adult man) ©Martien van Dooren
Wespendief (adult man) ©Martien van Dooren

17-08-2021

Dinsdag 17 augustus; zwaar tot geheel bewolkt, wat aantrekkende zuidwesten wind, 14 ⁰C. Steltjesdag! Binnen 10 minuten komt er een Tureluur over en niet veel later een Groenpootruiter en 4 Watersnippen. Het volgende uur is heel bijzonder; een Morinelplevier op de akker bij de keet (zie filmpje) en een gemengde groep steltlopers waarvan na bestudering van de foto’s de exacte samenstelling als volgt is: 17 Zilverplevieren (dagrecord! was 10 van vorig jaar), 2 Kanoeten (2e waarneming op deze telpost) en een Rosse Grutto (5e keer en eerste augustuswaarneming). Op de foto staan de soorten duidelijk toegelicht. Wat later op de ochtend komt er een Regenwulp over. Daarna is het een tijdje wat rustiger in de lucht maar om half 1 komt er vlak over de telpost nog een groep Regenwulpen over, 9 vogels. Met nog 2 Goudplevieren is dit waarschijnlijk de meest steltlopersoortenrijke dag in 21 jaar trektellen hier.
Vandaag 18 soorten, 210 exemplaren

Gemengde groep stelten ©Alain Hofmans
Gemengde groep stelten ©Alain Hofmans
Regenwulpen ©Rens Dijsselbloem
Regenwulpen ©Rens Dijsselbloem
Morinelplevier ©Toy Janssen

18-08-2021

Woensdag 18 augustus; vrijwel geheel bewolkt, matige westzuidwesten wind, 19 ⁰C. Een nieuw stuk techniek op de telpost: de parabool. Hiermee kunnen de geluiden van overtrekkende vogels veel beter worden opgenomen. Om iets van dat effect te merken kun je je handen achter je oren houden, zoals de tellers op de foto tonen. Maar ondertussen trekken er vogels over, Gele Kwikstaarten, Boerenzwaluwen en Boompiepers zijn de algemene soorten. Vanmorgen is er ook trek van Kleine Mantelmeeuwen. Uiteindelijk tellen we er 66 (alleen het dagrecord staat hoger, 82 Kleine Mantelmeeuwen. Even na 10 uur zien we een Visarend overvliegen en wat later een groep van 6 Goudplevieren. Later komt er nog een Goudplevier over en zien we 2 Bruine Kiekendieven en een Boomvalk overtrekken. Vandaag zijn er 3 Grote Koolwitjes over gekomen, de tweede telling ooit. De eerste Puttertjes van dit jaar op trek kwamen ook vandaag voorbij.
Vandaag: 15 soorten, 301 exemplaren

Parabool voor betere geluidsopnamen ©Martien van Dooren
Parabool voor betere geluidsopnamen ©Martien van Dooren
2 Goudplevieren ©Toy Janssen

19-08-2021

Donderdag 19 augustus; geheel bewolkt en wat motregen, matige zuidwesten wind, 16 ⁰C. De investering in de parabool betaald zich vandaag al uit. Er wordt een Ortolaan opgenomen. In het veld waren we niet helemaal zeker, maar de opname is duidelijk, die kun je zelf afluisteren als je op het mediaspeler-linkje drukt. Twee Goudplevieren komen wat later over. Een enkele Gierzwaluw wordt om half 11 opgemerkt, het zijn er vandaag in elk geval niet veel meer. Een uurtje later horen en zien we een Groenpootruiter. Rond 12 uur begint het te motregenen en niet veel later wordt er gestopt met tellen, maar ’s middags is er weer 2 uur geteld en komen er aardig wat Boerenzwaluwen langs getrokken.

Vandaag: 11 soort, 208 exemplaren

Ortolaan ©Toy Janssen
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren

20-08-2021

Vrijdag 20 augustus; half tot zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 21 ⁰C. Het eerste Paapje van dit jaar wordt opgemerkt op de draad van de begrazing. Met een uur er tussen zien we 2 jonge Bruine Kiekendieven langstrekken, vrijwel dezelfde route. Een jonge Koekoek komt langs gevlogen en gaat even op een paal zitten, zodat we er goed zicht op hebben. Na een minuut vliegt ie verder, al weer de 3e dit jaar. Vanmorgen zien we zo’n 10 Gierzwaluwen per uur, ’s middags zitten er 2 uren met 40+ bij. Vanaf kwart voor een beginnen er grote groepen Kleine Mantelmeeuwen over te komen, de grootste groep is 56. Vooral tussen 3 en 4 uur zien we er veel; 109. Het oude dagrecord (82 op 3 augustus 2010) wordt ‘verpulverd’ en staat nu op 206. Ondertussen komen er ook nog aardig wat Wespendieven over, in totaal vandaag 8. Tevens 3 Sperwers en 5 Bruine Kiekendieven, best een aardige roofvogeldag zo.
Vandaag: 18 soorten, 811 exemplaren

Bruine Kiekendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Paapje (eerste van het najaar) ©Martien van Dooren
Paapje (eerste van het najaar) ©Martien van Dooren

21-08-2021

Zaterdag 21 augustus; zuidoosten wind van windstil tot matig, wisselend bewolkt, 22 ⁰C. De Kleine Mantelmeeuwen vliegen vanmorgen weer goed. De vraag is al snel of het dagrecord van gister wel stand gaat houden. Een steltvogel die te laat wordt opgemerkt om direct te weten wat het was, staat wel op de geluidsopname en het is een Morinelplevier. Het volgende uur komen er in korte tijd een Goudplevier, een Groenpootruiter en een Tureluur over. Ondertussen zien we regelmatig Bruine Kiekendieven langstrekken en ook meersere Wespendieven. We zien een Koninginnepage langstrekken, deze vliegt duidelijk door en is dus niet lokaal. Een flinke groep Putters (15) komt overgetrokken. Om 3 uur komen eindelijk de Ooievaars in beeld waar we al weer een poosje op aan het wachten waren. Ze zitten ver en best hoog het ze cirkelen, dus het tellen is lastig, maar als ze afzeilen komen we op 53. En hoe gaat het met de Kleine Mantelmeeuwen? Elk uur zien we er wel en tegen de tijd dat Isidro er weer is (hij telde gisteren ook, vooral die grote groep), wordt het dagrecord van gisteren aangescherpt. De stand is nu 228 Kleine Mantelmeeuwen.
Vandaag: 28 soorten, 745 exemplaren

Groenpootruiter ©Toy Janssen
Groenpootruiter ©Toy Janssen
Wespendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Wespendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Groenpootruiter ©Toy Janssen

22-08-2021

Zondag 22 augustus; matige wind uit west tot zuidwest, vrijwel geheel bewolkt, 20 ⁰C. Na twee uurtjes gewone vogels tellen worden we getrakteerd op een Grauwe Kiekendief, een volwassen man. Het is er de tijd van het jaar voor en het is al weer de 29ste die we zien. Even later zien we een juveniele Bruine Kiekendief en in hetzelfde uur ook nog een vrouw Bruine Kiekendief. Een groep van 3 Casarca’s komt tegen 11 uur over, uiteraard de eerste van dit jaar. De 2 Grote Zilverreigers die wat later overvliegen zijn ook de eerste van dit jaar. Die zien we ook wel eens vroeger in het seizoen. Een groep van 17 Watersnippen is een grote groep, misschien wel de grootste die we ooit gezien hebben. Ondertussen zijn er nog verschillende Bruine Kiekendieven op trek gezien, in totaal vandaag 7. Ook de Kleine Mantelmeeuwen zijn nog niet helemaal op, vandaag kwamen er 18 over.
Vandaag: 22 soorten, 275 exemplaren

Goudplevier ©John Hermans

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.834.634.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73.
 24. Huismus  49. Ringmus  74.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Steenloper
  2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

  1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
  2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
  3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
  4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
  5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228