Week 5 (9 aug. - 15 aug.)

Sprinkhaanzanger (nieuwe telpostsoort) ©Alain Hofmans
Sprinkhaanzanger (nieuwe telpostsoort) ©Alain Hofmans

09-08-2021

Maandag 9 augustus; half tot zwaar bewolkt, matige maar aantrekkende wind ongeveer zuidwest, 19 ⁰C. Weinig trek deze ochtend, pas na 10 uur vliegt het wat beter. Er komen wat Kleine Mantelmeeuwen over en enkel groepjes Gierzwaluwen. Rond half een zien we een Bruine Kiekendief overkomen. Dan is de telpost van 1 uur tot kwart voor 4 onbemand. Nu vliegen er veel meer Gierzwaluwen en om 6 uur wordt de eerste Visarend van dit seizoen gezien. Wat later komt er ook nog een Goudplevier over.
Vandaag 10 soorten, 223 exemplaren

Grote Zaagbekken ©Toy Janssen
Grote Zaagbekken ©Toy Janssen

10-08-2021

Dinsdag 10 augustus; zwaar bewolkt, zuidwesten wind, 21 ⁰C. Bij aanvang wordt er een dode Nachtzwaluw op de weg gevonden. Deze is waarschijnlijk aangereden en het is niet de eerste die we zo vinden, de vorige zal zo’n 10 jaar geleden zijn. De eerste Wilde Eend van dit jaar wordt genoteerd. Om half 10 zien we een groep Grote Zaagbekken. Twee jaar geleden hadden we ook al heel vroeg Grote Zaagbekken (2 augustus 2019; 16 Grote Zaagbek). Deze groep blijkt uit allemaal juvenielen te bestaan (foto’s zijn ook aan Nils van Duivendijk getoond). We vragen ons af waar ze vandaan komen. In Nederland broedt de Grote Zaagbek niet, in Denemarken wel enkele en ook in Zwitserland. Om kwart voor 12 wordt er in Limburg een groep van 8 Grote Zaagbekken gefotografeerd door Hans van der Boorn, waarschijnlijk ook juvenielen. Dit zouden best dezelfde vogels kunnen zijn. Om 2 uur komt er een Visarend over en daarna is het weer zodanig dat er vlinders langskomen. Veel verschillende soorten en daarbij de eerste Groot Koolwitje van dit jaar. Ook komen er veel Gierzwaluwen dit uur (2u-3u); 164 terwijl er de rest van de dag in totaal maar 95 overvliegen.
Vandaag 18 soorten, 341 exemplaren

Grote Zaagbekken ©Toy Janssen
Grote Zaagbekken ©Toy Janssen
Nachtzwaluw (verkeersslachtoffer) ©Martien van Dooren
Nachtzwaluw (verkeersslachtoffer) ©Martien van Dooren

11-08-2021

Woensdag 11 augustus; half bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 21 ⁰C. De 6 Slobeenden die ’s morgens overvliegen zijn geen dagrecord, we hebben al twee keer een groep van 7 gehad. Het is wel pas de achtste keer dat we Slobeenden zien, vrij zeldzaam dus. De eerste Tjiftjaf van dit jaar komt later op de ochtend langs. Tegen de middag komen er 2 Ooievaars over. ’s Middags komt de eerste Boomvalk op trek langs en is er genoeg trek te zien voor de tijd van het jaar.
Vandaag: 22 soorten, 267 exemplaren

Klein Koolwitje ©Isidro Rendon
Klein Koolwitje ©Isidro Rendon
Buizerd (Blondie) ©Toy Janssen
Buizerd (Blondie) ©Toy Janssen
Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren

12-08-2021

Donderdag 12 augustus; half tot licht bewolkt, later zwaar, briesje uit zuidwest, 24 ⁰C. Om half 7 is de telpost al bezet. Opvallend is de goede trek van Blauwe Reigers, elk uur een groepje (tot 9 uur). Er worden weer wat Tapuiten op trek gezien en inmiddels zien we ook geregeld Huiszwaluwen op trek, wel maar mondjesmaat. Kwart over 11 zien we een Zwarte Ooievaar overvliegen, die worden ook elders veel gezien dit jaar. Het dagrecord Groot Koolwitje (was 2 op 26 september 2009) wordt verpulverd en staat nu op 12, waarvan 11 tussen 11 en 12 uur. In totaal hadden we sinds we de vlinders ook noteren 12 Grote Koolwitjes onderscheidden. Overigens valt het soms niet mee om te zien of vlinders langstrekken, maar de Grote Koolwitjes vlogen vandaag in rechte lijn langs de telpost.
Vandaag: 17 soort, 227 exemplaren

Bruin Blauwtje ©Martien van Dooren
Bruin Blauwtje ©Martien van Dooren
230 Ooievaars over de telpost ©Toy Janssen

13-08-2021

Vrijdag 13 augustus; zwaar bewolkt, aantrekkende wind uit de zuidwesthoek, 24 ⁰C. Kwart over 8 en al een roofvogel op trek, dat is best vroeg, maar van een Bruine Kiekendief kun je dat wel verwachten. Een uur later komt er een groep steltjes over. De eerste indruk is Oeverloper, maar na bestudering van de foto’s blijkt het om Steenlopers te gaan. dat is een nieuwe soort voor de telpost en dan direct 8! Er worden in oost Brabant wel eens Steenlopers gezien, maar niet erg vaak. Even later komen er ook 4 Kuifeenden over. Tegen 11 uur komt er een grote groep Ooievaars in beeld. Tellen van zo’n groep is lastig, probeer maar eens met het filmpje dat hierbij staat*. Het zijn er 230 en dat is de grootste groep die we hier ooit hebben gezien en we hebben maar een keer meer Ooievaars op 1 dag geteld (vorig jaar). De vogels hangen een tijd voor de telpost en gaan opgesplitst verder. De eerste Zilvermeeuw van dit jaar komt later over en een Koekoek aan het eind van de dag zijn de mooiste waarnemingen na de Ooievaars. (*of anders op het Youtube-kanaal van de Vogelwacht Uden)
Vandaag: 21 soorten, 426 exemplaren

Steenlopers (nieuwe telpostsoort) ©Toy Janssen
Steenlopers (nieuwe telpostsoort) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (Adult vrouw) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (Adult vrouw) ©Toy Janssen

14-08-2021

Zaterdag 14 augustus; matige zuidwesten wind die later wat krachtiger uit west kwam, licht tot half bewolkt, 22 ⁰C. Bruine Kiekendieven kunnen dus ook al om 7 uur overkomen, een juveniele vanmorgen. In de mais vlakbij de telpost wordt een Sprinkhaanzanger door Alain ontdekt en mooi op de foto gezet. Dat is de tweede nieuwe telpostsoort voor dit jaar. Even later wordt er ook nog een Bosrietzanger gezien (geen nieuwe soort, maar wel de eerste dit jaar en de 16e op deze telpost. Een eerste kalenderjaar Zwarte Ooievaar is de volgende mooie waarneming. Om 1 uur zien we nog 2 Zwarte Ooievaars, een adulte en een eerste kalenderjaar. Verder op de middag zijn de Ringmus (eerste dit jaar) en het vrouwtje Wespendief nog leuke waarnemingen.
Vandaag: 17 soorten, 226 exemplaren

Zwarte Ooievaar (adulte vogel) ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaar (adulte vogel) ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen

15-08-2021

Zondag 15 augustus; tot kracht 3 aantrekkende wind, circa half bewolkt, 25 ⁰C. De trek van de Gele Kwikstaart lijkt op gang te komen, want in het eerste half uur tellen we er al 27. Het uur erna is er een grote groep Kokmeeuwen en nog wat losse exemplaren op trek. De aantallen Huiszwaluwen nemen ook toe de laatste tijd (zoals dat hoort). Om 11 uur zien we een volwassen vrouw Bruine Kiekendief en de eerste Grote Lijster van dit jaar komt ’s middags langs gevlogen. In het laatste uur zien we nog een Boomvalk op trek.
Vandaag: 15 soorten, 362 exemplaren

Sprinkhaanzanger (nieuwe telpostsoort) ©Alain Hofmans
Sprinkhaanzanger (nieuwe telpostsoort) ©Alain Hofmans
Bosrietzanger ©William Dijsselbloem
Bosrietzanger ©William Dijsselbloem
Bosrietzanger ©William Dijsselbloem
Bosrietzanger ©William Dijsselbloem

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.832.061.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart
 05. Zomertortel  30. Ooievaar
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper
 09. Boompieper  34. Tapuit
 10. Kruisbek  35. Koekoek
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek
 14. Houtduif  39. Wilde Eend
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend
 16. Kuifeend  41. Boomvalk
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger
 24. Huismus  49. Ringmus
 25. Wulp  50. Grote Lijster

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Steenloper
  2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

  1. 12 aug 2021 Groot Koolwitje 12
  2. 13 aug 2021 Steenloper 8