Week 4 (2 aug. - 8 aug.)


02-08-2021

Maandag 2 augustus; half bewolkt, westelijke matige wind, 20 ⁰C. Al vroeg komen er groepen Gierzwaluwen over, vanaf half 9. Een half uur later kunnen we de eerste Fitis van dit jaar opschrijven en de eerste Huismus even later ook. Tussen 10 en 11 uur is het vrij rustig maar even later vliegt het weer aardig met onder andere een Wespendief en een Zwarte Ooievaar. Er is tot 14 uur doorgeteld en elk uur komen er wel enkele Gierzwaluwen over. Dat blijkt ’s avonds ook, toen er ook nog anderhalf uur is geteld en er nog steeds Gierzwaluwen langstrokken.
Vandaag 11 soorten, 332 exemplaren

Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen

03-08-2021

Dinsdag 3 augustus; geheel bewolkt, eerst windstil en mistig, daarna westelijke matige wind die na 11 uur weer stilvalt, 18 ⁰C. De eerste vogel van vandaag is een Wulp, de eerste van dit jaar en tegenwoordig zien we er niet meer zo veel (maar wel elk jaar). Wat later zit er bij de keet een juveniele Zwarte Roodstaart ter plaatse. De tweede leuke steltloper van deze ochtend is een Witgat (ook de eerste dit jaar) en een goed uur later komen er twee roepende Groenpootruiters over (ook de eersten dit jaar).
Vandaag 10 soorten, 49 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren

04-08-2021

Woensdag 4 augustus; ’s ochtends licht, later half tot zwaar bewolkt, weinig wind vooral uit oost, 22 ⁰C. Een vrouwtje Gekraagde Roodstaart is een van de eerste waarnemingen van vanochtend. Dat is pas de 14e op deze telpost. Tegen 10 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief over. Ter plaatse wordt er een Kleine Parelmoervlinder gezien, een soort die we vorig jaar veel rond de telpost zagen. De eerste Wespendief op trek wordt even na 11 uur gezien, het is een vrouw. Lokale Wespendieven zien we bijna dagelijks, mogelijk broeden ze in de buurt. Even later wordt er een Visdief gezien. Dat is pas de 8e op deze telpost, behoorlijk zeldzaam dus. Het is nog steeds de enige sternsoort. Elk uur worden er wel Gierzwaluwen gezien, maar tussen 1 en 2 uur zijn het er veel: 335. Twee groepen van circa 100, dat tikt natuurlijk lekker aan. Er worden meerdere Wespendieven op trek gezien en ook nog een Bruine Kiekendief. De eerste Gehakkelde Aurelia (een dagvlindersoort) wordt halverwege de middag opgemerkt.
Vandaag: 18 soorten, 992 exemplaren

Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren

05-08-2021

Donderdag 5 augustus; zwaar bewolkt, draaiende wind kracht 0 of 1, 23 ⁰C. Best aardig weer vandaag maar vliegen doet er niet veel. Er zitten twee uren dat de enige trekkende vogel een Boompieper is. Toch komt ondertussen wel de eerste Holenduif op trek hoog over. Om een uur komt er een groep van 3 Goudplevieren over, ook de eerste van dit jaar. De tweede Gehakkelde Aurelia komt langsgetrokken. Net na 2 uur wordt er een groep ooievaars ontdekt. Na even goed kijken blijkt het om de eerste gewone Ooievaars van dit jaar te gaan. Even later is ook de eerste Graspieper overgevlogen. Zo is het toch een prima teldag.
Vandaag: 16 soort, 129 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren

06-08-2021

Vrijdag 6 augustus; zwaar bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende zuidwesten wind, 21 ⁰C. Niet ideaal trekweer en er is niet zo lang geteld vandaag. Wel is er ’s middags ook nog een uur geteld. Om half 10 wordt de eerste Tapuit van dit jaar gezien. Dat is niet extreem vroeg, meestal zien we de eerste rond deze datum. Voor de rest zijn het vooral Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen die er gezien worden. Het uur in de middag worden er alleen maar Gierzwaluwen gezien, 61 is een mooi aantal.
Vandaag: 6 soorten, 135 exemplaren

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Huismus ©Martien van Dooren
Huismus ©Martien van Dooren

07-08-2021

Zaterdag 7 augustus; vrij krachtige zuidzuidwesten wind, meer dan half bewolkt, 20 ⁰C. De Tapuit van gisteren wordt bij aankomst op de telpost weer gezien, er van uit gaande dat het dezelfde is. De hele ochtend is er trek, maar geen bijzonderheden. De aantallen zijn ook niet zo groot. Na de middag komen er toch enkele roofvogels op trek langs; Wespendieven en Buizerds. Ook de aantallen Gierzwaluwen nemen toe tot zo’n 200 per uur.
Vandaag: 11 soorten, 447 exemplaren

Kneu ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren

08-08-2021

Zondag 8 augustus; voor hier harde zuidwesten wind (kracht 5), zwaar bewolkt, 16 ⁰C. Of het nu door de wind komt of niet, maar vandaag komen er veel meer trekkende Boerenzwaluwen langs. Of het toeval is of niet, maar onze Koekoek-deskundige Willie is net op de telpost als er een Koekoek laag tussen de bomen langskomt. Volgens Willie kan dat alleen maar een juveniel zijn, maar details waren niet zichtbaar. De eerste Gierzwaluw van vandaag komt pas tegen 11 uur in beeld, daarna worden ze toch met enige regelmaat gezien. Wat later zien we ook nog een Goudplevier.
Vandaag: 9 soorten, 147 exemplaren

Kneu ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.830.086.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart
 05. Zomertortel  30. Ooievaar
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper
 09. Boompieper  34. Tapuit
 10. Kruisbek  35. Koekoek
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw
 12. Witte Kwikstaart  37.
 13. Buizerd  38.
 14. Houtduif  39.
 15. Zwarte Ooievaar  40.
 16. Kuifeend  41.
 17. Kokmeeuw  42.
 18. Watersnip  43.
 19. Bruine Kiekendief  44.
 20. Blauwe Reiger  45.
 21. Wespendief  46.
 22. Sperwer  47.
 23. Fitis  48.
 24. Huismus  49.
 25. Wulp  50.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia
 4. Koninginnepage  8. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week