Juli 2021

De 15e juli viel op een donderdag, dus de eerste week telde maar 4 dagen. En het weer was niet al te best, de 15e zijn er maar 3 vogels geteld in iets meer dan een uur. Op de derde dag wordt er een Zomertortel gezien, waarschijnlijk de mooiste soort voor juli dit jaar. De tweede week komen er wel Gierzwaluwen op trek langs, vaak rond de middag met meer dan 100 per uur. Op de 22e zien we 2 Kruisbekken op trek, de vroegste ooit op de telpost. Aan het eind van de tweede week komt er een jonge Grauwe Klauwier langsgetrokken en die dag komen we ruim over de 1000 Gierzwaluwen. In de derde week komen de eerste Zwarte Ooievaars over, op maandag al 1 plus 3. Daags erna wordt er een vroege Kuifeend opgemerkt. Op de vrijdag van deze derde week zien we een groep van 13 Watersnippen. Dat is een flink grote groep en al vroeg in het seizoen. Dezelfde dag wordt de eerste Bruine Kiekendief van het jaar gezien en de volgende dag nog een Zwarte Ooievaar.

Juli is voor ons de maand voor de Gierzwaluw en dat is de soort die we elk jaar verreweg het meest tellen. Met de getallen die we daar over hebben verzameld is er gekeken of er iets te zeggen is over bij welke omstandigheden de Gierzwaluw vooral langskomt. Er is gekeken naar de windrichting, de windkracht, de temperatuur en de hoeveelheid bewolking. Geen van deze factoren gaf een duidelijk beeld te zien. Dit was ook niet het geval indien er rekening werd gehouden met het aantal Gierzwaluwen per uur.

Vorig jaar waren de aantallen en de soorten die gezien werden echt minimaal. dit jaar is het een stuk beter en was het qua aantallen een jaar in de middenmoot. Uitgerekend per uur was het onder het gemiddelde. De top3 toont voor het eerst een vlindersoort! Gierzwaluwen werden (uiteraard) het meest geteld, maar daarna was de Atalanta het talrijkst. De Oeverzwaluw staat ook weer in de top3.

Vlinders

Dit jaar was het voor de vlinders een goede maand juli. De Atalanta was het talrijkst en wist zelfs de top3 te halen. We telden er 82. Er werden 6 soorten gezien, wat erg goed is, alleen in 2019 was dat er één meer.

Het weer

Dit jaar was juli iets koeler dan het langjarig gemiddelde, maar warmer dan vorig jaar. Nergens in Nederland werd het warmer dan 30 ⁰C en het was wisselvallig. Rond de telpost was de hoeveelheid neerslag gemiddeld (elders in Nederland was dat wel anders, waarbij zuid Limburg enorme hoeveelheden regen kreeg). Qua zonneschijn is de eerste telweek behoorlijk zonnig geweest.

Overzicht aantallen en uren in juli

Jaar Uren juli Aantal in juli Per uur Soorten juli
2016 56:40 5.784 102 30
2017 89:53 12.968 144 42
2018 77:24 8.844 114 41
2019 87:00 19.924 229 32
2020 74:45 3.529 47 23
2021 84:24 7.439 88 25

Top 3 vogelsoort in juli

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016 Gierzwaluw 4.848 Boerenzwaluw 469 Kokmeeuw 135
2017 Gierzwaluw 10.399 Boerenzwaluw 1.369 Kokmeeuw 558
2018 Gierzwaluw 7.207 Boerenzwaluw 1.283 Spreeuw 111
2019 Gierzwaluw 14.200 Boerenzwaluw 4.561 Kokmeeuw 564
2020 Gierzwaluw 2.351 Boerenzwaluw 834 Oeverzwaluw 188
2021 Gierzwaluw 7.139 Atalanta 82 Oeverzwaluw 50