Week 3 (26 jul. - 1 aug.)

Juveniele Buizerd ©Toy Janssen
Juveniele Buizerd ©Toy Janssen

26-07-2021

Maandag 26 juli; zwaar bewolkt maar wel altijd wat gaten, aantrekkende zuidwesten wind (van kracht 2 tot 4), 23 ⁰C. Even na half 8 is de post al bezet. Tot 10 uur worden er alleen maar enkele Gierzwaluwen gezien, maar dan komt er ook een groepje Huiszwaluwen over. Even later zien we de eerste Zwarte Ooievaar van dit jaar. De trek van Gierzwaluwen neemt toe met zelfs 400+ tussen 1 en 2 uur. Het is een goede dag voor de Gierzwaluw, totaal worden er 1304 geteld. Om kwart voor 3 komen er 3 Zwarte Ooievaars over, ondanks behoorlijk wat tegenwind is het goed trekweer voor ze. Er worden nog enkele andere soorten op trek gezien, maar er zijn ook nog wat leuke lokale soorten waargenomen, bijvoorbeeld Wespendief, Raaf (3) en Kruisbek.

Vandaag 7 soorten, 1345 exemplaren

Plaatsen van de keet ©Peter van de Braak

27-07-2021

Dinsdag 27 juli; geheel bewolkt, zuidenwind kracht 2 à 3, 21 ⁰C. Van half 9 tot 10 uur is de post wel bezet, maar wordt er geen trek gezien. Daarna komt de trek wel op gang, mat enkele meeuwen en goede trek van Gierzwaluwen. Tussen 12 en 1 uur zijn het er ongeveer 400, de helft van de hele dag. Even later komt er een Kuifeend over, de eerste dit jaar en de eerste ooit die we in juli zien.

Vandaag 4 soorten, 815 exemplaren

Boompieper ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

28-07-2021

Woensdag 28 juli; vrij zwaar bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 21 ⁰C. Ook vandaag duurt het even totdat er trek van Gierzwaluwen te zien is. De wind houdt ze waarschijnlijk ook wel tegen. De Koninginnepage op trek heeft er zo te zien in elk geval moeite mee met de wind. Later ze we er nog een die ter plaatse rondvliegt. Uiteindelijk tellen we bijna 700 Gierzwaluwen, toch weer een mooi aantal.

Vandaag: 8 soorten, 719 exemplaren

Juveniele Slechtvalk ©Toy Janssen
Juveniele Slechtvalk ©Toy Janssen
Juveniele Buizerd ©Martien van Dooren
Juveniele Buizerd ©Martien van Dooren

29-07-2021

Donderdag 29 juli; half bewolkt, vrij krachtige zuidwestenwind, 20 ⁰C. In de vier uur dat er vandaag is geteld zijn er op trek alleen maar Gierzwaluwen over gekomen. Dat gebeurt niet vaak, dat er maar 1 soort wordt gezien. De meeste Gierzwaluwen werden tussen 11 en 12 uur gezien. Ter plaatse waren de twee Kwartels en een groep van 25 Kneuen het vermelden waard. Leuk dat er al zo veel Kneutjes zijn, vermoedelijk toch de lokale broedvogels en hun nakomelingen.

Vandaag: 1 soort, 97 exemplaren

Juveniele Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Juveniele Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

30-07-2021

Vrijdag 30 juli; zwaar bewolkt, van kracht 2 tot 4 aantrekkende zuidenwind, 23 ⁰C. Een grote groep Watersnippen komt klokslag 9 uur over; 13 vogels. Lang geen dagrecord, maar het zijn er meer dan we er afgelopen 5 jaar opgeteld in juli zagen. Het zijn ook de eerste Watersnippen van dit jaar. Gierzwaluwen vliegen aardig goed vandaag en ook wat vroeger op de dag al, vanaf 10 uur. Opmerkelijk is de grote groep Witte Kwikstaarten ter plaatse; 75 exemplaren. Tegen twaalven komt de eerste Bruine Kiekendief van dit jaar over, een juveniele vogel. Het volgende uur worden er bijna 500 Gierzwaluwen geteld, maar die trek neemt daarna ook weer snel af. Er kwamen weer enkele vlinders langs vandaag, alleen Atalanta’s en Dagpauwogen. Wel werd er weer een lokale Koninginnepage gezien. Andere lokale leuke waarnemingen: 2 Kwartel, 1 Boomvalk, 2 Wespendief en 25 Kneu.

Vandaag: 9 soorten, 865 exemplaren

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

31-07-2021

Zaterdag 31 juli; krachtige westenwind, vrijwel geheel bewolkt en een periode motregen, 17 ⁰C. Die motregen is vooral de eerste anderhalf uur, maar toch komt er een Zwarte Ooievaar over (die ook op telpost zuid wordt gezien). Verder is er weinig trek, een Aalscholver en redelijk wat Gierzwaluwen. Tussen 11 en 12 uur worden er bijna 100 geteld.

Vandaag: 3 soorten, 156 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren

1-08-2021

Zondag 1 augustus; lekker windje uit zuidwest, geheel bewolkt, 18 ⁰C. De keet wordt deze ochtend weer geplaatst en er zijn veel tellers om daar bij te helpen. Tijdens het neerzetten is de aandacht wel iets minder, maar voordat de keet er aankwam was er nauwelijks trek, er werd maar één Boompieper genoteerd. Daarna komen er wel groepen Gierzwaluwen over, maar niet heel veel. Ook zien we een Blauwe Reiger en een Atalanta. En er komt regen aan, dus er wordt al om 1 uur gestopt met tellen.

Vandaag: 4 soorten, 82 exemplaren

Opening telsezoen 2021 (Marc Poulussen) ©Martien van Dooren
Opening telsezoen 2021 (Marc Poulussen) ©Martien van Dooren
Opening telsezoen 2021 ©Martien van Dooren
Opening telsezoen 2021 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw
 02. Huiszwaluw
 03. Oeverzwaluw
 04. Aalscholver
 05. Zomertortel
 06. Kleine Mantelmeeuw
 07. Grauwe Gans
 08. Boerenzwaluw
 09. Boompieper
 10. Kruisbek
 11. Grauwe Klauwier
 12. Witte Kwikstaart
 13. Buizerd
 14. Houtduif
 15. Zwarte Ooievaar
 16. Kuifeend
 17. Kokmeeuw
 18. Watersnip
 19. Bruine Kiekendief
 20. Blauwe Reiger

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. 
 4. Koninginnepage  8. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week