Week 2 (19 jul. - 25 jul.)

19-07-2021

maandag 19 juli; wisselend, maar vooral zwaar bewolkt, matige grotendeels noordoosten wind, 22⁰C. De eerste 2 uur vliegen er weinig vogels, een paar Aalscholvers en een Gierzwaluw. Na twee uur begint het wat beter te vliegen, onder meer twee groepjes Oeverzwaluwen. Vanaf 12 uur zien we flink meer Gierzwaluwen op trek en komen we ruim boven de 100 in een uur. Ter plaatse vliegen er zo’n 80 Boerenzwaluwen. De eerste (2) Koninginnepages van dit jaar worden ook gezien, er staat gelukkig Wilde Peen rond de telpost, dat is de soort waar deze mooie vlinder eitjes op legt. We zien ook een jonge Zwarte Roodstaart ter plaatse. De Gierzwaluwen blijven tot 4 uur met circa 150 vogels per uur langskomen, daarna is het een beetje over, in totaal meer dan 700 vandaag. Ook ’s avonds is er een uur geteld, maar er kwam geen een trekvogel langs.
Vandaag 7 soorten, 775 exemplaren

Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren

20-07-2021

dinsdag 20 juli; licht bewolkt, noordoosten wind kracht 2, 22 ⁰C. Net zoals andere dagen zijn er bij de telpost Kwartels te horen, regelmatig zijn het 2 verschillende. Vandaag was er ook een Roek ter plaatse, die zien we normaal wel op trek later in het seizoen. De Gierzwaluwen vliegen minder vandaag, met maar enkele tientallen per uur. Alleen tussen 12 en 1 uur vliegen ze goed, 126 in een uur. Maar het uur daarna zijn ze er niet meer en er wordt niet lang meer doorgeteld. We zagen vandaag ook enkele lokale roofvogels; 2 Wespendieven en 2 Slechtvalken, een juveniele vrouw en een juveniele man.
Vandaag: 4 soorten, 218 exemplaren

Kneu ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen

21-07-2021

woensdag 21 juli; licht bewolkt, de wind draait van zuidoost naar noordoost en is kracht 1, 20 ⁰C. Vandaag op een Aalscholver na alleen Gierzwaluwen op trek, met tussen 10 en 11 uur zelfs bijna 200 exemplaren. In totaal vandaag 410 Gierzwaluwen. Ook kwamen er enkele vlinders langs, Atalanta’s en een Dagpauwoog. Ter plaatse werden er Haviken, een Wespendief en een Koninginnepage gezien.
Vandaag: 4 soorten, 418 exemplaren

Koninginnepage ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren

22-07-2021

donderdag 22 juli; zwaar bewolkt behalve in het begin, matige noordoosten wind, 21 ⁰C. Voor 9 uur worden er enkele Gierzwaluwen gezien, maar daarna een heel uur geen een. Na 10 uur komen ze gelukkig weer langs. De eerste Boompieper en Boerenzwaluw op trek worden genoteerd (lastig want er vliegen ook lokale exemplaren rond). Om kwart over 10 horen en zien we 2 Kruisbekken over komen. Alain was net op de Schaijkse Heide wezen zoeken naar Kruisbekken en misschien wel Witbandkruisbekken (niet gevonden) en was er alert op. We zien ook een lokale Boomvalk achter Boerenzwaluwen aan vliegen, maar zonder succes. De Gierzwaluwen komen met ongeveer 50 vogels per uur langs vandaag. In het laatste uur zien we nog een Koninginnepage.
Vandaag: 8 soorten, 184 exemplaren

Gewone Oeverlibel ©Toy Janssen
Gewone Oeverlibel ©Toy Janssen

23-07-2021

vrijdag 23 juli; bewolkt, wind kracht 2, 23 ⁰C. De telpost is net bemand als er een juveniele Grauwe Klauwier ontdekt wordt op het veld voor ons. De vogel hipt naar achteren en wordt later niet meer gezien. Vanaf half 12 begint de trek van Gierzwaluwen op gang te komen en zien we grotere groepen overtrekken. Goede aantallen, 300 respectievelijk 400 en daarna nog ongeveer 100 per uur en het totaal is vandaag 1115 Gierzwaluwen, tot nu toe de beste dag dit jaar. Verder komen er enkele vlinders langs met daarbij de eerste Citroenvlinder van dit jaar. Ook wordt er een Distelvlinder gezien en ter plaatse zitten er een Koninginnepage en een Gehakkelde Aurelia.
Vandaag: 9 soorten, 1134 exemplaren

Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren

24-07-2021

zaterdag 24 juli; noordoosten wind kracht 2, zwaar bewolkt, 21 ⁰C. De eerste twee uren dat er geteld is worden er alleen maar Gierzwaluwen gezien, het derde en laatste uur zien we ook enkele Boeren- en Oeverzwaluwen. Voor later is er regen en onweer voorspeld, dus langer doortellen is niet zo aantrekkelijk zonder keet.
Vandaag: 3 soorten, 232 exemplaren

25-07-2021

zondag 25 juli; zuidenwind kracht 2, half bewolkt, 23 ⁰C. De telpost is vandaag ook een van de posten voor de Wespendieventelling die de Vogelwacht Uden elk jaar houdt. In het eerste uur wordt er geen Wespendief gezien, maar wel wat vogels op trek, de eerste Witte Kwikstaart van dit jaar en ook het eerste Klein Koolwitje. Tussen 10 en 11 uur is er wat trek van Gierzwaluwen, maar de 50 vogels halen we niet. Wel wordt de eerste Buizerd op trek gezien en een lokale vrouw Wespendief. Ook het uur er na wordt er een vrouw Wespendief gezien (mogelijk dezelfde?) en de eerste Houtduif van dit jaar wordt geteld.
Vandaag: 8 soorten, 78 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw
 02. Huiszwaluw
 03. Oeverzwaluw
 04. Aalscholver
 05. Zomertortel
 06. Kleine Mantelmeeuw  
 07. Grauwe Gans
 08. Boerenzwaluw
 09. Boompieper
 10. Kruisbek
 11. Grauwe Klauwier
 12. Witte Kwikstaart
 13. Buizerd
 14. Houtduif

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. 
 4. Koninginnepage  8. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week