Week 9 (6 sep. - 12 sep.)

Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren

6-09-2021

Maandag 6 september; licht bewolkt, briesje uit oost, 22 ⁰C. Tot 10 uur wel mistig, maar de medetellers die speciaal voor de Duinpieper komen hebben geluk, want er komt er één roepend langs. Deze staat ook op de opname. Naast de Boompiepers en Gele Kwikstaarten komen er ook een Grote Zilverreiger en de eerste Roeken en Vinken van dit jaar over. Later op de ochtend komt de zwaluwentrek op gang en daar zitten ook 2 Oeverzwaluwen bij. Ook de vlinders vliegen al vrij vroeg vandaag en het zijn er weer veel en vooral Atalanta’s. Rond lunchtijd komt er een Visarend over, vlak na een Boomvalk. Een tweede Visarend wordt tussen 2 en 3 uur gezien, het is een volwassen man. Ook komen er nog 2 Gierzwaluwen over. Er wordt tot 4 uur doorgeteld, het is toch lekker weer.
Vandaag 20 soorten, 243 exemplaren

Duinpieper ©Toy Janssen

7-09-2021

Dinsdag 7 september; wisselend bewolkt, weinig wind uit de oosthoek, 25 ⁰C. Elk uur een volwassen vrouw Bruine Kiekendief is een leuk begin, één daarvan staat op de foto. Na 3 Kiekendieven is dat wel over, maar een juveniele Visarend is ook mooi. Daarna moeten we het meer van de vlinders hebben, vandaag vooral veel verschillende soorten, bijvoorbeeld Citroenvlinder, Gehakkelde Aurelia, Koninginnepage en Distelvlinder. Daarnaast trokken er nog wel vogels, onder andere een Boomvalk. En onze recordteller Wim kwam vandaag (zie foto).
Vandaag 19 soorten, 469 exemplaren

Speuren naar roofvogels ©Martien van Dooren
Speuren naar roofvogels ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (vrouw adult) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (vrouw adult) ©Toy Janssen
Wim Gremmen ©Martien van Dooren
Wim Gremmen ©Martien van Dooren

08-09-2021

Woensdag 8 september; licht bewolkt, matige oostelijke wind, 26 ⁰C. Deze ochtend komen er een Vink en een Graspieper over, voorbodes van de aantallen die we nog gaan tellen. Maar we zien ook nog een Gierzwaluw vrij vroeg in de ochtend. Tegen 10 uur komt er een groep Ooievaars vlak boven de bosrand tevoorschijn, het lijkt of ze net opgestegen zijn. Maar even later landen ze vlakbij het Vierlandenpunt. Daar zijn ze door 2 van onze fotografen opgezocht en er konden ook ringen afgelezen worden. Een van de Ooievaars komt uit Noord-Duitsland en 2 uit Nederland. Na een uurtje vertrekken de vogels weer en wij zien de volgende groep op de telpost. Ondertussen is er een Wulp, een Watersnip en een jonge Bruine Kiekendief overgevlogen. Vlakbij de telpost vliegt er een Kleine Parelmoervlinder, een soort die niet trekt. Het derde groepje Ooievaars is het kleinst, maar 4 vogels (tegen 31 en 13 vogels). Op dit moment van de dag vliegen er meer vlinders dan vogels en ook vandaag zijn het vooral Atalanta’s. In totaal tellen we er vandaag 107.
Vandaag: 25 soorten, 326 exemplaren

Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine Parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Torenvalken ©Martien van Dooren
Torenvalken ©Martien van Dooren

09-09-2021

Donderdag 9 september; licht tot half bewolkt, de wind draait van briesje uit oost naar matige wind uit zuidwest, 26 ⁰C. In de vroege ochtend komen er vrij veel Gele Kwikstaarten over, vrijwel allemaal alleen. Een Zwarte Roodstaart laat zich kort zien om dan snel achter de keet te verdwijnen, het is de eerste dit jaar. Even na achten komt er een Duinpieper langs, het zijn er ondertussen aardig veel. Twee Grasmussen, een Knobbelzwaan (eerste dit jaar) en een Goudplevier trekken het volgende uur over en de eerste Atalanta’s ook. Met 6 Huiszwaluwen hebben we er gelukkig weer een paar, maar die tellen we dit jaar nog weinig. Misschien hebben we ze gemist omdat ze te hoog zaten. 70 Atalanta’s in een uur is weer veelbelovend, helaas gaan de meeste tellers om 1 uur naar huis en is de telpost zelfs een half uur onbemand. De middagbemanning wordt wel goed beloond met een Zwarte Ooievaar. De vlinders vliegen alleen niet meer zo goed, mogelijk vanwege de gedraaide wind. Toch is 161 Atalanta’s en 16 Dagpauwogen veel. Op de telpost zat vandaag ook een Grote Groene Sabelsprinkhaan, met weinig respect voor onze dure spullen (zie foto).
Vandaag: 23 soorten, 450 exemplaren

Groene Sabelsprinkhaan ©Martien van Dooren
Groene Sabelsprinkhaan ©Martien van Dooren
Zwarte Ooievaar ©Isidro Rendon
Zwarte Ooievaar ©Isidro Rendon

10-09-2021

Vrijdag 10 september; zwaar bewolkt, tot kracht 3 aantrekkende zuidwestenwind, 23 ⁰C. Tegen 2 uur komt er onweer over en is er gestopt met tellen. Weinig bijzonderheden deze ochtend, wat Kokmeeuwen en een groep van 4 Watersnippen en verder Boerenzwaluwen, Gele Kwikstaarten en Boompiepers, maar geen grote aantallen. Na 11 uur zien we wat vlinders op trek en vlak voordat de regen en onweer komt, valt er een Duinpieper in bij het maisveld. Deze is als ter plaatse opgeschreven.
Vandaag: 15 soorten, 188 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

11-09-2021

Zaterdag 11 september; matige zuidwestenwind, zwaar tot geheel bewolkt, 19 ⁰C. De telling is net gestart en er komt al weer een Purperreiger over! Dat is nummer 6 van dit jaar en daarmee is dit het beste jaar op deze telpost. In de omgeving zijn er de laatste tijd ook veel Purperreigers gezien (Keent, Batenburg, Leijgraaf). De eerste Zanglijster van dit jaar komt over en al weer een Duinpieper om half 9. Anderhalf uur later zien we de eerste Gaaien op trek. Er is sprake van een mogelijke invasie, want op diverse telposten vooral in het oosten worden groepen Gaaien gezien. Er worden verschillende groepjes gezien. Voor de middag wordt er al gestopt, maar ’s middags is er ook een poosje geteld, ondanks een regenbui. Er vlogen redelijk wat Boerenzwaluwen.
Vandaag: 19 soorten, 267 exemplaren

Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren

12-09-2021

Zondag 12 september; eerst weinig, later matige zuidwestenwind, half tot zwaar bewolkt, 17 ⁰C. We zien aardig wat Gele Kwikstaarten op trek nog vanmorgen en de eerste Rietgors en Merel van dit jaar, een man Merel. Gaaientrek is er ook, elk uur wel enkele, in totaal 44. Een Visarend met prooi wordt boven de Hofmans Plassen ontdekt. Boerenzwaluwen vliegen vandaag ook aardig, maar geen enkel uur komen de aantallen boven de 100 uit. In totaal vandaag Boerenzwaluwen 319.
Vandaag: 20 soorten, 521 exemplaren

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.838.515 en na deze week is dat 4.840.687

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Steenloper
  2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

  1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
  2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
  3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
  4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
  5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
  6. 3 september 2021 Atalanta 110
  7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
  8. 4 september 2021 Atalanta 437