Week 10 (13 sep. - 19 sep.)

13-09-2021

Maandag 13 september; half tot zwaar bewolkt, tot 11 u westelijke bries, daarna matige noordoosten wind, 20 ⁰C. Het begint wat saai vandaag, pas na twee uur tellen iets interessants, namelijk een Groenpootruiter. Niet veel later komt de eerste Atalanta langs. Er zit ook nog een Paapje op de draad en tegen 11 uur zien we een groepje Ooievaars, 11 stuks. Het is half 12 al er een volwassen man Visarend over komt. Ondertussen is de vlindertrek flink op gang gekomen met meer dan 100 Atalanta’s dit uur. Daar gaan we even goed voor zitten en de komende twee uur tellen we meer dan 300 Atalanta’s per uur en dan zitten we al boven het landelijke record. Er komt alleen een bericht binnen dat er elders al meer dan 1000 Atalanta’s zijn geteld. Het voordeel van digitaal invoeren is dat je direct kan zien hoeveel er al langs zijn gekomen, maar dan moet je natuurlijk wel goed kijken. We waren dus even de tel kwijt. Tussen de Atalanta’s vliegen ook veel Dagpauwogen en er wordt een Koninginnepage en een Gehakkelde Aurelia gezien. Een interessant geluid blijkt na bestudering van de meelopende opname van een Duinpieper te zijn, alweer één. Om half 3 zien we een grote groep Ooievaars, 161! een van de grootste groepen die we hier ooit zagen. Later op de middag zien we nog een vrouw Smelleken langs komen, de eerste dit jaar. De vlindertrek blijft doorgaan (wel wat lagere aantallen) en er wordt doorgeteld tot 6 uur, wat nog een tweetal loeihoge Visarenden oplevert. Uiteindelijk hebben we 1225 Atalanta’s gezien en dat is een nieuw Nederlands record en meer dan die andere telpost. Ook tellen we 111 Dagpauwogen en dat is ook een nieuw Nederlands record.
Vandaag 27 soorten, 1869 exemplaren

Atalanta ©Martien van Dooren
Atalanta ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Visarend ©Alain Hofmans
Visarend ©Alain Hofmans

14-09-2021

Dinsdag 14 september; meest licht bewolkt, oostelijke wind kracht 2 tot 3, 23 ⁰C. De eerste uren vliegt er veel meer dan gisterochtend, onder andere Goudplevieren (zie foto), een Smelleken, een Turkse Tortel (vrij schaars hier) en weer een Duinpieper. Met de Boerenzwaluwen vliegen vandaag ook aardig wat Huiszwaluwen mee en enkele Oeverzwaluwen. De eerste Sijs van dit jaar komt over. Vanaf 10 uur beginnen de Atalanta’s weer goed te vliegen, zo goed dat het tikkertje er weer wordt bij gepakt en even later neemt Arend zijn vlindertelpositie weer in. Tussen 12 en 13 uur gaat het heel hard en tellen we 838 Atalanta’s, in 1 uur meer dan het oude Nederlandse dagrecord. Andere vlindersoorten worden ook gezien, onder andere de eerste Kleine Vos van dit jaar. Het volgende uur zijn het bijna 500 Atalanta’s en dat record van gisteren gaat er al weer aan! En daarvoor hoeven we niet eens door te tellen tot 6 uur. Uiteindelijk zijn het 1932 Atalanta’s. De 4 Gehakkelde Aurelia’s van vandaag zijn goed voor een dagrecord van deze telpost.
Vandaag 33 soorten, 2734 exemplaren

NL dagrecord Atalanta ©Martien van Dooren
NL dagrecord Atalanta ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Alain Hofmans
Goudplevier ©Alain Hofmans
Boomvalk ©Alain Hofmans
Boomvalk ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen

15-09-2021

Woensdag 15 september; geheel bewolkt, weinig wind draaiend van zuid naar westzuidwest, 20 ⁰C. Tot 10 uur regen en daarna nog wat motregen. Toch is de telpost al voor 7 uur bezet (zie foto’s) en komt er een flinke groep Boerenzwaluwen over. Heel spannend is het verder helaas niet, maar een Goudplevier past wel bij het weer. Tussen 12 en 1 uur is het weer goed genoeg voor vlinders om te vliegen, maar dat zet niet door. Wel komen er nog 3 Sperwers en 2 Bruine Kiekendieven over.
Vandaag: 25 soorten, 326 exemplaren

De hele ochtend regen ©Martien van Dooren
De hele ochtend regen ©Martien van Dooren
De hele ochtend regen ©Martien van Dooren
De hele ochtend regen ©Martien van Dooren

16-09-2021

Donderdag 16 september; half bewolkt, vrij krachtige westelijke wind, 20 ⁰C. In ’t eerste uur komen er 2 Kruisbekken over die anders dan gewoonlijk klinken. Dat kan heel goed bij Kruisbekken want die hebben veel verschillende geluidjes en thuis blijkt uit de opname dat het inderdaad gewone Kruisbekken zijn en niet de gehoopte Witbandkruisbek. Het geluid is hieronder af te luisteren. Ondertussen is de Gaaientrek goed op gang gekomen, elk uur komen er verschillende groepen over. Opvallend is ook dat er verschillende Rietgorzen over komen. Tussen 10 en 11 komen de eerste Ooievaars van vandaag langs en in dit uur onder andere een bijna volwassen Bruine Kiekendief man en een tweede groep Kruisbekken. Het uur er na zien we een grote groep van 113 Ooievaars en zowaar een drietal Gierzwaluwen. Er komen nog meer Ooievaars over en we zien weer een grotere groep Huiszwaluwen. Tegen 2 uur ’s middags komt de vierde groep Ooievaars over, 24 vogels deze keer. Een uur later zien we weer een Visarend met prooi. De vlinders deden het vandaag wat rustiger aan, maar toch nog mooie aantallen.
Vandaag: 32 soorten, 1205 exemplaren

Bruine Kiekendief (2KJ man) ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (2KJ man) ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Icarusblauwtje ©Martien van Dooren
Icarusblauwtje ©Martien van Dooren
Visarend (juveniel) ©Toy Janssen
Visarend (juveniel) ©Toy Janssen
Kruisbek ©Toy Janssen

17-09-2021

Vrijdag 17 september; zwaar tot half bewolkt, (zeer) matige zuidwesten wind, 20 ⁰C. Het worden steeds meer herfstvogels op trek, vanmorgen diverse groepen Graspiepers, Spreeuwen en een grote groep Grauwe Ganzen. Maar de nazomervogels zien we ook nog steeds, Boompieper en Gele Kwikstaart noteren we geregeld. de Gaaien vliegen vandaag weer goed, de invasie is nu ook hier volop aan de gang. We noteren de eerste Boomleeuweriken op trek. Eén van de trekkende Gaaien gaat mooi vlakbij de telpost op een paaltje zitten (zie foto). Na 11 uur komen de Atalanta’s uit hun schuilplaats en is er weer een tikker nodig. Dagpauwogen doen het ook goed, meer dan eerder deze week (behalve de recorddag maandag), het worden 347 Atalanta’s en 67 Dagpauwogen en ook nog 1 Distelvlinder. Ondanks de goed ogende lucht was er weinig roofvogeltrek, maar 2 Boomvalken en 1 Bruine Kiekendief.
Vandaag: 24 soorten, 1142 exemplaren

Gaai ©Toy Janssen
Gaai ©Toy Janssen
Gaai ©Toy Janssen
Gaai ©Toy Janssen
Slechtvalk (vrouw juveniel) ©Toy Janssen
Slechtvalk (vrouw juveniel) ©Toy Janssen

18-09-2021

Zaterdag 18 september; bijna windstil, zuchtje uit oost, wisselend bewolkt, 20 ⁰C. De eerste 2 uur is het mistig, pas na 10 uur zien we de bosrand aan de overkant. Dat is ook te merken aan de trek, het is niet druk. Maar met beter zicht vliegt het ook beter, aardig wat Boeren- en Huiszwaluwen, Graspiepers, al weer een Sijs en ook al vlinders. de eerste Keep van dit jaar komt na 11 uur roepend over, dat is vrij vroeg, maar niet zo vroeg als in 2009 (2 september). Deze staat wel op de opname, net als de Sijs. Een half uur later komt er een volwassen man Visarend over en twee groepen Ooievaars in het uur er na. Drie Bruine Kiekendieven tegelijk zien we niet vaak, maar vanmiddag wel, het zijn een juveniel en twee adulte mannen. Een juveniele Visarend is de laatste leuke roofvogel van vandaag en daarna is het alleen maar vlinders wat er trekt. De aantallen Atalanta’s zijn weer serieus, 240 Atalanta’s en 27 Dagpauwogen (ons Nederlands record wordt vandaag door telpost Karstraat flink verbeterd tot 339 Dagpauwoog), maar er zijn ook leuke waarnemingen; de tweede Kleine Vos en een Distelvlinder.
Vandaag: 26 soorten, 777 exemplaren

Visarend (Man adult) ©Toy Janssen
Visarend (Man adult) ©Toy Janssen
Keep ©Toy Janssen
Sijs ©Toy Janssen

19-09-2021

Zondag 19 september; matig tot gewone oostelijke wind, half bewolkt, 21 ⁰C. Het vliegt best goed vanmorgen, met leuke aantallen Witte Kwikstaart, Graspieper, Boerenzwaluw en Gaai. De eerste roofvogel is een vroege Buizerd, de tweede een Bruine Kiekendief. Om 11 uur zien we een viertal Ooievaars en dan komen er een aantal leuke roofvogels over, een Blauwe Kiekendief (adult vrouw), een Smelleken (man) en twee Bruine Kiekendieven. Daarna volgen nog twee groepen Ooievaars, van 24 en 15 vogels. Vermeldenswaardig zijn de 5 Ringmussen op trek en om half 2 komen de eerste Kolganzen van dit jaar, dat is vroeg (alleen 2006 vroeger; 16 september). Er komen meer Ooievaars langs en nog enkele Gaaien, verder zijn het merendeels vlinders ’s middags. Waar het begin van de week nog 20 Atalanta’s op 1 Dagpauwoog was, is het nu vrijwel gelijk; 56 -55.
Vandaag: 31 soorten, 1418 exemplaren

Konijn ©Toy Janssen
Konijn ©Toy Janssen
Gaai ©Martien van Dooren
Gaai ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.838.515 en na deze week is dat 4.845.793

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4