Week 11 (20 sep. - 26 sep.)

20-09-2021

Maandag 20 september; half bewolkt, oostelijke matige wind, 16 ⁰C. Ze komen nog over, Gele Kwikstaarten en Boompiepers. Bij de vroegste zwaluwen vandaag zitten ook 2 Oeverzwaluwen. Om half 9 kom er een roepende Zilverplevier over, terwijl de eerste Kolganzen van vandaag ook langskomen. Die vliegen de rest van de ochtend goed, terwijl we gisteren pas de eerste van dit jaar hadden. Ook Aalscholvers vliegen vanochtend goed. De twee Grasmussen die op de draad ontdekt worden zijn de laatste Grasmus(sen) ooit, dat record stond op 16 september (2014). Er komt ook een juveniele Bruine Kiekendief over. Verder zijn er weinig roofvogels op trek, enkele Sperwers en een Buizerd. Even na 1 uur zien we nog een Boomvalk. Zelfs tussen 2 en 3 uur ’s middags komen er nog Kolganzen over. Vlinders vliegen ook nog, maar nu is de Dagpauwoog in de meerderheid.
Vandaag 31 soorten, 948 exemplaren

Buizerd ©Alain Hofmans
Buizerd ©Alain Hofmans
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

21-09-2021

Dinsdag 21 september; half tot zwaar bewolkt, variabele zwakke wind, 17 ⁰C. Goede trek van Kolganzen vandaag, maar er zijn ook heel wat groepen die de verkeerde kant op gaan. Blijkbaar zijn ze iets te enthousiast deze kant opgekomen en moeten ze een stukje terug. Ook de Gaaien vliegen vandaag weer goed (tot nu toe is dit de beste dag, 221 Gaaien), regelmatig zie je een groep de grote vlakte oversteken, met vaak een of twee die wat achteraan komen. Misschien durfden die niet maar achterblijven is ook al weer zo wat. Tussen 8 en 10 uur is het zeer gevarieerd wat er allemaal vliegt, bijvoorbeeld een Grote Gele Kwikstaart en de eerste Heggenmus. Pas na 11 uur komt er een roofvogel over, een Sperwer. Dat blijkt de enige roofvogel van de dag. Het was vandaag de beste dag voor de Boerenzwaluw van dit jaar, net geen 1200 vogels. Vlinders deden het vandaag ook weer prima, Atalanta’s, Dagpauwogen en twee Gehakkelde Aurelia’s.
Vandaag 34 soorten, 2335 exemplaren

Watersnip ©Martien van Dooren
Watersnip ©Martien van Dooren

22-09-2021

Woensdag 22 september; half bewolkt, matige zuidwesten wind, 21 ⁰C, maar een fris begin met 7 ⁰C. Na een uurtje tellen komen er twee ganzen over, het zijn de eerste Toendrarietganzen van dit jaar. Vroeg, maar niet de vroegste ooit, dat was 18 september 2018. De rest van de ochtend vliegt er van alles, Gaaien uiteraard, en Boerenzwaluwen maar ook een enkele Sijs of Rietgors. Zo nu en dan komt er een groep Kolganzen over. Om kwart over 10 komt er van recht voor de keet een schitterende juveniele Wespendief aangevlogen. De vogel vliegt ook laag zodat er mooie foto’s zijn gemaakt. Zo mooi zien we ze hier zelden. Een uur later komt er een pieper roepend langs die beslist nageluisterd moet worden. Uit de opname blijk dat het inderdaad een Roodkeelpieper is, de eerste dit jaar en daarmee de 100ste vogelsoort op trek van 2021. Na de middag is het met de vogels wat rustiger maar er komen wel vlinders over. Daar zitten ook een Kleine Vos en een Koninginnepage bij. Zelfs tussen 3 en 4 uur kwamen er nog Gaaien over.
Vandaag: 30 soorten, 852 exemplaren

Roodkeelpieper ©Alain Hofmans
Dagpauwoog ©Martien van Dooren
Dagpauwoog ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen

23-09-2021

Donderdag 23 september; half tot zwaar bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende westelijke wind, 19 ⁰C. Deze ochtend met fraaie zonsopkomst wat losse Spreeuwen en een wat groter groepje op trek en ook een mooie groep Kieviten. De Gaaien doen het ook vandaag prima, de grootste groep is 30 vogels groot. De eerste trekkende Veldleeuweriken hadden we gister al, maar ook vandaag vliegen ze. Ook vandaag komen er enkele Tapuiten op trek langs, dat zien we dagelijks. Op de foto staat een er van. ’s Middags komen er nog enkel roofvogels op trek langs, Buizerds, Sperwers en 2 Bruine Kiekendieven en dat terwijl het ondertussen behoorlijk waait.
Vandaag: 26 soorten, 823 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Jagende Havik ©Martien van Dooren
Jagende Havik ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

24-09-2021

Vrijdag 24 september; geheel tot zwaar bewolkt, zuidwesten wind kracht 3, 21 ⁰C. Alweer een mooie zonsopkomst vandaag, maar ook een beetje motregen in het eerste uur. Een van de eerste trekvogels is een Goudplevier. Daarna komen er Kieviten, Gele en Witte Kwikstaarten, Graspiepers, Boerenzwaluwen en natuurlijk Gaaien over. Later op de ochtend is het al weer warm genoeg voor vlinders, de aantallen daarvan worden wel lager. ’s Middags komt er een groepje van 3 Goudplevieren over en een vrij late Kleine Mantelmeeuw, een juveniel.
Vandaag: 19 soorten, 553 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

25-09-2021

Zaterdag 25 september; matige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 21 ⁰C. Goede trek van Graspiepers deze ochtend en de rest vliegt ook lekker. Om half 9 zien we een man Blauwe Kiekendief langstrekken en richting telpost Brobbelbies zuid verdwijnen. Veel gebruikelijke vogels vanmorgen, maar wat minder algemeen zijn de Groenling en de Grote Gele Kwikstaart. Een Boompieper gaat mooi op een stronk voor de telpost zitten, zoals te zien op de foto. Halverwege de ochtend komt er een Smelleken boven in een boom zitten, zodanig dat de juveniele vogel goed te fotograferen is. Na een paar minuutjes vlieg de vogel weer op (zie foto’s) en met grote snelheid verdwijnt hij laag over de grond. Na twaalven vliegen de Graspiepers minder goed en de eerste vlinders zijn dan actief. Er komen nog verschillende Goudplevieren langs en een groep van 14 Wilde Eenden. Ook komt er een grote groep Boerenzwaluwen over, net geen 100 vogels.
Vandaag: 28 soorten, 993 exemplaren

Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Smelleken (juveniel) ©Toy Janssen
Smelleken (juveniel) ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen

26-09-2021

Zondag 26 september; tot matig aantrekkende zuidenwind, zwaar tot licht bewolkt, 20 ⁰C. Vandaag wordt er weer een mijlpaal bereikt op de telpost. Tussen 11 en 12 uur valt het 15.000ste uur tellen op deze post. Daar hebben we 21 jaar voor nodig gehad, waaronder het marathonjaar 2008, toen er elke dag tussen zonsop- en zonsondergang is geteld. En wat vloog er? Gebruikelijk spul zoals Boerenzwaluwen, Spreeuwen, enkele Rietgorzen maar ook de eerste Pimpelmezen van dit jaar en de tweede Roodkeelpieper (zie opname). Zo’n opname is fijn om er voor te zorgen dat het zeker een Roodkeelpieper is. Gelukkig zien we ook weer een groep Huiszwaluwen, dat blijven er toch maar weinig dit jaar. In het jubileum-uur wordt de Boerenzwaluw het meest geteld en daarna de Graspeper en de Spreeuw. In dit vlinderrijke jaar ontbreken Dagpauwoog en Atalanta gelukkig niet in dit uur. En er was taart voor de tellers! Er is nog doorgeteld en er kwam nog een Boomvalk en een Grote Gele Kwikstaart langs.
Vandaag: 23 soorten, 1474 exemplaren

Moment van het 15000ste teluur ©Martien van Dooren
Moment van het 15000ste teluur ©Martien van Dooren
Roodkeelpieper ©Alain Hofmans

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.853.525.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102.
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103.
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104.
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105.
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106.
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107.
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108.
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109.
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110.
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111.
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112.
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113.
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4