Week 12 (27 sep. - 3 okt.)

27-09-2021

Maandag 27 september; half tot zwaar bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende zuidenwind, 19 ⁰C. Het vliegt lekker vandaag, veel vogels en veel soorten. Hele bijzondere soorten zitten er niet bij, maar het groepje trekkende Geelgorzen is een van de eerste groepjes dit jaar en er is ook weer een enkele Keep bij. Spreeuwen en Boerenzwaluwen zijn talrijk vandaag en ook de Gaaien blijven langstrekken. Even na half 11 komt er heel mooi en laag een Rode Wouw over (zie foto), een vrij donkere vogel. Wat later komt er een jonge Bruine Kiekendief over en we zien een Torenvalk, een Boomvalk en een Smelleken op trek. In dit uur zien we ook 3 groepen Kruisbekken. De Vinken komen nu goed op gang en voor het eerst dit jaar tellen we meer dan 1000 Vinken in een uur. De trek van de Vinken neemt wel af maar tot in het laatste uur dat er geteld worden zien we Vinken en in totaal vandaag 3304 Vinken. In dat laatste uur komt er een tweede Bruine Kiekendief over en de enige vlinder van vandaag, een Dagpauwoog.
Vandaag 38 soorten, 6817 exemplaren

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen

28-09-2021

Dinsdag 28 september; licht bewolkt, zuidwesten wind, 20 ⁰C. Ook vandaag vliegt het goed, bijvoorbeeld de Zanglijster en de Witte Kwikstaart. Met die Zanglijsters vliegt ook de eerste Koperwiek van dit jaar over en we zien een groep van 7 Zwarte Mezen. Dat is al weer een paar jaar geleden dat we Zwarte Mezen zagen en misschien zien we hier de eerste groep van een goed jaar, daar is wel her en der sprake van. Een vrouw Zwarte Roodstaart zit op het hek bij het veerooster. Ook vanmorgen zien we een Smelleken langskomen en een uur later een tweede. Boomleeuweriken komen ook met verschillende groepjes over, maar die trek zal nog wel echt moeten beginnen. In de loop van de ochtend komen er 4 Bruine Kiekendieven over, die niet allemaal dichtbij genoeg zijn om te zien of het een man, vrouw of juveniel is. Bij de lunch zien we nog 2 Ooievaars vliegen, dat is best laat. Het weer is zo lekker dat er genoeg vlinders te zien zijn, bijvoorbeeld Gehakkelde Aurelias en een Distelvlinder. ’s Middags komen er enkele Buizerds op trek langs en terwijl de spullen al bijna ingepakt zijn zien we nog een Rode Wouw en een Boomvalk overvliegen.
Vandaag 50 soorten, 5601 exemplaren

Knobbelzwanen ©Martien van Dooren
Knobbelzwanen ©Martien van Dooren

29-09-2021

Woensdag 29 september; geheel bewolkt en periodes met regen, vrij krachtige zuid tot zuidwesten wind, 13 ⁰C. Heel ander weer vandaag, gister nog nazomer maar vandaag is het echt herfstig met geregeld buien. Toch vliegen er nog vogels, bijvoorbeeld een Goudplevier of een Appelvink. En als het even droog is tellen we nog aardig wat Boerenzwaluwen en Graspiepers. We zien zelfs nog een paar Huiszwaluwen. Een vrij late Visarend is helaas snel achter de bomen verdwenen, maar in dezelfde hoek zien we enkele Grote Zilverreigers. Dan zien we en horen we twee vogels met een apart geluid. Gelukkig staat er een recorder aan (zie link, helaas zonder parabool vanwege het slechte weer) en de vogels landen achter de keet wat verder op in de berm. Ze kunnen worden gefotografeerd, maar het geluid zorgt voor verwarring. Het blijken twee juveniele Duinpiepers te zijn, ze zijn ook nog eens nat wat ook bijdroeg aan de lastige determinatie. Het weer wordt alleen maar slechter, dus vandaag is er al om 12 uur gestopt.
Vandaag: 28 soorten, 1378 exemplaren

Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren

30-09-2021

Donderdag 30 september; half tot zwaar bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 14 ⁰C. Na een klein uurtje tellen, als er al weer heel wat Vinken en Graspiepers opstaan, komen er 8 Grote Zilverreigers over, dat is een grote groep. De eerste groepen Veldleeuweriken op trek komen ook over, iets dat met de lokale Veldleeuweriken altijd wat lastig is. Vanmorgen komt de interviewer van Vroege vogels Radio langs om over de invasie van Gaaien en item voor zondagochtend te maken. De Gaaien komen gelukkig tijdens het interview met verschillende groepen langs en een lokale Gaai laat zich ook horen. Het interview wordt op zondag 3 oktober uitgezonden (zie link, start bij de 36ste minuut). Ondertussen tellen wij natuurlijk gewoon door en er komen 3 Roeken over, wat vrij vroeg is. Tot ongeveer 12 uur blijft het lekker vliegen, met de gebruikelijke soorten, daarna wordt het wel rustiger. Gelukkig komt er ’s middags nog een Bruine Kiekendief langs, een volwassen man. dat was de tweede Bruine Kiekendief van vandaag en dat waren helaas alle roofvogels op trek.
Vandaag: 34 soorten, 4334 exemplaren

Vroege Vogels op de telpost ©Martien van Dooren
Vroege Vogels op de telpost ©Martien van Dooren
Vroege Vogels op de telpost ©Martien van Dooren
Vroege Vogels op de telpost ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren

1-10-2021

Vrijdag 1 oktober; zwaar bewolkt, vrij harde zuidelijke wind, 17 ⁰C. Heel ander weer vandaag en we staan in de luwte van de keet. Het is ook nog geen 17 ⁰C, maar veel kouder, zeker qua gevoelstemperatuur. Toch vliegen er nog vogels, ook met deze straffe wind. De Vink is de talrijkste, maar er komen ook Kneuen langs en nog een late Gele Kwikstaart. Om kwart over 9 komt er een roofvogel aangevlogen die lijkt op een Buizerd, maar het klopt niet. Uiteindelijk concluderen we dat het een Wespendief moet zijn en de foto’s bevestigen dat, een juveniel. En dat in oktober, maar we hebben er nog wel eens later één gehad. Wat later komt er een Grote Gele Kwikstaart over en we zien twee Eksters over de bosrand aankomen. Die zien we hier niet veel en zeker niet in die hoek. Ook vandaag is er nog Gaaientrek en trek van Boerenzwaluwen, dat zijn er zelfs aardig veel. Er is ook ’s middags nog geteld en toen vlogen er nog enkele Kruisbekken en wat vlinders. In het laatste uurtje komt er ook nog een Sperwer over.
Vandaag: 30 soorten, 1951 exemplaren

Tapuit ©John Hermans
Tapuit ©John Hermans
Wespendief (juveniel) ©John Hermans
Wespendief (juveniel) ©John Hermans

2-10-2021

Zaterdag 2 oktober; matige zuidelijke wind, zwaar bewolkt, 16 ⁰C. Vandaag is het Eurobirdwatch en wordt er overal in Europa aan trektellen gedaan. Ook trektelposten die maar weinig bemand worden doen mee, bijvoorbeeld bij de Hemelrijkse Waard. Op onze post vliegt het weer goed, veel Vinken, Graspiepers, Boerenzwaluwen en Spreeuwen natuurlijk en nog steeds Gaaien. Tegen 10 uur twee opvallende vogelsoorten: een groep Kauwen, de eerste grotere groep op trek, en een duo Zwarte Mees. Dat zijn nog niet echt aantallen voor een invasie van Zwarte Mezen, maar wie weet, toch het 2e groepje. Witte Kwikstaarten vliegen vanmorgen trouwens ook erg goed. Vanaf 12 uur beginnen de Buizerds te vliegen met zelfs een groep van 7 en rond die tijd hebben we ook 2 grote groepen Sijzen over. Rond kwart voor 2 komt er een slanke vrouw Kiekendief langs (zie foto), er wordt aan een Steppenkiekendief gedacht maar uit de foto’s blijkt dat het een Blauwe Kiekendief is. Er wordt tot 5 uur doorgeteld en we tellen over de 3000 Vinken en over de 1500 Graspiepers, 166 Gaaien en 20 Sperwers en 32 Buizerds. Daarnaast kwamen er nog enkele Huiszwaluwen en ook nog een paar vlinder langs (Atalanta en Dagpauwoog zoals te verwachten). Geslaagde Eurobirdwatch dus.
Vandaag: 43 soorten, 6190 exemplaren

Euro Bird Watch dag ©Martien van Dooren
Euro Bird Watch dag ©Martien van Dooren

3-10-2021

Zondag 3 oktober is er niet geteld vanwege het slechte weer.

Ergens dit jaar verwachten we de 5.000.000ste vogel op trek te zien. Aan het eind van vorig jaar stond de teller op 4.820.515 en na deze week is dat 4.879.687.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2021:

Statistieken
 01. Gierzwaluw  26. Witgat  51. Scholekster  76. Slechtvalk  101. Pimpelmees
 02. Huiszwaluw  27. Groenpootruiter  52. Morinelplevier  77. Bontbekplevier  102. Geelgors
 03. Oeverzwaluw  28. Visdief  53. Zilverplevier  78. Grasmus  103. Appelvink
 04. Aalscholver  29. Gekraagde Roodstaart  54. Regenwulp  79. Steppekiekendief  104. Koperwiek
 05. Zomertortel  30. Ooievaar  55. Rosse Grutto  80. Grote Gele Kwikstaart  105. Zwarte Mees
 06. Kleine Mantelmeeuw  31. Goudplevier  56. Kanoet  81. Roek  106. Ekster
 07. Grauwe Gans  32. Holenduif  57. Tureluur  82. Vink  107.
 08. Boerenzwaluw  33. Graspieper  58. Putter  83. Knobbelzwaan  108.
 09. Boompieper  34. Tapuit  59. Ortolaan  84. Zwarte Roodstaart  109.
 10. Kruisbek  35. Koekoek  60. Paapje  85. Gaai  110.
 11. Grauwe Klauwier  36. Spreeuw  61. Casarca  86. Zanglijster  111.
 12. Witte Kwikstaart  37. Visarend  62. Grote Zilverreiger  87. Merel  112.
 13. Buizerd  38. Grote Zaagbek  63. Grauwe Kiekendief  88. Rietgors  113.
 14. Houtduif  39. Wilde Eend  64. Grote Canadese Gans  89. Smelleken  114.
 15. Zwarte Ooievaar  40. Slobeend  65. Purperreiger  90. Koolmees  115.
 16. Kuifeend  41. Boomvalk  66. Havik  91. Sijs  116.
 17. Kokmeeuw  42. Tjiftjaf  67. Blauwe Kiekendief  92. Boomleeuwerik  117.
 18. Watersnip  43. Gele Kwikstaart  68. Turkse Tortel  93. Groenling  118.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kievit  69. Torenvalk  94. Keep  119.
 20. Blauwe Reiger  45. Steenloper  70. Duinpieper  95. Kauw  120.
 21. Wespendief  46. Zilvermeeuw  71. Krakeend  96. Kolgans  121.
 22. Sperwer  47. Bosrietzanger  72. Rode Wouw  97. Heggenmus  122.
 23. Fitis  48. Sprinkhaanzanger  73. Kneu  98. Toendrarietgans  123.
 24. Huismus  49. Ringmus  74. Zwarte Kraai  99. Veldleeuwerik  124.
 25. Wulp  50. Grote Lijster  75. Nijlgans  100. Roodkeelpieper  125.

Vlinders
 1. Atalanta  5. Citroenvlinder  09. Klein Geaderd Witje  13. Kleine Vos
 2. Distelvlinder  6. Klein Koolwitje  10. Bont Zandoogje  14. 
 3. Dagpauwoog  7. Gehakkelde Aurelia  11. Oranje Luzernevlinder  15. 
 4. Koninginnepage  8. Groot Koolwitje  12. Koolwitje spec.  16. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Steenloper
 2. Sprinkhaanzanger

Nieuwe Dagrecords

 1. 12 augustus 2021 Groot Koolwitje 12
 2. 13 augustus 2021 Steenloper 8
 3. 17 augustus 2021 Zilverplevier 17
 4. 20 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 206
 5. 21 augustus 2021 Kleine Mantelmeeuw 228
 6. 3 september 2021 Atalanta 110
 7. 3 september 2021 Koolwitje spec 11
 8. 4 september 2021 Atalanta 437
 9. 13 september 2021 Atalanta 1225 NR
 10. 13 september 2021 Dagpauwoog 111 NR
 11. 14 september 2021 Atalanta 1931 NR
 12. 14 september 2021 Gehakkelde Aurelia 4