Week 17 (19 nov - 25 nov)

19 nov

Het is rond het vriespunt, er staat geen wind en het zicht is maar 75 meter. Toch is er even geteld en dat leverde een Merel, een Vink en een Kramsvogel op.
Vandaag 3 soorten, 3 exemplaren.

Zeearend
Zeearend
Goudplevier
Goudplevier

20 nov

Een aardige dag met zuidoosten wind, niet geheel bewolkt en het is 5 tot 10 °C. Vanaf een uur of 8 beginnen de Houtduiven te vliegen en later is er ook wat Vinkentrek. Tussen 10 en 11 een mooie groep Rietganzen en flink wat Kramsvogels: 61. Daarna wordt het snel rustig in de lucht en om 12 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 17 soorten, 646 exemplaren.

21 nov

Fris ( 3 °C), flink bewolkt en zuidoosten wind. Er wordt maar een uurtje geteld, en in dat uurtje worden er 9 Kepen geteld en komt er een mannetje Smelleken langs.
Vandaag 5 soorten, 14 exemplaren.

22 nov

Zuidwesten wind, maar in het begin maar kracht 1, later neemt de wind toe en draait naar zuidwest. In het begin zijn er nog wel wolken, maar na 9 uur is het onbewolkt en de temperatuur loopt op van 4 naar 10 °C. In de eerste uren is er wat ganzentrek en houtduiventrek. Tussen 10 en 11 uur komt er een groep van 10 Aalscholvers en een groep van 46 Kieviten over. Het volgende uur is best aardig met 13 soorten, waaronder een late Witte Kwikstaart en nog een Atalanta, de laatste die we hier ooit hebben gehad (vorig record 8 november 2009). Vlak voor 1 uur wordt er een Zeearend ontdekt, goed genoeg om te kunnen fotograferen, het is een juveniel. We kunnen hem ook goed bekijken en nadat ie verdwenen is richting de Hofmans Plassen, zien we hem even later recht tegenover de telpost weer boven de bomen verschijnen en hij vliegt richting Uden en dus ook richting Telpost Brobbelbies Zuid. Daar is helaas niemand aanwezig. De vogel lijkt richting Uden door te vliegen, maar nog steeds niet erg hoog, dus er worden nog meer mensen gebeld. Na ruim 20 minuten is de vogel achter de bosrand verdwenen. Uiteraard wordt er daarna nog verder geteld en in het laatste uurtje levert dat nog 15 Goudplevieren op en nog een Dagpauwoog. Ook dat is de laatste die we ooit op de telpost gezien hebben.
Vandaag 26 soorten, 264 exemplaren.

Jan Verhoeven, Willie de Vries, Toy Janssen en Wim Gremmen
Jan Verhoeven, Willie de Vries, Toy Janssen en Wim Gremmen
Smelleken
Smelleken
Keep
Keep

23 nov

Stevige zuidenwind, niet geheel bewolkt en 6°C. Het trekseizoen is wel zo ongeveer over, een Sperwer en 5 Sijzen en dat is ongeveer alles wat er wordt geteld.
Vandaag 4 soorten, 14 exemplaren.

24 nov

Noordoosten wind, maar 5 °C en slecht zicht, maar 100 meter. Er is dan ook niet zo lang geteld en is weinig te melden: twee Kepen en twee van de locale Raven.
Vandaag 4 soorten, 6 exemplaren.

25 nov

Warm en winderig, zuidwestenwind kracht 5 tot 6 en geheel bewolkt, alhoewel er later wat gaten in de bewolking vallen. Het is niet de hele tijd droog, maar de hoeveelheid regen valt mee, wel is de regenboog te zien en de thermometer geeft 12 °C en later zelfs 14 °C aan. Officiële afsluiting van dit geslaagde telseizoen met zeer veel vogels, dik 300.000 en daarmee het tweede seizoen op deze telpost. Aan het eind van de telling is de keet weggetrokken naar zijn overwinteringsgebied, maar er kan komende week nog wel geteld worden. Er vloog op deze dag niet echt veel, wat groepjes Houtduiven en 2 groepjes Goudplevieren, een keer 2 en een keer 7. Die laatste groep kwam van de akker voor de keet. Verder nog een groepje van 41 Rietganzen en op het laatst was er nog een adulte man Slechtvalk op de Brobbelbies aan het jagen.
Vandaag 7 soorten, 122 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76.&nbspRoodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk 113. Winterkoning Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors 114. Zeearend Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

 1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

 1. 05-08-2012 Grutto 1
 2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
 3. 28-8-2012 Duinpieper 6
 4. 29-8-2012 Atalanta 45
 5. 12-09-2012 Torenvalk 6
 6. 23-09-2012 Gaai 145
 7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
 8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
 9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10
 10. 05-11-2012 Sijs 200
 11. 11-11-2012 Wintertaling 13