Week 18 (26 nov - 30 nov)

26 nov

Er is niet geteld.

27 nov

Zuidelijke wind, maar niet hard, kracht 1. Het is half bewolkt en het is 5 °C. In het eerste teluur komt er een groep Rietganzen over en een Goudplevier die al van verre te horen is. Ook een van de lokale Raven wordt gezien en gehoord. Om half elf komt er een jagende vrouw Blauwe Kiekendief in beeld, laag bij de grond en er is her en der paniek. Verder in dit uur nog een Goudplevier en een pleisterende Klapekster (een vogel die ter plaatse is dus). Zonder keet is het wel heel anders op de telpost. Om 11 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 13 soorten, 129 exemplaren.

Vroeg in de morgen
Vroeg in de morgen
Toendrarietganzen
Toendrarietganzen

28 nov

Vanwege de mist is er vandaag niet geteld.

29 nov

Een frisse dag, 1 à 2 °C, en met de noordelijke wind voelt het nog frisser. De bewolking varieert tijdens de telling rond half bewolkt, maar in het begin hangt er nog grondnevel bij de bosrand en richting het Vierlandenpunt. Tussen half 9 en 9 uur vliegen er al flink wat ganzen en twee late Kleine Mantelmeeuwen, die goed in de telescoop gezien zijn. Het volgende uur gaan de ganzen helemaal los, er worden maar liefst 1227 Kolganzen en 190 Rietganzen geteld. Tussen de Kolganzen vliegen ook Brandganzen mee, een keer één en de tweede keer een drietal, die zelfs te horen zijn. Verder weer een vrouwtje Blauwe Kiekendief, mogelijk dezelfde als twee dagen geleden. Tussen 10 en 11 is het nog niet over met de ganzen, weer meer dan 1000 Kolganzen, maar ook een Goudplevier en een groep van 7 Kleine Zwanen. Die zijn er nog niet zoveel geweest dit jaar. Na 11 uur wordt het minder met de ganzen, maar tot kwart voor 12 toch nog dik 300. Een hele mooie dag zo op het eind van de telperiode en drie nieuwe dagrecords: Rietgans (spec) 491 (oud 309; 8 nov 2009), Kolgans 2731 (oud 1781; 4 nov 2007) en Brandgans 4 (oud 2; 17 okt 2006). De Brandganzen waren tegelijkertijd ook de eerste Brandganzen van dit jaar, daarmee komt de teller op 115 soorten.
Vandaag 22 soorten, 3409 exemplaren.

Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
De Telpost
De Telpost

30 nov

Een wittige telpost in de mist, het is -4°C. Boven de telpost is er wel zicht en er kan dus geteld worden. Na een paar uur is de mist overigens geheel weg en is het half bewolkt. Wind is er eigenlijk niet. In het eerste kwartier worden al weer 123 Kolganzen geteld. Tussen 9 en 10 nog meer ganzentrek, maar niet zo massaal als gisteren. Ook worden er twee groepen Kleine Zwanen gezien. Tussen de Kolganzen vliegt ook een behoorlijk witte gans, omdat hij geen zwarte vleugelpunten heeft, moet het een Parkgans zijn. Naast de ganzen vliegt er weinig, wat meeuwen en een enkele Vink. Een groepje van 18 Kieviten vind het waarschijnlijk te koud om hier te blijven en vertrekt zuidwaarts. Om 12 uur wordt er gestopt met tellen, de Rietgors was de laatste vogel die over kwam vliegen. Volgend jaar gaan we er weer lekker tegenaan, met de luxe van de keet erbij. Tot volgend jaar!.
Vandaag 12 soorten, 1193 exemplaren.

De keet is weer naar de stalling
De keet is weer naar de stalling
De telpost
De telpost

November 2012

November is nu ook voorbij en het gevoel was dat de vogels al weg waren. Dat blijk ook wel uit de tabel hieronder, dit jaar in november maar (bijna) 21duizend vogels, en per uur maar 220, de minste november van alle tel-jaren. Maar na een oktober van dit jaar moet je dat waarschijnlijk ook verwachten. Toch waren er ook leuke dagen tussen en de 10 Smellekens maakten flink wat goed. Hoogtepunt is waarschijnlijk wel de juveniele Zeearend die op 22 november overkwam, de dag dat we ook nog twee dagvlinders konden tellen. En de laatste week met de ganzen was ook erg leuk. De Kolgans komt zelfs in de top3 van de maand. Van de zes soorten die vooral in November vliegen doet de Houtduif het niet zo goed, maar die vlogen in oktober al veel en het is toch de talrijkste soort in November 2012. Weinig Kleine Zwanen, niet veel Kepen, redelijk veel Kramsvogels en Kieviten en toch nog een leuk aantal Vinken.

Overzicht aantallen en uren november:

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53

Top 3 vogelsoort november:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646

Aantallen per soort in november:

Jaar/Soort Kleine zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109

2012 zal de boeken in gaan als een prima jaar, met vooral in oktober enorme trek. Het staat dan ook op de tweede plaats in de 12 ½ jaar dat deze telpost wordt gebruikt, met meer dan 330duizend vogels. Met 395 vogels per uur is het een zeer efficiënt jaar, oftewel wanneer er gevlogen werd, waren er ook tellers aanwezig. Dat is een belangrijke reden dat er meer vogels per uur gezien zijn, terwijl er in het marathon tel-jaar 2008 in het totaal meer vogels zijn gezien, want toen is er gewoon altijd geteld.
2012 leverde maar een nieuwe soort op: de Grutto. Naast de oktober-aantallen zijn andere hoogtepunten de Roodpootvalk die een half uur op de telpost bleef en de Zeearend op 22 november. Op 14 oktober kwam de 2 miljoenste vogel over, een Huiszwaluw, in een groepje behoorlijk late Huiszwaluwen.
Vermeldenswaardig is ook het groot aantal Grote Zilverreigers dat dit jaar over kwam; in totaal 62 vogels en op 21 oktober de topdag met 10 exemplaren. Ook leuk was het krantenartikel over Jan Verhoeven in het Brabants Dagblad. Al met al een geslaagd jaar, wat zal 2013 brengen?

Torenvalk
Torenvalk
Jeugdvogelwacht
Jeugdvogelwacht

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 115
2012 840:54:00 332.165 395 117

Top 3 vogelsoort:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700
2012 Vink 126.123 Spreeuw 50.435 Houtduif 33.619

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boomleeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 Barmsijs spec 6-okt-01 Rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbelzwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strandleeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 vorkstaartplevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
25-aug-07 Geelpootmeeuw 29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor
8-sep-07 Matkop 9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier
22-okt-07 Dwerggors 23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager    
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpootbuizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkopmeeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans 25-okt-10 Zwarte Zwaan    
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            
5-aug-12 Grutto 22-aug-12 Jager spec.        
De telpost
De telpost
De telpost
De telpost

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk 113. Winterkoning Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors 114. Zeearend Kleine Vos

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

 1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

 1. 05-08-2012 Grutto 1
 2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
 3. 28-8-2012 Duinpieper 6
 4. 29-8-2012 Atalanta 45
 5. 12-09-2012 Torenvalk 6
 6. 23-09-2012 Gaai 145
 7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
 8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
 9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10
 10. 05-11-2012 Sijs 200
 11. 11-11-2012 Wintertaling 13
 12. 29-11-2012 Rietgans spec 491
 13. 29-11-2012 Kolgans 2731
 14. 29-11-2012 Brandgans 4