Week 16 (12 nov - 18 nov)

12 nov

De temperatuur loopt van 5 naar 9 °C op, de zuidwestenwind blaast met kracht 2 en het is zwaar bewolkt, maar er zijn wel een paar gaten in de bewolking. Het eerste uur van 8 tot 9 vliegt er nog aardig wat, onder andere 15 Kramsvogels en dik 80 Vinken en Kneuen. Het volgende uur komt er een eenzame Kleine Zwaan over en verder 46 Koperwieken. Na 10 uur vliegen er nog steeds Vinken en komen er 2 Stormmeeuwen langs en in het laatste uur vrij veel Houtduiven en 2 Boomleeuweriken.
Vandaag 16 soorten, 821 exemplaren.

13 nov

Zuidwestenwind kracht 2, geheel bewolkt en 7 °C. Er is maar kort geteld en er vloog er weinig. Een van de plaatselijke Raven is wel gehoord.
Vandaag 5 soorten, 24 exemplaren.

De telpost
De telpost
Torenvalk
Torenvalk
Merel
Merel

14 nov

Een mooie dag, matige zuidoostenwind met weinig wolken en een temperatuur die van 7 naar 11 °C oploopt. In het eerste half uur is er al goede trek van Kolganzen en ook de Houtduif vliegt goed. Tussen 9 en 10 is er een Smelleken ter plaatse. Na 10 uur beginnen de duiven goed te vliegen, in een uur tijd 1255 Houtduiven. Ook flink wat Kieviten en Spreeuwen. Met de Kieviten meegelokt of niet, maar ook een Goudplevier wordt genoteerd. Het mooie weer is voor de Buizerds teken om op pad te gaan, want tussen 11 en 12 uur komen er 10 langs en totaal vandaag 16. De trek van Houtduiven zakt wel weer snel in, dit uur nog maar 29, maar in totaal deze dag 1541 Houtduiven. Rond het middaguur komt er ook nog een grote groep Kauwen langs. Er is zelfs ’s middags een uurtje geteld, tussen 3 en 4 uur, maar toen vloog er bijna niets meer.
Vandaag 27 soorten, 2537 exemplaren.

15 nov

Geheel bewolkt, er is nauwelijks wind, die uit het zuidwesten komt en naar zuid draait en het is tussen de 2 en 5 °C. Bij aankomst vliegt er een Torenvalk weg die bovenop de keet heeft gezeten. Het zal een van de plaatselijke Torenvalken zijn. Niet veel later zit er een mannetje Smelleken op het paaltje op de akker voor de keet. Hij blijft daar een aardig tijdje zitten. Het volgende uur komen er Kramsvogels langs,met daarbij een Grote Lijster, Kolganzen en een grote groep Ringmussen van 17 vogels. Het zicht is niet al te best, maar gelukkig wordt een drietal Kleine Zwanen toch ontdekt. Ook een Watersnip laat zich horen. Eén Buizerd komt op eigen kracht langsgetrokken.
Vandaag 20 soorten, 139 exemplaren.

16 nov

Zuidelijke, matige wind, grotendeels zuidoost. Verder is het geheel bewolkt en rond de 5°C. Er is in twee periodes geteld. In de eerste periode vlogen er vooral wat Vinken. Tussen 11 en 12 uur wordt er een Grote Zilverreiger gezien, dat is de 62ste van dit jaar. Om kwart voor 12 komt er een mannetje Smelleken langs en een half uur later een vrouwtje. Dat betekend dat er inmiddels 17 Smellekens langs zijn gekomen. Niet slecht, maar nog altijd veel minder dan de 37 van vorig jaar. Opvallend is wel dat ze dit jaar vooral in november langskomen, vorig jaar was er maar een Smelleken in november.
Vandaag 8 soorten, 170 exemplaren.

17 nov

Een koude zuidoosten wind, kracht 2 en half tot zwaar bewolkt. De temperatuur loopt op van -1 °C naar 5 °C. Bij aankomst op de telpost steken en Patrijzen voor de auto over, het blijken er in het totaal 15 te zijn. De grootste groep die hier dit jaar is gezien. Tussen 8 en 9 uur komt er nog een Boomleeuwerik roepend over en een groep van 25 Kramsvogels. Een van de overwinterende Klapekster komt wat struikjes en de palen langs de akker uitproberen, opvallend dat ie steeds een stukje verderop zat. Tussen 9 en 10 uur komen er wel wat groepjes ganzen over, Riet-, Kol-, Grauwe en Nijlganzen. Ook is er sprake van wat houtduiventrek.
Vandaag 19 soorten, 412 exemplaren.

18 nov

Regen, matige noordwesten wind en rond de 9 °C. Veel vliegt er dan ook niet, tussen 8 en 9 uur is het nog het meest interessant met een Stormmeeuw, een tiental Sijzen en twee Barmsijzen. Tussen 10 en 11 uur komen er nog wat duiven over 10 Holen- en 83 Houtduiven.
Vandaag 8 soorten, 154 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76.&nbspRoodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk 113. Winterkoning Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

 1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

 1. 05-08-2012 Grutto 1
 2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
 3. 28-8-2012 Duinpieper 6
 4. 29-8-2012 Atalanta 45
 5. 12-09-2012 Torenvalk 6
 6. 23-09-2012 Gaai 145
 7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
 8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
 9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10
 10. 05-11-2012 Sijs 200
 11. 11-11-2012 Wintertaling 13