Week 15 (5 nov - 12 nov)

5 nov

Redelijke zuidwesten wind, 6 °C en in het begin nog niet geheel bewolkt maar aan het eind van de telling wel. Toen regende het ook. Veel vogels vlogen er ook niet, een grote groep Kramsvogels tussen 9 en 10 uur, enkele vinken, een koppel Barmsijzen en in het laatste uurtje opeens een grote groep Sijzen 200 stuks en dat is een nieuw dagrecord! Het oude record is van 4 november 2007 en dat stond op 119. Even later wordt duidelijk waarom al die Sijzen langs vliegen, want er komt een Smelleken langs. Nog geen 10 minuten laten komt er een tweede Smelleken voorbij en die blijft zelfs een tijdje op de grond zitten.
Vandaag 16 soorten, 440 exemplaren.

Kleine Parelmoervlinder
Kleine Parelmoervlinder
Smelleken
Smelleken

6 nov.

Een fris begin (-1 zakkend tot -4 °C) en nauwelijks wind uit het oosten en geen bewolking. In de loop van de dag neemt de wind iets toe, loopt de temperatuur op tot 10°C en komen er steeds meer wolken, maar er blijft ruimte voor de zon. En het is een goede dag met meer dan 1000 Vinken, veel Houtduiven, Kramsvogels (617 de beste dag tot nu toe dit jaar), twee Grote Zilverreigers en ook Koperwieken en Spreeuwen. Ook aardig wat roofvogeltrek, 18 Buizerds en 5 Sperwers en twee Blauwe Kiekendieven en een Smelleken, die een tijd rond de telpost blijft hangen en waarschijnlijk de Kneuen tot vertrekken heeft aangezet, want het uur daarna tellen we bijna 100 Kneuen. Rond de lunch wordt er ook een grote groep Kokmeeuwen gezien. Dit is ook de periode dat de meeste Buizerds langs trekken. Naast al deze trekvogels zijn de 5 Raven vandaag ook weer gezien en ook 3 Patrijzen.
Vandaag 37 soorten, 4157 exemplaren.

7 nov

Motregen en dus geheel bewolkt en het is 10 °C, matige westenwind. Vanwege het weer is er maar twee uurtjes geteld. Twee leuke waarnemingen, de tweede Winterkoning van dit jaar die duidelijk langs de struikjes doortrok en een man Blauwe Kiekendief in het tweede uur.
Vandaag 12 soorten, 32 exemplaren.

8 nov

Zuidwestenwind kracht 2, 9 °C en geheel bewolkt. Een volwassen Smelleken vliegt rond kwart voor 10 langs, verder vliegen er wat kleine vogels, zoals Sijs, Ringmus en Kneu. Rond de telpost wordt er gejaagd door een vrouw Slechtvalk en door een man Blauwe Kiekendief, waarschijnlijk dezelfde als die van gisteren. Beide zijn als ter plaatse opgeschreven. Ook vandaag is er maar kort geteld.
Vandaag 14 soorten, 180 exemplaren.

Goudplevier
Goudplevier
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik

9 nov

Iets minder zuidwestenwind dan gisteren, geheel bewolkt en ongeveer 8 °C. Toch is het beter weer dan afgelopen dagen, er trekken meer vogels. In het eerste half uur is er al flink beweging in de Spreeuwen, daarna beginnen er ook Houtduiven te vliegen. Na 9 uur is er ook weer eens wat trek van ganzen, er komen Riet-, Kol- en Nijlganzen over. Om goed 20 over 9 wordt er een Smelleken ontdekt, deze blijft een poosje in de buurt jagen. Ook vandaag wordt er een Blauwe Kiekendief jagend op de Brobbelbies gezien, tot twee keer toe.
Vandaag 19 soorten, 742 exemplaren.

10 nov

Matige zuidzuidwesten wind, regen of motregen en dus geheel bewolkt, 9 °C. Rond half 9 komt de Blauwe Kiekendief man weer langs, hij is dus nog steeds ter plaatse. Verder is het niet echt trekweer, noemenswaardig zijn de Goudplevier en de Barmsijs en een groepje van 11 Rietganzen.
Vandaag 15 soorten, 183 exemplaren.

Raaf
Raaf
Raaf
Raaf

11 nov

Zuid tot zuidwesten wind, maximaal kracht 1, tussen de 4 en 10 °C en meestentijds licht bewolkt. Alleen tussen 9 en 10 uur zit het dicht, dat is optrekkende mist. Tussen 8 en 10 uur is er aardig wat trek van Spreeuwen en Houtduiven en ook wat Vinken. Om half 9 vliegt er een groep van 13 Wintertalingen over. Dit is een nieuw dagrecord, het oude stond op 8 exemplaren op 14 november 2004, al weer even geleden dus. Het volgende uur komt er een Goudplevier over en die is zo aardig om vlak boven de keet een paar rondjes te vliegen, zodat er mooie foto’s gemaakt kunnen worden en de oksels goed bekeken kunnen worden. Vandaag ook nog twee Grote Zilverreigers.
Vandaag 29 soorten, 1284 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76.&nbspRoodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk 113. Winterkoning Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

 1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

 1. 05-08-2012 Grutto 1
 2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
 3. 28-8-2012 Duinpieper 6
 4. 29-8-2012 Atalanta 45
 5. 12-09-2012 Torenvalk 6
 6. 23-09-2012 Gaai 145
 7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
 8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
 9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10
 10. 05-11-2012 Sijs 200
 11. 11-11-2012 Wintertaling 13