Week 14 (29 okt - 04 nov)

29 okt

Geheel bewolkt, matige zuidenwind en maar 3 °C. Er is maar kort geteld, want het regent regelmatig en er wordt gewerkt op de akker voor de keet, zodat vogels moeilijk te horen zijn. Erg veel vliegt er ook niet, de werkzaamheden trekt wel wat meeuwen aan, die vrij snel allemaal weer doorvliegen. In een struik aan de overkant van de akker zit een poosje een Klapekster.
Vandaag 11 soorten, 52 exemplaren.

De telpost
De telpost
Velduil
Velduil

30 okt

Nauwelijks wind en wat er waait komt uit het zuidwesten. Het begint dan ook met mist en maar 100 meter zicht. Na 10 uur is de mist grotendeels weg en later zitten er zelf een paar gaten in de bewolking, maar er is ook nog een periode met motregen. Het wordt 9 °C. Om 10 uur wordt er een Velduil opgemerkt. Opvallend is dat de achterrand van de vleugels er nogal gerafeld uitziet, hetgeen op de gemaakte foto’s mooi te zien is. Het volgende uur wordt de eerste Winterkoning van dit jaar genoteerd. Dat is de 6de Winterkoning die duidelijk trekkend langs de telpost komt in alle jaren dat er geteld wordt. En het is nog net geen 1 uur als er een Smelleken langskomt, een vrouwtje die al jagend langskwam en een van de Kneuen sloeg om vervolgens weer door te vliegen. Veel roofvogeltrek was er verder niet, in totaal vandaag ook nog 4 Buizerds, 1 Sperwer en 1 Slechtvalk. Een Blauwe Kiekendief-mannetje derde kalenderjaar werd ook nog ter plaatse gezien.
Vandaag 34 soorten, 1729 exemplaren.

31 okt

De wind zit in de zuidelijk hoek en is voor de telpost behoorlijk, het is zelfs even kracht 4. Het begint geheel bewolkt maar de bewolking waait open, de temperatuur loopt op van 4 tot 11 °C. De vogels vliegen behoorlijk, alhoewel het natuurlijk niks is vergeleken met een paar weken geleden. Maar een dikke 500 Vinken en Houtduiven en maar liefst 175 Kneuen is toch een leuke trekdag. Inmiddels komen er ook Geelgorzen op trek door, 15 vogels in totaal. Rond kwart over 10 komt een mannetje Slechtvalk bij de telpost jagen en met succes, maar wat hij heeft is niet goed te zien. We kunnen het dier goed bekijken en het is een tweede kalenderjaar. Vanaf 10 uur beginnen de Buizerds te vliegen, eerst op eigen kracht, maar later ook op thermiek. Uiteindelijk kunnen er vandaag 35 Buizerds genoteerd worden, samen met 9 Sperwers nog een mooie afsluiting van een succesvolle tel-maand.
Vandaag 21 soorten, 1995 exemplaren.

Velduil
Velduil
Velduil
Velduil

Oktober 2012

Oktober was een prima tel-maand, er zijn grote aantallen vogels geteld. In 2008 zijn er in oktober meer vogels geteld, maar toen zijn er ook meer uren gemaakt, daarom zijn er dit jaar in oktober per uur meer vogels geteld: 1214 stuks. Op 14 oktober was daar ook het gedenkwaardige moment dat de 2 miljoenste vogel over de telpost kwam. Om half 11 vloog een Huiszwaluw in een groep van 14 boven de keet, overigens een record op zich, want zo laat hebben we nog nooit Huiszwaluwen geteld. De meeste vogels kwamen tussen 15 en 22 oktober langs, in die 8 dagen zijn er 7 dagen meer dan 10.000 vogels geteld, met de 19e als beste dag: 41.230 vogels! Daarvan 15.000 Vinken en ruim 7500 Veldleeuweriken. De top3 ziet er voor oktober vertrouwd uit, waarbij de Vink weer bovenaan staat en met bijna 120.000 is dit zijn op een na beste jaar. Dat we meer Spreeuwen dan vorig jaar telden (beste jaar sinds 2007) betekende toch maar de 2e plaats voor de Spreeuw. Nummer 3 de Houtduif had ook zijn beste jaar sinds 2007. Ook de Veldleeuwerik had een topjaar, het dagrecord is dan ook flink scherper gezet: 7.638 vogels op 19 oktober. Een ander dagrecord dat (2x) scherper is gezet is dat van de Grote Zilverreiger: op 2 oktober 9 vogels en op 21 oktober 10 vogels. We hebben dit jaar dan ook al meer Grote Zilverreigers dan in alle voorgaande jaren. Ook de Sperwer en de Buizerd hebben goed gevlogen dit jaar voor allebei is ‘t het op een na beste jaar. Dat geldt trouwens niet voor de andere roofvogels, daar kwamen er maar weinig van langs, van bijvoorbeeld het Smelleken maar 3. Leuk zijn de Velduilen die toch regelmatig gezien worden, dit jaar al weer 4 vogels.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1214 80

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aalscholver Kolgans Grauwe gans Sperwer Buizerd Smelleken Veldleeuwerik Graspieper Koperwiek Keep Rietgors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480
2010 1.190 2.323 1.004 480 819 16 7.959 3.329 1.580 2.902 489
2011 1.075 4.587 1.242 336 1.669 19 13.021 4.684 5.475 476 578
2012 1.301 2.862 1.200 414 1.199 3 22.216 6.954 3.785 597 649

1 nov

In de anderhalf uur dat er geteld is was het rond de 7 °C, vrijwel geheel bewolkt en stond er een flinke zuidenwind, kracht 4. Een groep van 32 Kolganzen kon worden genoteerd, en verder wat Kramsvogels, Koperwieken en Kneuen.
Vandaag 13 soorten, 199 exemplaren.

2 nov

Flinke zuidwesten wind, kracht 4, het is vrij fris met 5 °C en er zitten wel wat gaten in de bewolking. Om 10 uur komt er laag een Grote Zilverreiger over, die richting Kanonsberg in een sloot land, maar een poosje later toch weer vertrekt. Niet veel later wordt er een Smelleken opgemerkt, terwijl we eigenlijk naar een Sperwer staan te kijken. Vlak voor 12 uur komt er een volwassen mannetje Slechtvalk over. Echt leeg is de lucht niet, maar veel vliegt er niet. Om 12 uur wordt er dan ook al gestopt met tellen.
Vandaag 21 soorten, 561 exemplaren.

3 nov

Een klein gaatje in de bewolking, 6 °C en matige zuidwestenwind. Er is deze zaterdag maar kort geteld, de weersvoorspelling is dan ook niet best, en dat komt ook uit. Een zestal Grauwe Ganzen en verder wat Houtduiventrek, Vinken en 10 Kneuen en dan is bijna alles genoemd.
Vandaag 10 soorten, 403 exemplaren.

4 nov

Matige wind, eerst zuidwest, daarna zuid, de thermometer begint op 3 °C en loopt op tot 8 °C en de bewolking neemt ook toe van minder dan half naar bijna geheel bewolkt. Voor 8 uur de meeste vogels, een grote groep Kieviten komen vlak over de keet. Een tweede grote groep Kieviten vliegt verderop over, zodat er meer dan 1200 overkomen. Daarna komen er groepen Houtduiven en groepjes Vinken en Veldleeuweriken over. Kwart over 10 vliegt een leuk groepje van 6 Boomleeuweriken over. Opvallend weinig ganzen vandaag, terwijl het er wel weer voor lijkt. Over de hele ochtend worden er 7 Buizerds en 4 Sperwers genoteerd.
Vandaag 30 soorten, 2730 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76.&nbspRoodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk 113. Winterkoning Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145
  7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
  8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
  9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10