Week 13 (22 okt - 28 okt)

22 okt

De temperatuur begint bij 10 °C en loopt nog op tot 20 °C. Noordoost tot oostenwind, maximaal kracht 2, de bewolking varieert, tegen de middag is het zelfs even onbewolkt. Dat het goed heeft gevlogen vorige week is te merken, want er zijn vandaag veel tellers. Gelukkig ook veel vogels, maar niet meer die aantallen van vorige week. Toch in het eerste uurtje al weer over de 500 Spreeuwen, net zoals in het uur erna. Maar de Houtduiven vliegen nog beter, de eerste 3 uren elk uur dik boven de duizend. Een groep van 7 Zilverreigers komt net na 9 uur over, dat is de grootste groep die we hier over de telpost hebben gehad. Veldleeuweriken vliegen vandaag ook nog goed, elk uur een paar honderd. Rond de lunch komt er nog een Grote Gele Kwikstaart langs. Terwijl de ganzen inmiddels minder beginnen te vliegen, komen de roofvogels op gang. Voor 11 uur zijn er al 21 Sperwers gepasseerd, uiteindelijk worden dat er 68 in het totaal. Tussen 11 en 12 beginnen de Buizerds met dat uur 22 en vervolgens 22, 52, 16, 36 en 13 exemplaren. Talrijkste soort deze dag was de Houtduif met 6399 exemplaren.
Vandaag 47 soorten, 17921 exemplaren.

Kraanvogels
Kraanvogels
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger

23 okt

Oostelijke wind, kracht 1, half tot zwaar bewolkt en een temperatuur tussen de 8 en 17 °C. Vlak voor 8 uur komen er 6 Wintertalingen over, helaas geen dagmaximum, want dat staat op 8. De Waterpieper in het volgende uur is ook leuk, dat is de eerste dit jaar. Maar de aantallen zijn vandaag een stuk lager dan gisteren, de Houtduif heeft tussen 9 en 10 uur zijn beste uur met maar 262 vogels. Om half 11 komt er een IJsgors luid roepend over de telpost, de derde al weer dit jaar. De Klapekster die in de buurt van de telpost overwinter komt om 11 uur mooi bovenin de dode boom tegenover de telpost te zitten. Om kwart over 12 een hele late Gele Kwikstaart, roepend en duidelijk in beeld achter de keet langs. Maar niet de laatste die hier ooit is waargenomen, dat was op 1 november 2003. ’s Middags is er toch aardige trek van Buizerds, waaronder een bel van 30 vogels, de grootste bel dit jaar.
Vandaag 39 soorten, 1494 exemplaren.

24 okt

’s Ochtends mist, na de middag trok het open, maar het bleef wel geheel bewolkt. De wind was matig en uit de oostelijke hoek, de temperatuur liep op van 7 naar uiteindelijk 17 °C. En het lijkt alsof het nu helemaal op is met de vogels, slecht zicht (de mist) helpt natuurlijk niet. Het leukste is de Appelvink die om half 10 langskomt. En over de hele ochtend elk uur wel een of meer Kepen, nog 4 Sperwers en 2 Buizerds en een Slechtvalk. Toch met 32 soorten is het wel een diverse teldag.
Vandaag 32 soorten, 316 exemplaren.

25 okt

Noordenwind kracht 1 en mist, zicht van 700 meter, temperatuur 10 °C. Het was helemaal niks en na toch nog tweeënhalf uur tellen is er gestopt. Enige interessante was dat er 120 Kneuen langskwamen.
Vandaag 9 soorten, 142 exemplaren.

Raaf
Raaf
Raaf
Raaf
Sperwer
Sperwer

26 okt

Noordoostenwind, kracht 2, ’s morgens nog een paar gaatjes in de bewolking, maar ’s middags is het geheel bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 6 en 12 °C. In de ochtend vliegen er weer leuke groepen ganzen, ook veel Rietganzen daarbij. Tussen 9 en 100 uur flink wat Houtduiven: 1054, en verder veel Kramsvogels, tot 12 uur elk uur meer dan 100 vogels. Om half 10 komt er een mannetje Blauwe Kiekendief lang, het is een derde kalenderjaar. Vandaag vliegen er over het oosten van het land flinke groepen Kraanvogels. Een drietal Kraanvogels heeft een wat westelijkere route gekozen en komt om tien voor 12 over de Brobbelbies. Om 1 uur wordt een Velduil ontdekt, die waarschijnlijk opgeschrikt is door de mannen die op de akker bezig zijn. De Velduil blijft geruime tijd nog in het zicht jagen. De roofvogels vliegen ook goed vandaag, in totaal komen er 73 Buizerds over
Vandaag 32 soorten, 4500 exemplaren.

27 okt

Noordenwind, maar niet veel, en ’s morgens weinig bewolking die toeneemt tot bijna geheel bewolkt. De thermometer begint onder 0 en loopt op tot 8 °C. De laatste twee teluren ook nog regen. In de ochtend diverse groepen ganzen en er is ook wat Houtduiven- en Spreeuwentrek. Na 10 uur vliegt er achter de keet een familie Knobbelzwanen langs, 2 ouders en twee jonkies. De Roeken kwamen de laatste tijd al regelmatig over, vandaag is het zelfs vrij goed. Tussen 11 en 12 uur een goed uurtje voor de Buizerd; 29 stuks. Om kwart over 12 de eerste Kleine Zwanen van dit jaar, behoorlijk vroeg (vroegste ooit 15 oktober 2006). Daar werd ’s morgens nog over gesproken op de telpost, wanneer die zouden komen. Aan het eind van de dag eindelijk weer eens een Smelleken, de 7de pas dit jaar (vorig jaar in totaal 37). Vanmorgen kwam de Jeugdvogelwacht ook langs en hebben ze ook een poosje meegeteld. Een prima teldagje.
Vandaag 37 soorten, 2440 exemplaren.

28 okt

De thermometer staat op -4 °C bij het begin van de telling en het wordt niet warmer dan 7 °C. De wind draait van oostnoordoost via noord naar zuidwest en het zicht is beperkt tot zo’n 600 meter. Toch valt er nog wel te tellen, want naar boven toe is er wel zicht. Vooral de Kolgans vliegt vrij goed, in totaal 263. Rond half 10 komt er een Grote Zilverreiger over, de 55ste dit jaar. Vorig jaar waren dat er in totaal 31 en in al die jaren daarvoor opgeteld minder dan 100. Tussen 10 en 11 mogen er weer 2 Appelvinken bijgeschreven worden. Van de roofvogels kunnen er vandaag 5 Sperwers, 10 Buizerds en 1 Havik bijgeschreven worden. De Nijlgans doet het vandaag ook wel goed met 34 vogels, het dagrecord staat op 51.
Vandaag 31 soorten, 1831 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees 110. Waterpieper Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek 111. Kraanvogel Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik 112. Kleine Zwaan Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145
  7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
  8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
  9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10