Week 12 (15 okt - 21 okt)

15 okt

De dag begint geheel bewolkt, maar al snel trekt het open, de wind is matig, toenemend tot kracht 3 in de middag en draaiend van noordwest naar zuidwest, terwijl de temperatuur van 6 naar 13 °C oploopt. En het vliegt goed! Houtduiven. Vinken, Spreeuwen al enkele honderden in het eerste volle uur. Ook drie late Boerenzwaluwen worden opgemerkt. Tussen 11 en 12 een Bruine en een adulte man Blauwe Kiekendief. Ook de andere roofvogels doen het goed met 109 Buizerds en 27 Sperwers en 2 Slechtvalken. In totaal over de hele dag 13750 Vinken, 1944 Spreeuwen en 1802 Houtduiven. Rond kwart voor 9 vliegt de tweede IJsgors van dit jaar recht over de keet.
Vandaag 46 soorten, 19974 exemplaren.

Rode Wouw
Rode Wouw
Koperwiek
Koperwiek

16 okt

Tot 12 uur regelmatig regen of motregen en daarna is het droog, de wind is zuidwest, kracht 2 à 3 en de temperatuur is rond de 10 °C. Het eerste uur is er wat ganzentrek en flink wat Spreeuwentrek. Het tweede uur komt er een Grote Gele Kwikstaart over en beginnen de Vinken goed te vliegen. Vanaf 12 uur beginnen de Buizerds te vliegen. Een hele Tapuit komt tussen 12 en 1 langs en dit is het beste uur voor de Vink: 4763 dit uur. Tussen 2 en 3 komen er zelfs nog 8 Boerenzwaluwen over. Naast de in totaal 61 Buizerds komen er ook 31 Sperwers en 2 Torenvalken langs. De Vink is met 13739 vandaag weer de talrijkste, maar de 200 Koperwieken mogen ook genoemd worden.
Vandaag 39 soorten, 19730 exemplaren.

17 okt

Matige zuid tot zuidoosten wind, een temperatuur tussen de 7 en 12 °C, zwaar bewolkt en tussen 8 en 11 uur regelmatig regen. Flinke vinkentrek ook vandaag weer, tussen 9 en 10 zijn het er bijna 5000. Rond kwart voor 11 de eerste Barmsijs van dit jaar en in dit uur ook een drietal Kruisbekken. Kwart over 12 worden de tellers verwend met een Velduil, ook de eerste dit jaar. Om kwart over 2 wordt een Zilverplevier ontdekt, dit is de 13e keer Zilverplevier voor deze telpost, een zeldzame gast dus. Wat roofvogels betreft niet zo’n goede dag als gisteren, 25 Sperwers en 43 Buizerds en geen een andere soort. Wel nog meer vinken dan de afgelopen dagen; 17302 vogels zijn er geteld.
Vandaag 39 soorten, 22036 exemplaren.

Havik
Havik
Havik
Havik

18 okt

Zuidenwind, zwaarbewolkt, zuidenwind en een temperatuur tussen de 14 en 19 °C. Tussen 10 en 11 ook nog wat regen. Tussen 8 en 9 uur vliegen de Houtduiven, Spreeuwen en Vinken goed, daarna ook flink wat Veldleeuweriken en Graspiepers, terwijl de Vink zelfs over de vierduizend gaat dit uur. Tussen10 en 11 zijn dat er zelfs 5828! En 560 Veldleeuweriken en de eerste Zwarte Kraaien op trek dit jaar. Er moet hard gewerkt worden door de tellers. Het volgende uur ook, dan worden er zelfs 5870 Vinken geteld en 775 Veldleeuweriken. Blijkbaar is het al warm genoeg voor een Dagpauwoog, ook de eerste Buizerds komen langs. Tussen 12 en 1 net geen 5000 Vinken, die pas na lunchtijd minder beginnen te vliegen. Een late Boerenzwaluw wordt nog opgemerkt, de laatste van dit jaar? Tegen kwart voor 3 komt er een Rode Wouw over, de eerste pas dit jaar, en net na 3 uur een Velduil, de tweede dit jaar. Verder zijn er vandaag 25 Sperwers, 76 Buizerds en een Torenvalk en een Slechtvalk langsgetrokken, mooi aantallen, maar de 23626 Vinken in totaal maken ook erg veel indruk.
Vandaag 46 soorten, 33443 exemplaren.

Klapekster
Klapekster
Kolganzen
Kolganzen

19 okt

Vrij veel bewolking vandaag, met na de middag een periode dat het wat opentrok, de zuidoostenwind woei niet harder dan kracht 1 en de temperatuur liep van 13 naar 21 °C op. En ook deze dag vliegt het goed, de tellers hadden best meer hulp kunnen gebruiken. Tussen 8 en 9 bijna 4000 Spreeuwen en het uur erna meer dan 1000 Veldleeuweriken, plus bijna 300 Koperwieken. Tussen 10 en 11 ook veel Houtduiven (1396), Kauwen (203) en de Vinken komen goed op gang (2650), terwijl er nog meer Veldleeuweriken over komen (1745). Het volgende uur bereikt de vinkentrek zijn piek: 4890 in een uur tijd, terwijl de rest ook nog flink doorvliegt, bijvoorbeeld meer dan 200 Kieviten. Dit uur ook al roofvogeltrek met 35 Buizerds en 18 Sperwers. Om 12 uur komt er een Rode Wouw over, de tweede dus van dit jaar. Tijd voor lunch is er nauwelijks, want er komen bijvoorbeeld nog 528 Houtduiven en 1672 Veldleeuweriken over, en nog steeds Vinken: 3696 stuks. Na 1 uur neemt de zangertrek wel wat af, maar de roofvogeltrek is goed op gang met in een uur 63 Buizerds en 13 Sperwers en het uur erna nog eens 35 Buizerds. In totaal 7.638 Veldleeuweriken, een nieuw dagrecord! (oude 17 oktober 2006; 5186). En 4275 Houtduiven, 10099 Spreeuwen en 15062 Vinken, vandaar dat er meer dan 40.000 vogels geteld werden. En in totaal kwamen er 191 Buizerds over en 67 Sperwers.
Vandaag 39 soorten, 41230 exemplaren.

Velduil
Velduil
Velduil
Velduil

20 okt

De thermometer staat op maar liefst 14 °C bij het begin van de telling, maar maximaal wordt het maar 19°C, terwijl het de hele dag zwaarbewolkt is. Er is nauwelijks wind, eerst uit zuid, maar uiteindelijk uit noordwest. Ook vandaag vliegt het goed, onder andere het tweede uur dik 3300 Spreeuwen en om kwart voor 9 alweer een Rode Wouw, het is een adult mannetje. De meeste Vinken komen tussen 10 en 11. In dat uur wordt er ook een Klapekster aan het eind van de weg langstrekkend gezien. En om 20 over 10 noteren we een vrouw Slechtvalk, die even een showtje weggeeft. Elk uur worden er de nodige Rietgorzen genoteerd, die vliegen ook lekker. Na 1 uur komen de Buizerds op gang, met dit uur 28 stuks. Tussen het bellen zoeken roept er ook nog een Goudplevier. Het uur erna diverse bellen met Buizerds, de grootse met 17 vogels. Na 3 uur nog 21 Buizerds en ondertussen komen er 31 Sperwers over, ook niet slecht. Vinken vandaag meer dan 15.000, Spreeuw 8000 en Veldleeuweriken 6.296, tweede dag ooit.
Vandaag 44 soorten, 35928 exemplaren.

21 okt

Noordoostelijke wind kracht 2, niet koud met een temperatuur tussen de 13 en 16 °C en tot ver in de middag beperkt zicht, zo heiig is het. Een dikke soep noemen we dat. Na het geweld van afgelopen dagen is deze zondag blijkbaar rustdag, want erg veel vliegt er niet. Uitzondering is de groep van geschat 4000 Spreeuwen, even later gevolg door nog een grote groep van circa 1500 spreeuwen. De eerste groep strekte zich over een enorme breedte uit, waarbij we misschien wel te laag zitten met die 4000. Net na 9 uur wordt er een man Blauwe Kiekendief (2e kalenderjaar) opgemerkt, die laag langskomt. Even later de eerste Grote Zilverreiger van vandaag, om 11 uur de tweede. Niet veel later komen er 3 tegelijk tevoorschijn uit de hoek van het vennetje dat tegenover de telpost ligt. Veel vogels ontdekken we pas als ze vlakbij over komen, soms horen we ze alleen. Klokslag 12.00 de tweede Blauwe Kiekendief van vandaag, dit keer een juveniel vrouwtje. ’s Middags, als het zicht beter is, worden er de nodige groepjes ganzen opgemerkt en ook de roofvogels beginnen te vliegen. Zo komen er uiteindelijk14 Sperwers, 35 Buizerds en een Toren- en een Slechtvalk langs.
Vandaag 37 soorten, 8972 exemplaren.

Velduil
Velduil
Zanglijster
Zanglijster

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk 105. Velduil  
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek 106. Zilverplevier  
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit 107. Rode Wouw Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw 108. Barmsijs spec. Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht 109. Zwarte Kraai Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145
  7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9
  8. 19-10-2012 Veldleeuwerik 7638
  9. 21-10-2012 Grote Zilverreiger 10