Week 11 (8 okt - 14 okt)

8 okt

Na een heldere nacht is het rond het vriespunt, na tien uur komt er meer bewolking, draait de wind van noordwest naar zuid, maar meer dan windkracht 1 wordt het niet, de temperatuur stijgt tot 12 °C. Het eerste halfuurtje levert al direct Koperwieken en maar liefst 10 Kepen op. Rond kwart over 8 een Smelleken, dat is de 6e van dit telseizoen pas. Vandaag beginnen de Houtduiven goed te vliegen met uur totalen van onder andere 183 en 165. Na 9 uur beginnen ook de Kauwen flink te vliegen, totaal deze dag 324. Verder een beetje roofvogeltrek deze dag, 8 Sperwers en 2 Buizerds. Mooie dag voor de Vink met 1410 vogels.
Vandaag 37 soorten, 4093 exemplaren.

Rietgors
Rietgors
Huiszwaluw
Huiszwaluw

9 okt

Weer rond het vriespunt ’s morgens, maar dit keer ook mist, het zicht is maar 700 meter. Na 9 uur trekt de mist weg, neemt de oostelijke wind iets toe en loopt de temperatuur op tot 13 °C. Omstreeks half 9 komen de eerste Rietganzen van dit jaar, hiermee is de 100ste soort (op trek) van dit jaar binnen. Details zijn niet goed te zijn, daarom zijn het Rietgans spec.. Dit uur meerdere soorten ganzen in de lucht, ook Kol-, Grauwe, Canadese en Nijlgans komen over. De zwaluwen zijn nog niet op, er vliegen nog diverse Boerenzwaluwen over en tussen 10 en 11 zelfs nog een Huiszwaluw. Na elven een Bruine Kiekendief die zo ver is dat niet te zeggen is of het een mannetje of vrouwtje is. Ook de vlinders komen nog langs, vandaag nog een Kleine Vos en een Dagpauwoog.
Vandaag 43 soorten, 2104 exemplaren.

10 okt

Vandaag is het praktisch windstil en half bewolkt. De temperatuur loopt op van 1 tot 15 graden. Merels hebben waarschijnlijk afgelopen nacht flink gevlogen, want de eerste tweeënhalf uur worden er 16 genoteerd. Wederom ganzen in de lucht, Kolganzen, Grauwe Ganzen en om 9 uur een groep van 28 Toendrarietganzen. De eerste Ekster van dit jaar wordt ook bijgeschreven, een vrij zeldzame verschijning op de Brobbelbies (niet bij de boerderijen verderop, maar vanaf de telpost zelden te zien). Om half elf komt er een IJsgors over de keet. Het geluid wordt direct gecontroleerd en de vogel wordt ook goed gezien. Dit is de 19de IJsgors op deze telpost. De Buizerds vlogen aardig vandaag, 27 vogels.
Vandaag 36 soorten, 1469 exemplaren.

Grote Lijster
Grote Lijster
Kauw
Kauw

11 okt

Het begint met een paar wolkjes en net boven het vriespunt, de wind is zuidoost, kracht 1, toenemend tot 3. In de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking en het wordt maximaal 11 °C. Voor 9 uur komt de tweede Appelvink van dit jaar langs, dat is pas de 14e voor deze telpost. Twintig over 9 de eerste roofvogel en het is een mannetje Blauwe Kiekendief. Het vliegt allemaal best goed deze ochtend, rond de 500 vogels per uur. Tussen 11 en 12 grote groepen Kauwen, in een uur tijd maar liefst 537 Kauwen, en het uur ervoor waren het er al 373. Het totaal blijft net onder de duizend: 998 Kauwen op een dag, vast de op een na beste dag ooit. (record is 1456, 11 oktober 2010). Naast een Grote Zilverreiger ook 11 Sperwers en 13 Buizerds, 312 Koperwieken en nog 1 Boerenzwaluw.
Vandaag 34 soorten, 3126 exemplaren.

Kauw
Kauw
Kauw
Kauw

12 okt

De eerste twee teluren is er regen, 11°C en nauwelijks wind uit het zuidoosten. Na 10 uur noordwestenwind kracht 2, zwaarbewolkt en uiteindelijk 14 °C. Ondanks het weer vliegen de Koperwieken en de Veldleeuweriken die eerste uurtjes nog aardig goed. Met de Koperwieken komen ook enkele Zanglijsters en Grote Lijsters mee. Na 11 uur, als het weer beter geworden is, zelfs wat roofvogeltrek met 2 Buizerds en een Sperwer. De Koperwieken vliegen nog steeds goed en dit keer ook een viertal Kramsvogels erbij. Na 1 uur roofvogeltrek: 2 Blauwe Kiekendieven, allebei man en 2 Sperwers en 10 Buizerds in een uur.
Vandaag 29 soorten, 1463 exemplaren.

13 okt

Zuidenwind kracht 2, een temperatuur tussen de 6 en de 10 °C en na 9 uur regen. Dat belemmert de vogels niet om te vliegen, want Vink, Koperwiek, Spreeuw, Zanglijster en Kievit doen het goed deze dag. Om half 9 weer een mannetje Blauwe Kiekendief, maar een goed kwartier later weer eens een Vrouwtje Blauwe Kiekendief langs de telpost. De Houtduiven zijn deze ochtend ook op gang, dit uur 721, daarna neemt het flink af. Het uur na 10en is leuk met dik 1600 Vinken, een Casarca in een groep Nijlganzen en een groepje van 7 Wintertalingen. Deze dag levert ook 8 Sperwers op, een late Tjiftjaf en Boerenzwaluw en vrij veel Merels (14 en Rietgorzen (24).
Vandaag 37 soorten, 8733 exemplaren.

Sperwer
Sperwer
Sperwer
Sperwer

14 okt

De zuidwestenwind kracht 2 à 3 laat het fris voelen, de temperatuur ligt tussen de 4 en 12 °C en het is zwaar tot half bewolkt. Weer een goede dag, het vliegt goed. Om half 9 een vrouw Slechtvalk, het is een volwassen dier. Verder veel Houtduiven, Spreeuwen, Veldleeuweriken en Vinken, ook de uren er na. Om 20 over 10 wordt een Klapekster ontdekt die even uitrust bovenin de kale eik tegenover de telpost, de eerste dit jaar. Even later Huiszwaluwen boven de keet! Het zijn er zelfs 14 en zo laat in het jaar hebben we nog nooit Huiszwaluwen op de telpost gehad. Extra bijzonders is dat een van deze vogels de 2 miljoenste vogel van deze telpost is, sinds we 12,5 jaar geleden zijn gaan tellen. We hebben nog naar een strikje gezocht om een van de vogels, maar helaas niet gezien. Ondertussen komen er ook nog aardig wat roofvogels over, een tweede Slechtvalk, 16 Sperwers en 33 Buizerds. En in totaal vandaag 3032 Vinken.
Vandaag 37 soorten, 6462 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier 100. Rietgans spec.  
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief 101. Toendrarietgans  
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken 102. IJsgors  
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart 103. Ekster  
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan 104. Klapekster  
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit   Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145
  7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9