Week 10 (1 okt - 7 okt)

1 okt

Met een matige zuid tot zuidwesten wind, een temperatuur tussen de 7 en 16 °C en half bewolkt een prima teldag. Net na 8 uur komt er een Roodkeelpieper luid en duidelijk roepend recht over de telpost heen. Ook een drietal late Gele Kwikstaarten in dit uur. Tussen 9 en 10 stevige trek: Meer dan 1000 Vinken, dik 300 Graspiepers en nog steeds Boerenzwaluwen. De volgende twee uren weer meer dan 1000 Vinken en eindelijk zien wij ook een zestal Zwarte Mezen, de eerste dit jaar en dat terwijl er een invasie in Nederland aan de gang is. Rond half één een late Wespendief, waar lang en uitgebreid naar wordt gekeken. Een Grote Gele Kwikstaart geeft die kans natuurlijk niet, maar die komt ook in dit uur langs. Kwart over 1 komt er nog een Bruine Kiekendief over, een volwassen vrouwtje. Verder zijn er vandaag nog 11 Sperwers, 7 Buizerds en 1 Slechtvalk overgekomen. In totaal zijn er 3873 Vinken, 925 graspiepers en 828 Boerenzwaluwen genoteerd. En dat terwijl we op deze dat 12,5 jaar bestaan als telpost.
Vandaag 47 soorten, 6652 exemplaren.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Grote Zilverreigers
Grote Zilverreigers

2 okt

Een grijze, geheel bewolkte dag met zuidwesten wind, kracht 2 en een temperatuur tussen 12 en 15 °C. De trek begint redelijk, maar echt op een lager pitje dan de dag ervoor. Het tweede uur levert twee Torenvalken, een drietal Boomleeuweriken en een Grote Gele Kwikstaart en een Keep op. Tussen 9 en 10 vliegen vooral de Vinken goed, met 830 exemplaren. Ook 3 Grote Zilverreigers in dit uur. Het uur erna al weer flink minder Vinken, maar wel nog een Keep en 2 Grote Zilverreigers. Een groep van 4 Grote Zilverreiger bij elkaar om exact 11 uur zorgt voor een nieuw dagrecord Grote zilverreigers, dan nu 9 is. Het oude record van 7 op een dag is van 13 september 2008.
Vandaag 29 soorten, 1968 exemplaren.

3 okt

Meer wind deze dag uit zuid tot zuidwesthoek en tegen 10 uur regen, de temperatuur schommelt rond de 12 °C. Vanwege de regen en wat er nog meer aankwam is er al om 10 uur gestopt met tellen. Vandaag nog wel een paar Boerenzwaluwen, 9 Boomleeuweriken en ook weer een Grote Gele Kwikstaart. Er konden ook nog twee Zanglijsters genoteerd worden, de lijster trek lijkt een beetje te gaan beginnen. Van de roofvogels kon deze korte dag alleen maar 1 Sperwer worden genoteerd. Wel opvallend waren de 28 Witte Kwikstaarten, wat vrij veel is voor zo’n korte dag.
Vandaag 18 soorten, 307 exemplaren.

4 okt

Op dierendag was het ’s morgens hondenweer. ’s Middags was het iets beter en is een aantal uren tussen de buien door geteld. Het was half tot zwaar bewolkt, circa 14 °C en zuidwesten wind, kracht 3, de buien gingen zelfs met hagel gepaard. Om kwart voor 2 komt er een Bruine Kiekendief voorbij. Dit uur ook maar liefst 57 Boerenzwaluwen, opgejaagd door de buien. Vinken vliegen er nauwelijks, maar dat is meestal ‘s middags zo. Dat geldt ook voor Graspiepers. Tussen 3 en 4 komen er nog 4 Kramsvogels over en een Pimpelmees en in het laatste teluur ook nog een Sperwer. In totaal deze dag 144 Boerenzwaluwen.
Vandaag 17 soorten, 248 exemplaren.

Aalscholvers
Aalscholvers
Blauwtje
Blauwtje

5 okt

Ook vandaag is er vanwege het weer maar kort geteld. Het weer: een zuidwesten wind kracht 3, geheel bewolkt, regen en 11 °C. Het eerste half uur 67 Boerenzwaluwen, die vast in de buurt hebben geslapen, ergens in een maïsveld. Om 5 voor 9 de mooiste waarneming van de dag: een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Verder nog een paar Boerenzwaluwen, een Merel en Twee Kramsvogels.
Vandaag 9 soorten, 124 exemplaren.

6 okt

Eurobirdwatch vandaag. De wind begint in de zuidwesthoek, maar draait naar noordwest. Verder veel bewolking, tussen 8 en 12 uur regen en temperatuur tussen 12 en 15 °C. Het eerste half uur levert al weer een Boerenzwaluw op, daarna komt de vinkentrek op gang. Ook een drietal Goudplevieren in dit uur. Tussen 10 en 11 slechts 10 trekkers, maar dat gaat het volgende uur gelukkig weer beter. Dat worden er ook een Gele Kwikstaart en een Tjiftjaf genoteerd. Tussen 12 en 1 een aardig uurtje, met onder andere een Boompieper, een Boomleeuwerik, een Sperwer en een Keep. Het uur daarop is er een tijdje een mannetje Slechtvalk ter plaatse. Twintig over 2 de eerste Appelvink van dit jaar, niet echt een algemene doortrekker hier, terwijl het wel een broedvogel op de Maashorst is. Het weer is inmiddels goed genoeg voor vlinders, er worden zelfs 2 Kleine Parelmoervlinders gezien. Tegen 4 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief over, dichtbij genoeg om mooi door Henk gefotografeerd te worden. Ook een late Gele Kwikstaart in dit uur en de Kleine vuurvlinder is ter plaatse actief. Het laatste uur van deze dag nog 3 Grote Zilverreigers en een Watersnip en zelfs 15 Boerenzwaluwen. Die zijn nog steeds niet op.
Vandaag 41 soorten, 980 exemplaren.

7 okt

Een windstil en koud begin met 2 °C, maar het warmt op tot 14 °C. De bewolking neemt ook toe van licht tot half bewolkt en de wind neemt toe tot kracht 2 en komt dan uit het noordwesten. Vandaag weer aardige Vinkentrek en de eerste groep Kolganzen. Tussen 8 en 9 ook 173 Aalscholvers, die trek komt ook op gang. Dat geldt ook voor de Spreeuwen dit uur, 682 exemplaren. Verder ook Houtduiven, boerenzwaluwen en Graspiepers. Tussen 9 en 10 de eerste Koperwieken van dit jaar, een groep van 7. De hele ochtend komen er Pimpelmezen langs, elk uur minstens 1. De Vinken blijven tot en met de lunch goed vliegen, daarna wordt het gauw minder, maar dan vliegen er nog wel enkele vlinders, waaronder een trekkend Groot Koolwitje.
Vandaag 35 soorten, 4963 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis 95. Roodkeelpieper  
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling 96. Zwarte Mees  
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus 97. Appelvink  
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan 98. Kolgans  
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster 99. Koperwiek  
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit   Groot Koolwitje
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145
  7. 02-10-2012 Grote Zilverreiger 9