Week 9 (24 sep - 30 sep)

24 sep

Vanwege het onstuimige weer is er vandaag niet geteld.

25 sep

Voornamelijk zuidoosten wind, kracht 2 à 3, half tot zwaar bewolkt en 11 tot 16 °C. ’s avonds is er ook een uurtje geteld en toen was het zuidwesten wind kracht 4. Het eerste uur levert een Grote Zilverreiger op en een Wulp en een Grote Gele Kwikstaart. In het tweede uur weer een Grote Gele Kwikstaart, 15 Gaaien en maar liefst 19 Groenlingen. Ook al 32 Graspiepers, het begin van de piepertrek. Kramsvogels, Tapuiten en Paapjes worden er vandaag ook gezien en wat roofvogels betreft blijft het bij 2 Sperwers, 9 Buizerds en een Torenvalk. Het avonduurtje is nog goed voor 20 Boerenzwaluwen.
Vandaag 26 soorten, 552 exemplaren.

Zonsopkomst
Zonsopkomst
Kleine Parelmoervlinder
Kleine Parelmoervlinder

26 sep

Een zwaarbewolkte dag met zuidenwind, tot kracht 3 en de temperatuur houdt het voor gezien bij 14 °C. Rond kwart over 9 komt er een Smelleken voorbij, te snel om echt iets over leeftijd te zeggen. Inmiddels zijn de Graspiepers op gang gekomen, want dit uur tellen we er 123. Tussen 10 en 11 2 Sperwers en een Buizerd, nog een laat duo Huiszwaluwen en 227 Graspiepers. Ook aardig wat Boerenzwaluwen dit uur, 111 om precies te zijn. Daarna vliegt het minder, maar vandaag al wel diverse groepjes Houtduiven op trek. Nog te noemen: 30 Kramsvogels en 2 Grote Gele Kwikstaarten.
Vandaag 23 soorten, 777 exemplaren.

27 sep

Een regenrijke dag, maar er is flink geteld, ruim 9 uur. En er was genoeg te tellen tussen de buien door. De wind zat weer in de zuidhoek, tussen kracht 1 en 3, bewolking varieerde van geheel bewolkt (in de ochtend) tot hal bewolkt. Temperatuur bleef tussen de 10 en 16 °C. De eerste Keep van dit jaar kwam al voor 8 uur langs. Het volgende uur een Wulp alleen, plus een Watersnip en al redelijk wat Boerenzwaluwen en Graspiepers. Tussen 9 en 10 uur maar liefst 5 Paapjes, na Tienen 2 Sperwers, nog een Wulp alleen en zelfs al 26 Kramsvogels. Het volgende uur 4 Sperwers en de eerste vinkentrek, 20 stuks. Bij de lunch als extraatje een Smelleken. En daarna beginnen de Boerenzwaluwen echt goed te vliegen, 300 exemplaren dat uur. Ook blijkbaar het uurtje voor vlinders, 6 atalanta´s komen er voorbij. Tussen 2 en 5 uur trekken in totaal circa 550 Boerenzwaluwen over. Verder vandaag 10 Sperwers en 1 Buizerd.
Vandaag 36 soorten, 2460 exemplaren.

Wulpen
Wulpen
Buizerd
Buizerd

28 sep

Matige zuidwesten wind, zwaar tot half bewolkt en een temperatuur oplopend van 9 tot 16 °C. Het eerste teluur levert al 27 Wulpen op en maar liefst 10 Kepen. Om kwart voor 10 een Visarend, deze wordt door telpost Brobbelbies-zuid gelijktijdig opgemerkt. De tikkers doen goed werk vandaag, verschillende soorten worden op die manier bijgehouden. Het volgende uur zien we de lokale Raven, maar het zijn er 5! De jongen van dit jaar zijn eindelijk weer eens in beeld, we zijn ze de laatste weken echt kwijt geweest. Meldingen uit de wijde omgeving waren er ook niet, maar ze blijven makkelijk over het hoofd te zien. Vandaag trekken er veel Watersnippen over en ook Kneuen. Rond de lunch veel Boerenzwaluwen, 455 in 1 uur tijd en het volgende uur 447. Kwart voor 3 vliegt er een Goudplevier over, weer een enkel exemplaar. Om kwart over 3 jaagt een Boomvalk langs. Deze dag levert 1475 Boerenzwaluwen op, 1195 Graspiepers en 721 Vinken. In de loop van de ochtend krijgen we een telefoontje over een Oehoe in een woonwijk in Uden. Dit blijkt een ontsnapt exemplaar te zijn, want het dier heeft nog riempjes om de poten.
Vandaag 41 soorten, 4018 exemplaren.

29 sep

Terwijl de temperatuur oploopt van 10 naar 18 °C, neemt de bewolking van geheel bewolkt af naar half bewolkt. De wind draait van zuidwest naar noordwest en neemt toe tot kracht 3. Voor 9 uur komt alweer de derde Keep dit jaar langs (vorig jaar geen een in september). Om half 10 wordt een man Bruine Kiekendief ontdekt en een Boomvalk die zijn eten volgt. Deze ochtend veel verschillende soorten langskomen, niet alleen de zwaluwen, Graspiepers en Vinken, maar ook Merels, Zanglijsters, Tapuiten, Watersnippen, om er maar een paar te noemen. |Het volgende uur levert nog een tweetal Oeverzwaluwen op, laat maar geen record. De Kieviten die verderop op de Brobbelbies pleisteren, lijken vandaag allemaal te vertrekken. Rond kwart voor 12 komt een Smelleken langs, dit uur levert maar liefst 325 Vinken op. Kwart over 1 komt een volwassen vrouw Slechtvalk langs en rond kwart voor 2 vliegt een vrouw Bruine Kiekendief over de verre bosrand. Kwart over 3 komt een juveniele Slechtvalk over de telpost. Naast de al genoemde roofvogels vandaag nog 18 Sperwers en 7 Buizerds en in totaal 1178 Boerenzwaluwen en 102 Gaaien (nog niet over) en 886 Vinken. Ook vandaag nog vlindertrek.
Vandaag 45 soorten, 3735 exemplaren.

30 sep

Een mooie zondag die fris begint; 3 °C. Dankzij de matige zuidwesten wind en weinig bewolking loopt de temperatuur op tot 16 °C. Het eerste teluur trekken er weer Wulpen over, na 8 uur al weer flinke trek van Vink en Graspieper. Ook elk uur tenminste 25 Spreeuwen, die beginnen ook op gang te komen. Tussen 10 en 11 komt er ook nog een Ooievaar over, niet de laatste ooit, dat duurt nog even. Dit uur toch weer 30 Gaaien, totaal vandaag 94. Vlak voor 12 uur een juveniele Bruine Kiekendief, een uur met 529 Vinken. Na 2 uur het beste uur voor de Boerenzwaluw: 547 exemplaren. Deze dag levert 1848 Boerenzwaluwen op, en 1696 Vinken en 1404 Graspiepers. De Witte Kwikstaart vloog met 106 exemplaren ook goed. De roofvogels vielen wat tegen met 12 Sperwers, 6 Buizerds en 1 Torenvalk. Vlinders werden er ook genoteerd; 8 Atalanta’s, 1 Kleine Vos en 6 Dagpauwogen. Een mooie dag om september af te sluiten.
Vandaag 40 soorten, 5819 exemplaren.

September 2012

September leverde veel Boerenzwaluwen op, dik 27 duizend. Alleen in het topjaar 2008 waren dat er meer. Dit is terug te zien in de totaal aantal vogels in de maand september in de laatste 10 jaar, alleen in 2008 waren er meer. De Boerenzwaluwen zorgen voor een nieuw septemberrecord “Vogels per uur”: 191! In de top 3 zijn de oktober-trekkers Vink en Graspieper terecht gekomen, wat klopt met het idee van de laatste septemberdagen dat de oktober trek al was begonnen. Van de roofvogels is alleen de Torenvalk een soort die het dit jaar goed heeft gedaan, sinds 2006 de beste score. De Sperwer heeft een aardig goed jaar, maar bijvoorbeeld 2008 was veel beter. De andere soorten doen het slecht. Bruine Kiekendief en Buizerd de helft van vorig jaar, Boomvalk nog nooit zo weinig in september, wat ook voor het Smelleken en de Wespendief geldt. En de toename van broedende Slechtvalken in de nabije omgeving zorgt niet voor een toename in trekkende Slechtvalken. Wel leuk was natuurlijk de Roodpootvalk die zelfs een kwartier ter plaatse verbleef. Twee nieuwe dagrecords deze maand: Torenvalk en Gaai. Verder opvallend was dat de Nachtzwaluw tot en met de 17e september nog langskwam bij de telpost.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5
2012 1 0 24 119 69 7 17 4 5 6

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92. Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. Jager spec. 93. Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper 94. Keep  
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster    
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit    
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek 87. Gaai   Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145