Week 8 (17 sep - 23 sep)

17 sep

De dag begint bewolkt, 12 °C en in de loop van de dag breekt de bewolking en wordt het maximaal 21 °C. De wind is matig en is zuidwest tot zuid. ’s Morgens vliegen de eerste 2 Kauwtjes van dit seizoen over. Na 10 uur komen de zwaluwen op gang, met gemiddeld 500 Boerenzwaluwen per uur. Er zitten ook regelmatig Huiszwaluwen tussen. Rond de middag is het warm genoeg voor vlinders om ook te trekken. In de loop van de dag is er ook een beetje roofvogeltrek, 3 Sperwers en 3 Buizerds. ’s Avonds wordt er ook nog een tijdje geteld, wat een Bruine Kiekendief en een Wulp oplevert. Bij het verlaten van de keet wordt de Nachtzwaluw toch nog waargenomen, nu echt voor het laatst dit jaar?
Vandaag 25 soorten, 2340 exemplaren.

Rolwolk
Rolwolk
Rolwolk
Rolwolk

18 sep

Weinig wind uit het westen, koel, maximaal 17 °C en het begint wel half bewolkt, maar het tweede uur is er motregen. Redelijke aantallen Boerenzwaluwen vandaag en verder wat Gaaien, nog wat Kauwen en een drietal Boomleeuweriken. De twee Raven zijn ook deze dag gezien, zoals zowat elke dag.
Vandaag 12 soorten, 1282 exemplaren.

19 sep

De wind zit weer in de westhoek, deels uit het noordwesten en meer dan kracht 2 wordt het niet. Het begint heel koel, 3 °C en het wordt niet warmer dan 15 °C. Het is half bewolkt en zo nu en dan een bui, zelfs met onweer. Om half 8 weer zo’n vroege Bruine Kiekendief. Die zal wel ergens in de buurt van de Maas hebben overnacht en komt dan als actieve vlieger al vroeg over de telpost. Om kwart over 9 de 10de Visarend dit seizoen (vorig jaar 12 en op 17 september de laatste). Dit is een leuk uurtje, met onder andere ook Paapjes en een Zanglijster en 10 Graspiepers. Om 10 voor 11 komt een Duinpieper roepend overgevlogen. De eerste trekkende Houtduif wordt waargenomen en om 11 uur een groep van 6 Kramsvogels. De meeste uren vliegen er wel wat Gaaien over. Net na 3 uur wordt er ook nog een Grote Zilverreiger gespot.
Vandaag 31 soorten, 1425 exemplaren.

Raaf
Raaf
Gaai
Gaai

20 sep

Westelijke wind tot kracht 2, een temperatuur die oploopt van 4 °C tot 19 °C en half tot zwaar bewolkt. Het eerste uur worden de eerste twee Gaaien al opgeschreven en in de loop van de dag komen ze tot een totaal van 49. Verder wat Sperwer trek deze dag en twee keer een duo Wulpen. Rond kwart over 9 een Grote Zilverreiger en dit uur de meeste Boerenzwaluwen, het zijn er en kleine 300. Ook een Goudplevier vandaag en inmiddels wat Graspieper trek, 39 stuks.
Vandaag 24 soorten, 974 exemplaren.

21 sep

Het was deze vrijdag geheel bewolkt, met temperaturen tussen 5 en 18 °C en zuidwesten wind tussen kracht 0 en 2. In de eerste twee uren overtrekkende Regenwulpen, een groep van 12 en een groep van 5. Tussen 10 en 11 een Turkse Tortel, dat is de 5e dit jaar. Ook deze dag veel Gaaien, vandaag zelfs 95! (dagrecord is 108). Verder hele zwermen zwaluwen, voornamelijk Boerenzwaluwen, die lastig te tellen waren. In een zwerm boven de Kanonsberg werd nog een late Gierzwaluw gevonden, die helaas achter de bomen verdween voordat ie goed bekeken kon worden. In totaal 2478 Boerenzwaluwen, zoveel hadden we er dit jaar nog niet (dagrecord staat veel scherper: 7946 op 12 september 2008). Verder ook nog enkele rovers vandaag, om half 2 een juveniele Bruine Kiekendief die laag over maïs langskwam. Opvallend was dat een poot de hele tijd los naar beneden hing. Verder deze dag nog wat Sperwers, Buizerds en Torenvalken. De Fitis en de Paapjes zijn ook nog vermeldenswaardig en de eerste Veldleeuweriken op trek. Het aangename weer leverde ook nog wat trek van Atalanta’s op.
Vandaag 34 soorten, 2951 exemplaren.

Kneuen
Kneuen
Tapuit
Tapuit

22 sep

Het eerste uur brengt regen, daarna is het droog, de bewolking neemt af van geheel tot slecht 1/8ste en daarna tot half bewolkt. Het is Noordwestenwind, tot kracht 3 en de temperatuur is maximaal 16 °C. Het eerste een al 260 Boerenzwaluwen, die zullen vlakbij hebben geslapen, waarschijnlijk in de maïs. Een onvolwassen meeuw wordt goed bekeken en het is een derde kalenderjaar Geelpootmeeuw, de tweede Geelpootmeeuw dit jaar. Tien voor 9 en de tweede Smelleken van dit jaar komt langs. Rond kwart over 9 een drietal Krakeend boven de telpost, dat is geen algemene verschijning hier. Er zijn er al die jaren maar 10 opgeschreven en daarvan een keer 6 tegelijk. Rond kwart voor elf een groep van 6 Kruisbekken overtrekken richting zuid. Hopelijk komen er dit jaar nog meer Kruisbekken. Tussen 11 en 12 nog een drietal Ooievaars en drie juveniele Bruine Kiekendieven. Mooi is ook het groepje van 11 Blauwe Reigers bij elkaar. De Boomvalk van rond half 2 is de aanvulling op de redelijke roofvogeltrek deze dag, in totaal 6 Bruine Kieken, plus 10 Sperwers en 2 Torenvalken.
Vandaag 35 soorten, 2627 exemplaren.

23 sep

Bibberkoud begin: 1 °C, maar de temperatuur loopt op tot 13 °C. Bijna geheel bewolkt en de geringe wind draait in de loop van de dag naar zuidoost en trekt aan tot kracht 3. Voor dat de telling begint zijn een Patrijs en een Bosuil al gehoord. Vandaag een nieuw dagrecord Gaaien: 145 stuks (oude record van 23 september 2010 was 108 en toen was er ook een invasie van Gaaien). Vandaag vliegen de Boerenzwaluwen weer goed, tussen 9 en 10 uur zelfs 662 stuks. Vlak voor 12 uur wordt er een Bruine Kiekendief ontdekt, dikt blijkt een adult mannetje te zijn. Momenteel zijn het grotendeels juveniele vogels die langskomen. Tussen 12 en 1 maar liefst 25 Kramsvogels, in totaal vandaag 52 Kramsvogels, wat natuurlijk geen dagrecord is, maar voor september is dit wel een heel hoog dagtotaal. De mooiste waarneming werd vandaag niet boven de telpost gedaan, ook niet op Brobbelbies-zuid, maar boven Uden vloog een Zeearend over. Er is een mooie foto van gemaakt.
Vandaag 28 soorten, 1871 exemplaren.

EXTRA

Maandag 17 september is onderstaande foto genomen van de groep Kneuen die inmiddels bij de telpost pleisteren. Vorige week vroegen we hoeveel er op de foto staan. Het juiste aantal is 171. Van Leo en Carel kwamen vergelijkbare antwoorden, maar die hadden dezelfde methode toegepast. We hebben ook met software geteld die gemaakt is om dit soort dingen te tellen, maar dat gaf twee nogal verschillende antwoorden. Het is in elk geval meer dan wat er tijdens het maken van de foto op de telpost werd geschat, het hoogste was toen 150. Zondag 23 september leek het aantal bij de telpost trouwens alweer minimaal verdubbeld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger 91. Kauw  
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw 92 Houtduif  
06. Ooievaar 35. Kneu 64. Jager spec. 93 Veldleeuwerik  
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper    
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster    
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit    
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink 85. Rietgors   Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel 86. Grasmus   Dagpauwoog

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6
  6. 23-09-2012 Gaai 145