Week 7 (10 sep - 16 sep)

10 sep

Mooi weer vandaag, het wordt zelfs nog 24 °C. Het is half bewolkt, de zuidwestenwind haalt kracht 3 en draait ’s avonds naar noordwest. Net na 8 uur kan er een Grote Gele Kwikstaart genoteerd worden. Om 10 uur komt er een jonge grote meeuw overgevlogen die goed bekeken wordt en het blijkt een eerste najaar Geelpootmeeuw te zijn. Dit is pas de 4e Geelpootmeeuw voor onze telpost en de eerste in september. Bij het bekijken van een mantelmeeuw ontdekken we in de verte een kiekendief. Hij vliegt er ver weg en het licht is vandaag niet echt fijn (heiig), het moet een Steppen- of een Grauwe Kiekendief zijn. Telpost Brobbelbies–Zuid wordt nog gebeld, maar daar krijgen ze hem helaas niet gevonden. Na elf uur kort op elkaar twee Bruine Kiekendieven, een adulte man en een juveniele. Gaaien blijken vandaag ook te trekken, we zien de eersten dit jaar op hoogte langsvliegen, duidelijk ander gedrag dan de lokale Gaaien. Om 2 uur worden we nog verwend met een Koninginnepage, net niet een record “Laatste”. ’s Avonds blijkt de Nachtzwaluw nog steeds aanwezig te zijn.
Vandaag 26 soorten, 791 exemplaren.

Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk

11 sep

Echt ander weer, tussen 14 en 18 °C, overdag zuidwestenwind, ‘s avonds noordwest, kracht 2 en overdag periodes met regen en veel bewolking. Het eerste half uur levert al wel wat Boerenzwaluwen en een Duinpieper op. Rond kwart voor tien een juveniele Bruine Kiekendief en nog een Duinpieper. Tussen 11 en 12 opvallend veel Pimpelmezen, 26 exemplaren. Tijdens de avondtelling komt er ook een Visarend over, de achtste dit jaar.
Vandaag 24 soorten, 696 exemplaren.

12 sep

Westelijke wind, kracht 2, behalve rond 1 uur, toen kracht 4, niet warmer dan 18 °C en het begint zwaarbewolkt maar de het neemt af tot half bewolkt. Tussen 8 en 9 een Wintertaling die met wat Wilde Eenden meevliegt en al 443 Boerenzwaluwen. Ook weer 3 Kramsvogels dit uur. Om 11 uur een drietal Grote Gele Kwikstaarten die samen vlak over de keet vliegen. Het volgende uur levert 6 trekkende Buizerds op en een mooie groep van 5 Grote Zilverreigers bij elkaar. Om 2 uur komt er nog een Wespendief langs, voorlopig de laatste. ’s Avonds om 7 uur komt er ook nog een Visarend over. Deze dag levert 2089 Boerenzwaluwen op en dat is een jaarmaximum tot nu toe. Ook opvallend zijn de 6 Torenvalken, wat een nieuw dagmaximum voor deze telpost is (vorige 5 op 23 september 2006).
Vandaag 32 soorten, 2452 exemplaren.

Kneuen
Kneuen
Kleine Vos
Kleine Vos

13 sep

Deze dag noordwestelijk wind, maar weinig, het is zwaar bewolkt en fris, tussen de 11 en 17 °C. In de ochtend hangt de bewolking zelfs erg laag. Voor 8 uur wordt er een Wulp genoteerd. Er vliegt erg weinig, ook de Boerenzwaluwen zijn minder talrijk dan gisteren. ’s Avonds vlak voor 7 uur wordt er wel een man Blauwe Kiekendief gezien en later komen er 2 Knobbelzwanen over, de eersten van dit teljaar. De Nachtzwaluw blijkt ’s avonds ook nog aanwezig en ook een Ransuil wordt er dan gespot.
Vandaag 14 soorten, 336 exemplaren.

14 sep

Fris, zwaar bewolkt en een krachtige westenwind. Echt vliegen doet het vandaag niet. De Boerenzwaluwen houden ons nog wel bezig, en verder wat kwikstaarten en Boompiepers. Kwart over 9 vliegt er een mooi groepje van 5 Grote Lijsters over, duidelijk op trek. Dat uur zien we ook 2 Paapjes tussen en op het onkruid op de akker zitten. Om 10 voor 11 laat een Duinpieper zich horen, maar we zien de vogel niet. Een groep van zo’n 45 Boerenzwaluwen foerageert zeer laag op de akker. Meer dan een half uur zien we ze de insecten gewoon van de planten afplukken.
Vandaag 18 soorten, 340 exemplaren.

Paapje
Paapje
Aalscholvers
Aalscholvers

15 sep

Westelijke wind tussen kracht 0 en 2, zwaar bewolkt, maar rond de middag trekt het wat open en verder niet erg warm, tussen de 10 en 19 °C. In de maïs roept duidelijk een Fitis, dat is niet de laatste ooit, maar natuurlijk wel laat. Dit uur levert ook een Boomleeuwerik en een Kruisbek op. Rond kwart over 9 vliegt een groep van 4 Grote Gele Kwikstaarten over. In de loop van de dag vliegen er 2 Slechtvalken, 9 Sperwers en 3 Buizerds over, aardige trek dus. Ook 1659 Boerenzwaluwen en 133 Huiszwaluwen en ter plaatse 4 Paapjes. Een leuke dag dus.
Vandaag 26 soorten, 1997 exemplaren.

16 sep

Een matige zuidwestelijke wind met een fris begin (5 °C) en weinig bewolking zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 24 °C. Bijna elk uur een Sperwer vandaag, verder nog wat Buizerdtrek aan het eind van de telling. Tussen 8 en 9 uur komen ook op deze telpost Gaaien langs, dit keer 6. Ook aardige vlindertrek met dit warme weer: 21 Atalanta’s en 9 Dagpauwogen en enkele Kleine Vossen is half september best aardig. ’s Avonds wordt er nog gepost voor de Nachtzwaluw, maar zonder succes, die is mogelijk inmiddels toch vertrokken. Wel worden er 2 Bosuilen gehoord.
Vandaag 29 soorten, 1154 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst 88. Grauwe/Steppekiekendief  
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel 89. Geelpootmeeuw  
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster 90. Knobbelzwaan  
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger    
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw    
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec.    
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper    
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster    
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit    
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45
  5. 12-09-2012 Torenvalk 6