Week 6 (3 sep - 9 sep)

3 sep

De week begint met weinig wind, het is half tot zwaar bewolkt en het wordt 21 °C. Om 10 voor 8 komt er een vroege juveniele Bruine Kiekendief over. Na 9 uur beginnen de zwaluwen te vliegen, heel veel zijn het er nog niet. Vlak na 9 uur komt de Ortolaan roepend langs, om ergens in de maïs te verdwijnen. Later op de dag is hij nog een keer gezien, maar de zoektocht daarna (voor een foto) is vergeefs. Om half 2 een klein groepje van 6 Ooievaars. Verder nog een Citroenvlinder die hoog en rechtdoor overvliegt, dat lijkt veel op een trekker.
Vandaag 21 soorten, 875 exemplaren.

Havik
Havik
Paapje
Paapje

4 sep

Weinig wind, weinig wolken en een temperatuur die zelfs eerst zakt tot 7 °C, maar oploopt tot 24 °C met een zwoele avond. Ook vandaag een vroege juveniele Bruine Kiekendief even voor 8 uur. Om kwart over 11 een Visarend, die herkend wordt als juveniel. Om kwart over 12 worden er Ortolanen gehoord, die vlakbij de keet bovenin een struik gaan zitten, maar vrijwel direct weer verder vliegen. Een van de twee is duidelijk een adulte Ortolaan. De rest van de dag is het erg rustig, alleen ’s avonds worden de aanwezige tellers nog verrast door een jagende Ransuil en een Nachtzwaluw die op het asfalt zich even opwarmt. Dit is (tot nu toe) de laatste Nachtzwaluw ooit van de telpost.
Vandaag 21 soorten, 324 exemplaren.

5 sep

Duidelijk ander weer, de wind uit de noordhoek blaast kracht 2, het is gemiddeld half bewolkt en de temperatuur komt niet verder dan 20 °C. Deze dag vliegen de zwaluwen, om 8 uur zijn er al 67 Boerenzwaluwen gepasseerd. Rond 10 uur is de eerste grote groep van 300 Spreeuwen overgevlogen. Om kwart over 10 vinden we 2 Ooievaars in de lucht. Dit uur is ook het beste uur voor de zwaluwen: 400 boertjes en 50 huisjes. Helaas is er aan het eind van de middag niet geteld, want boven Uden zijn er nog mooie roofvogel waarnemingen gedaan.
Vandaag 17 soorten, 2044 exemplaren.

6 sep

Een frisse, bewolkte dag met weer weinig wind. ’s Morgens is er een Watersnip en een Slechtvalk te melden. Er vliegen duidelijk minder zwaluwen. ’s Middags komt er een Grote Bonte Specht over die duidelijk op trek is, hij vliegt hoog en recht door. Dit is de eerste dit jaar en vorig jaar is er geen een overgekomen.
Vandaag 13 soorten, 261 exemplaren.

Havik
Havik
Tapuit
Tapuit

7 sep

Ook vanmorgen fris (9 °C), met tot 24 °C oplopende temperatuur, niet te veel wolken, maar ’s middags redelijk wat wind, kracht 3. Zoals wel vaker in de ochtend wat langstrekkende Aalscholvers, en om half 10 een Turkse Tortel die noordwaarts trekt. Dit uur een heus groepje Graspiepers echt op trek en al een vroege Atalanta, blijkbaar is het al warm genoeg. Rond 11 uur een Boomvalk, verder is het vandaag vrij rustig.
Vandaag 22 soorten, 369 exemplaren.

8 sep

Terwijl de westelijke wind wat in kracht toeneemt, lossen de wolken op. De temperatuur loopt vandaag op tot 23 °C. Het eerste uur levert al een Grote Gele Kwikstaart op en twee Kruisbekken, nieuw dit jaar. Tegen 9 uur een groep van 15 Kramsvogels, ze zijn vroeg dit jaar, maar blijkt elders in het land ook zo te zijn. Om 10 uur vliegt er vlak voor de keet een Kleine Parelmoervlinder langs. Een zeldzame vlinder in deze regio, maar toevallig (?) dit jaar ook in Uden in een tuin door een van ons gezien. De eerste trekkende Torenvalken worden ook gezien. ’s Avonds is er ook nog een tijdje geteld en dat leverde een Duinpieper op en de Nachtzwaluw blijkt nog steeds aanwezig te zijn.
Vandaag 28 soorten, 533 exemplaren.

9 sep

Weer een fris begin, er zijn dan ook weinig wolken vandaag en nauwelijks wind, die uit het westen komt. Volgens de voorspelling zou het 29 °C kunnen worden, als er om 1 uur wordt gestopt is het al 24 °C. Een vroege Bruine Kiekendief vliegt om half 8 over, het is een derde kalenderjaar man. Dit uur ook een groep van 23 Grauwe Ganzen, al een leuk groepje. Een Wulp laat zich alleen maar horen, maar vliegt wel, want het geluid verplaatst zich. Om kwart voor 9 de eerste Rietgors van dit jaar, ze laat zich vrij goed bekijken in een struik langs de zandweg, waar later ook nog een Grasmus te zien is, een doortrekker. Een drietal Patrijzen laten zich achter de keet even zien, om snel in de maïs te verdwijnen. Zoveel tegelijk hadden we dit jaar nog niet. Tot nu toe hebben we nog elke dag Boerenzwaluwen, de enige soort die een presentie van 100% weet vol te houden. Ook deze avond is de Nachtzwaluw gezien.
Vandaag 27 soorten, 349 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst    
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster    
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger    
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw    
06. Ooievaar 35. Kneu 64. Jager spec.    
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper    
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster    
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek    
20. Grutto 49. Koolmees 78. Roodborsttapuit    
21. Regenwulp 50. Putter 79. Spreeuw   Kleine Parelmoervlinder
22. Wulp 51. Ringmus 80. Grote Bonte Specht   Citroenvlinder
23. Witgat 52. Bontbekplevier 81. Pimpelmees   Distelvlinder
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter 82. Kruisbek   Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca 83. Boomleeuwerik   Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel 84. Torenvalk   Atalanta

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4
  3. 28-8-2012 Duinpieper 6
  4. 29-8-2012 Atalanta 45