Week 3 (13 aug - 19 aug)

13 aug

De derde week van dit seizoen, bepaald geen koude start (18 °C) er is dan ook veel bewolking, een matig windje maar in de loop van de dag regen. In de bijna 6 uren dat er geteld is een vrouwtje Slechtvalk, wat zwaluwen en het trio Roodborsttapuit, Paapje en Tapuit. Geen bijzondere dag dus.
Vandaag 9 soorten, 40 exemplaren.

Boomvalk
Boomvalk
Paapje
Paapje

14 aug

Het weer begon half bewolkt, maar overdag lossen de wolken op. De wind is matig, maximaal kracht 2 en uit de oostelijk hoek. Het eerste uur is al aardig, met Canadese Ganzen, een Witgat en een Tjiftjaf. Om kwart voor 9 komt er een Bontbekplevier over, dat is de 12e Bontbek voor de telpost, maar het is pas de tweede keer dat ie wordt opgeschreven, want de vorige keer (25 september 2007) was het een groep van 11. Het uur daarna gaat de eerste Groenpootruiter van 2012 de boeken in. Drie minuten later wordt deze vogel ook door de buren op Brobbelbies-zuid opgepikt.
Vandaag 15 soorten, 73 exemplaren.

15 aug

De eerste helft van de dag is het bewolkt, de tweede helft lost dat grotendeels op. Met een oostelijk windje, kracht 2 loopt de temperatuur van 16 °C naar 26 °C op. Een leuke dag, met elk uur zwaluwen en om half elf de eerste trekkende Wespendief. Het uur erna levert 3 Buizerds op. Daarna volgt de middagpauze en rond half 3 komt er een juveniele Bruine Kiekendief en de tweede Wespendief over. Dit uur ook nog 5 Buizerd en 2 Boomvalken. Samen met 105 boerenzwaluwen een prima teluur.
Vandaag 23 soorten, 330 exemplaren.

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Wespendief
Wespendief
Wulp
Wulp

16 aug

De wind komt vandaag uit alle hoeken, erg hard gaat ie niet. Het begint bewolkt, maar trekt snel open. De temperatuur zakt dan ook nog in het begin naar 13 °C, maar ’s avonds is het toch 27 °C geworden. Het eerste uur begint goed met een groep van 3 Casarca’s. Ook komt er een groep Aalscholvers over die belangstelling toont voor iets in de mais, het lijkt wel of ze bidden. Een grote groep Watersnippen (9) in het volgende uur en later 2 Merels. Die zien we zelden zo vroeg in het seizoen op trek. Na de middag komen er ook wat roofvogels in beeld, onder andere een Bruine Kiekendief. ’s Avonds wordt er ook geteld, maar er vliegt vrijwel niets. Tevergeefs wordt er tot het donker gewacht, geen Nachtzwaluw vandaag.
Vandaag 23 soorten, 447 exemplaren.

17 aug

Nauwelijks wind deze dag, uit de zuidoosthoek, wisselend bewolkt en een temperatuur die tot 29 °C oploopt. Om half negen een groepje van 4 Goudplevieren en om kwart over 10 de eerste rover: een juveniele Bruine Kiekendief. Later gevolgd een tweede jonge Bruine Kiekendief, door 4 Buizerds, 3 Wespendieven en een Boomvalk. Een vers uit de pop gekropen Gehakkelde Aurelia laat zich goed fotograferen. Meest getelde vogel vandaag de Boerenzwaluw; 241 stuks.
Vandaag 22 soorten, 450 exemplaren.

Blauwborst
Blauwborst
Wespendief
Wespendief
Buizerd
Buizerd

18 aug

Het begint met maar 15 °C, maar de 30 °C wordt vandaag gehaald. Na 10 uur is het al boven de 25 °C en met nauwelijks wind en weinig bewolking is de schaduw van de keet welkom. De Gele Kwikstaarten vliegen aardig vandaag. Verder wat steltjes als Witgat en Watersnip. Een van de Witgatjes zit zelfs even bij een trekkerspoorplasje op de akker achter ons. Een Turkse Tortel vliegt langs de keet, de eerste dit jaar. Waar blijven de Zomertortels? Om 5 over 10 komt de eerste Koekoek van dit jaar langs. Die zien we alleen in augustus. Als het echt warm wordt, wordt het ook in de lucht rustig, wel worden er nog 3 Buizerds en 6 Wespendieven genoteerd. Ook leuk zijn de 4 Koninginnenpages, een nieuw dagrecord.
Vandaag 22 soorten, 204 exemplaren.

Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Kramsvogel
Kramsvogel

19 aug

Vandaag is de heetste dag van het jaar in Nederland. Op de telpost is het om 12 uur al 30 °C en er wordt al vroeg gestopt met tellen. Als er ’s morgens vroeg begonnen wordt, is het al 20 °C en de paar wolkjes die er dan nog zijn, verdwijnen snel. Om kwart over 7 komt de eerste Kramsvogel van dit jaar langs, niet de vroegste ooit voor de telpost, want in 2010 werd er al een op de eerste dag gezien. Vijf minuten later wordt er een Blauwborst in de maïs ontdekt. Voor de 2e keer een Blauwborst, de vorige was op 9 september 2006.
Vandaag 17 soorten, 85 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart      
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling      
06. Ooievaar 35. Kneu      
07. Grauwe Gans 36. Havik      
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd      
09. Nijlgans 38. Slechtvalk      
10. Wilde Eend 39. Goudplevier      
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw      
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw      
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief      
14. Sperwer 43. Huiszwaluw      
15. Visarend 44. Graspieper      
16. Boomvalk 45. Paapje      
17. Kraanvogel 46. Tapuit      
18. Kievit 47. Kleine Karekiet      
19. Watersnip 48. Tjiftjaf      
20. Grutto 49. Koolmees      
21. Regenwulp 50. Putter      
22. Wulp 51. Ringmus      
23. Witgat 52. Bontbekplevier      
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter     Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca     Koninginnepage
26. Holenduif 55. Merel     Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink     Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel     Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek     Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4