Week 2 (6 aug - 12 aug)

6 aug

Deze maandag is het half bewolkt, waait er een redelijk windje uit de zuidwesthoek en wordt het 20 °C. Om 7u10 vliegt er een Visdief over, dit is de 5e in alle jaren dat we hier tellen. Om kwart over 9 komt er een telefoontje van Brobbelbies-zuid dat er een Zwarte Ooievaar boven de telpost hangt. Deze blijkt nog boven Oss te vliegen, zo goed is het zicht. Maar hij komt wel onze kant op en komt zelfs aan de grond zodat er mooie foto’s gemaakt kunnen worden. Om half twee ’s middags vliegen er twee Blauwe Kiekendieven over, dit zijn trekkers. Verder is het rustig, de locale roofvogels laten zich wel zien: Wespendief, Blauwe Kiekendief, Boomvalk en Torenvalk.
Vandaag 14 soorten, 152 exemplaren.

Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief

7 aug

Een koele dag met veel bewolking. Er vloog ook erg weinig, voornamelijk Boerenzwaluwen, maar in 6 teluren waren dat er ook maar 35.
Vandaag 6 soorten, 51 exemplaren.

Boomvalk
Boomvalk
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar

8 aug

Deze dag weinig wind, het begint helder, maar vanaf 8 uur is er flink wat bewolking. De temperatuur loopt op van 12 naar 23 °C. Om 7u40 komt er al een juveniele Blauwe Kiekendief langs. Om 9u45 een Grote Zilverreiger, de tweede alweer dit jaar. Een uurtje later twee Huiszwaluwen en dat zijn pas de eerste van dit jaar. Om half vier de tweede Visdief van dit jaar en de tweede Zwartkopmeeuw ooit. ’s Avonds komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief langs. Het mooie weer zorgt ook voor een beetje vlindertrek.
Vandaag 20 soorten, 132 exemplaren.

Holenduif
Holenduif
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar

9 aug

Mistig begin, het zicht is minder dan 250 meter. Na 8 uur trekt de mist op en is het half bewolkt, met weinig wind uit de noordhoek, het wordt nog wel 22 °C. Totaal 6 Witgatjes en wat Boerenzwaluwen zijn vermeldenswaardig en de Boomvalk die even na enen langskomt. Verder in de avond nog een Wespendief. Als uitsmijter van de dag een Regenwulp.
Vandaag 14 soorten, 62 exemplaren.

Koninginnenpage
Koninginnenpage
Tapuit
Tapuit

10 aug

Een fris (9 °C) maar helder begin van de dag, met toenemende bewolking en een licht briesje uit de noordhoek. Het wordt nog wel 21 °C. Om even over 7 komt er al een juveniele Bruine Kiekendief over, om kwart voor 9 door gevolgd door een juveniele Blauwe Kiekendief. Hetzelfde uur worden er ook een Regenwulp en een Zwarte Roodstaart genoteerd. Klokslag 9 uur komt de tweede juveniele Bruine Kiekendief van deze dag over. De volgende twee uur kunnen we de eerste 3 Buizerds op trek noteren, samen met een tweetal Wespendieven. Net na half een wordt er een groepje van 7 Ooievaars ontdekt. Het volgende uur levert een Slechtvalk (de eerste dit jaar) en een Boomvalk op. Geen grote aantallen, maar toch wel een leuke telling.
Vandaag 28 soorten, 138 exemplaren.

11 aug

Deze zaterdag begint nog frisser: 6 °C. Met een matig windje uit alle hoeken en toenemende bewolking wordt het toch nog 20 °C. In de ochtend laat een Kwartel zich nog horen en de Blauwe Kiekendief die hier rondhangt, wordt ook gespot. De eerste Goudplevier van dit jaar laat zich ook horen en de eerste Graspieper trekt over. Om half een noteren we de eerste Tapuit van dit jaar.
Vandaag 17 soorten, 107 exemplaren.

Telpost
Telpost
Wespendief
Wespendief

12 aug

Met de wind in de oosthoek die zelfs kracht 4 haalt en een wat warmer begin geen onaardig trekweer. Het wordt zelfs 25 °C. In het eerste uur komen er twee juveniele grote meeuwen over die behoorlijk verschillen. De ene is een Kleine Mantelmeeuw en de andere een Zilvermeeuw, de eerste van dit jaar. Terwijl ter plaatse de Tapuit heen en weer scharrelt, wordt het eerste Paapje opgemerkt. Thijs Fijen ontdekt in de mais een Kleine Karekiet. Tegen 9 uur wordt er een mooie 3kj man Bruine Kiekendief ontdekt, die achter de mais verdwijnt en daar waarschijnlijk een tijd aan de grond zit, want later wordt ie nog een keer gezien. Verder op de dag kunnen er voornamelijk nog wat zwaluwen genoteerd worden, maar ook nog twee Koninginnenpages. Meer nieuwe soorten voor dit jaar: Koolmees en Putter.
Vandaag 24 soorten, 183 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59.    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60.    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61.    
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling      
06. Ooievaar 35. Kneu      
07. Grauwe Gans 36. Havik      
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd      
09. Nijlgans 38. Slechtvalk      
10. Wilde Eend 39. Goudplevier      
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw      
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw      
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief      
14. Sperwer 43. Huiszwaluw      
15. Visarend 44. Graspieper      
16. Boomvalk 45. Paapje      
17. Kraanvogel 46. Tapuit      
18. Kievit 47. Kleine Karekiet      
19. Watersnip 48. Tjiftjaf      
20. Grutto 49. Koolmees      
21. Regenwulp 50. Putter      
22. Wulp 51.      
23. Witgat 52.      
24. Kokmeeuw 53.      
25. Kleine Mantelmeeuw 54.     Koninginnenpage
26. Holenduif 55.     Atalanta
27. Gierzwaluw 56.     Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57.     Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58.     Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1