Week 1 (1 aug - 5 aug)

Dit jaar is er weer geteld voor 1 augustus, vanwege de trek van Gierzwaluwen die we anders zouden missen. De keet staat er nog niet.

1 aug

Het verslag van telseizoen 2012 begint midden in de week. Op woensdag 1 augustus is er om 5u15 begonnen. Bij aankomst was er een Nachtzwaluw aanwezig. De eerste trekvogels zijn het volgende uur genoteerd: 1 Kleine Mantelmeeuw, 2 Gele Kwikstaarten en een Witte Kwikstaart. Het weer is goed, weinig wind uit de ZO hoek en een temperatuur die oploopt van 11 °C naar 27 °C en er is weinig bewolking. Boomvalken (2) en een tweede kalenderjaar man Bruine Kiekendief zijn de eerste roofvogels die langstrekken. Verder vandaag een redelijk aantal Gierzwaluwen: 370. Vermeldenswaardig zijn de 5 Raven, het succes van de Maashorst dit jaar. Het mooie weer zorgt ook voor redelijk wat vlindertrek. De eerste 11 ¾ uur zitten er weer op.
Vandaag 18 soorten, 538 exemplaren.

De keet is weer geplaatst
De keet is weer geplaatst
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen

2 aug

De eerste Boompieper vliegt over, het is vandaag bewolkt, niet warmer dan 22 °C en tot 2 uur is het rustig in de lucht, alleen wat Watersnippen. De eerste topper van 2012 wordt om klokslag 3 uur gezien: een Zwarte Ooievaar. Dit uur zijn de lokale Wespendieven ook actief. Vlak voor 9 uur ’s avonds vliegen er 2 Purperreigers over! En de eerste Grote Zilverreiger wordt ook genoteerd. Vandaag 15 soorten en 64 vogels geteld.
Vandaag 18 soorten, 67 exemplaren.

3 aug

Vandaag begint het bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt het open, het wordt maximaal 25 C. s Ochtends komen de eerste Regenwulpen van dit jaar over, 6 stuks. In hetzelfde uur ook 12 Watersnippen. Om 11 uur komt de eerste Ooievaar van dit jaar over, maar om 13u42 twee Zwarte Ooievaars en om 14u zelfs 4 Zwarte Ooievaars! Een geslaagde dag.
Vandaag 15 soorten, 121 exemplaren.

4 aug

Zaterdag en Wespendieventelling. Elke dag vliegen er wel Gierzwaluwen over, vandaag 54. Waarschijnlijk zijn de meeste Gierzwaluwen al voor ons telseizoen vertrokken. Aardig wat vogelaars vandaag op de telpost, dat zal ook met de Wespendieventelling te maken te hebben. Op verschillende plaatsen op de Maashorst worden alle Wespendieven met tijd, gedrag en vliegrichting opgeschreven. Zodoende krijgen we een idee hoeveel er op de Maashorst voorkomen. Dit jaar is er zelfs een hoogwerker ingezet die tegenover de telpost langs de bosrand is opgesteld. Vanaf de telpost is er helaas maar een Wespendief gezien. Een mannetjes Zwarte Roodstaart komt langs. Na 13u wordt de eerste trekkende Wespendief waargenomen. De mooiste waarneming is de Koninginnepage die langs vliegt. Aan het eind van de dag komt de eerste Witgat van het jaar langs.
Vandaag 22 soorten, 186 exemplaren.

5 aug

Vandaag wordt het telseizoen officieel geopend. De keet is weer geplaatst zodat we er weer tegenaan kunnen. Het is een dag die bewolkt begint en eindigt, maar overdag is er genoeg zon en het wordt 26 C. Bij aankomst is een van de lokale Raven aanwezig. Om half 8 wordt de eerste nieuwe telpostsoort van dit jaar genoteerd: de Grutto! In al die jaren is er nog nooit een Grutto overgevlogen, maar vandaag was het zo ver. Om 9u30 komt Jos vd Wijst aangesneld, er zit een Visarend op de Schaijkse Heide. Even later is de vogel opgevlogen en kan vanaf de telpost worden waargenomen. Kwart over een wordt er een Kraanvogel ontdekt en om 3 uur een eerste kalenderjaar Blauwe Kiekendief. Waarschijnlijk is dit exemplaar nog een paar dagen in het gebied aanwezig.
Vandaag 22 soorten, 170 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling
06. Ooievaar 35. Kneu
07. Grauwe Gans 36. Koninginnenpage
08. Grote Canadese Gans 37. Atalanta
09. Nijlgans 38. Kleine Vos
10. Wilde Eend 39. Dagpauwoog
11. Wespendief 40. Bont Zandoogje
12. Bruine Kiekendief  
13. Blauwe Kiekendief  
14. Sperwer  
15. Visarend  
16. Boomvalk  
17. Kraanvogel  
18. Kievit  
19. Watersnip  
20. Grutto  
21. Regenwulp  
22. Wulp  
23. Witgat  
24. Kokmeeuw  
25. Kleine Mantelmeeuw  
26. Holenduif  
27. Gierzwaluw  
28. Oeverzwaluw  
29. Boerenzwaluw  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. Grutto (1)