Week 4 (20 aug - 26 aug)

20 aug

De week begint nog warm, ’s morgens is het nog 21 °C. Weinig wind deze dag, dankzij de opkomende bewolking wordt het net al te snel warm, maar ’s avonds is het toch weer 27 °C. Een groepje van 16 Grote Lijsters in de loop van de ochtend is opvallend, het zijn de eersten dit jaar. Net na tienen komt er een Bruine Kiekendief over, het is een volwassen man. Verder deze dag een Goudplevier, wat Watersnippen en verder zwaluwen, Gele Kwikstaarten en Paapjes.
Vandaag 23 soorten, 222 exemplaren.

Torenvalk
Torenvalk
Wulp
Wulp

21 aug

Deze dinsdag is bewolkt, maar het wordt toch nog 27 °C. De weinige wind komt uit de westhoek. Eerst in de maïs, maar later in de struikjes naast de keet wordt een Bosrietzanger ontdekt. Nieuw dit jaar, maar niet nieuw voor de telpost, dit is de 10de. Verder vliegt er weinig, een Tapuit, 2 Paapjes en een man Slechtvalk zijn de krenten in de pap. Wel leuk is de Wespenspin die in de greppel naast de keet wordt ontdekt, de komende dagen veel gefotografeerd.
Vandaag 16 soorten, 67 exemplaren.

22 aug

Het begint al een stuk frisser met rond half 11 2 Stormmeeuwen, de eersten dit jaar. Rond half 1 trekt er een eerstejaars vrouw Slechtvalk over en een kwartier later vindt Isidro een groep van 45 Ooievaars. Die zitten zo hoog dat ze in een wolk verdwijnen om daar later aan de andere kant weer uit te komen. Om 3 uur ontdekt Wim Gremmen een klein stipje. Dat moet een Jager zijn, maar het is ver weg. Loslaten betekent niet meer terugvinden. Verder dan Jager spec. komt de determinatie niet. Toch is het waarschijnlijk een Kleinste Jager, want deze dag zijn er overal in Nederland Jagers gezien en alle om naam gebrachte Jagers waren Kleinste Jagers. Verder vandaag leuke zwaluwentrek: 575 Huiszwaluwen.
Vandaag 25 soorten, 981 exemplaren.

Wulp
Wulp
Geelgors
Geelgors
Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar

23 aug

De wind zit ’s morgens en overdag in de ZW-hoek, kracht 2, maar ‘s avonds in de NO-hoek. Het is dat wel bijna windstil. De bewolking varieert, eerst lost het op om later weer toe te nemen. Dat zijn rare wolken, het lijkt wel een beetje op van die zeemist die met flinke wind en nauwelijks zicht soms op de wadden hebt. Later wordt het beter en maximaal 24 °C. In de ochtend is er leuke trek van Huis- en Boerenzwaluw. Om kwart over 11 vliegt een Zwarte Ooievaar richting de Drie Vennen en daar landt het jonge beest. Net na half 12 de eerste Duinpieper die luid roepend richting zuidwest wegvloog. Waarschijnlijk heeft ie op de akker voor de telpost gezeten, want we hebben ‘m niet horen aankomen. Net na 12 uur komt de Zwarte Ooievaar weer over en vertrekt in de richting van Oss.
Vandaag 22 soorten, 814 exemplaren.

24 aug

Een fris begin (13°C) en windstil, maar wel geheel bewolkt. Met het warmer worden lossen de wolken voor de helft op wordt het 23 °C, maar de wind komt niet boven 1 Beaufort. Voor 8 uur kan de eerste Fitis van dit jaar worden bijgeschreven, in het volgende uur een Wintertaling. Kwart over 10 de mooiste waarneming van de dag: een Zwarte Ooievaar en deze is fotografeerbaar. ’s Middags komen er nog wat roofvogels over, onder andere een juveniele Bruine Kiekendief, een Wespendief en een Boomvalk. De avondtelling levert een vlucht van 5 Regenwulpen op.
Vandaag 26 soorten, 440 exemplaren.

25 aug

De westenwind neemt in de loop van de dag toe tot kracht 4. Er is veel bewolking en de temperatuur loopt van 15 C op tot 22 °C. In de ochtend redelijke trek van Gele Kwikstaarten en de zwaluwen trekken ook aardig goed. Om half 9 goed zicht op de lijsters in de bosrand, Kramsvogels! En 3 stuks. Niet de eersten van dit jaar, maar toch. Kwart over 9 komt er een Wespendief mooi zichtbaar over, het is een mannetje. In de voormiddag een periode met regen en daarna is de Groenpootruiter vermeldenswaardig.
Vandaag 16 soorten, 490 exemplaren.

26 aug

Deze natte dag is er pas om 10 uur begonnen. Westenwind kracht 2, veel buien en geheel bewolkt. Het werd niet warmer dan 19 °C. Ondanks de regen zijn er vrij veel Boerenzwaluwen geteld; 552. Ook nog 4 Gierzwaluwen en zelfs een trekkende Atalanta. Tussen 2 uur en 3 uur kwamen er zelfs 2 Kemphanen recht over de telpost, de vroegste ooit en met tot dan toe 10 exemplaren ook een vrij zeldzame overtrekker. Het volgende uur had als verrassing een groep van 13 eerstejaars Ooievaars, die ergens richting Schaijk tussen de bomen verdwenen.
Vandaag 17 soorten, 651 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster    
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger    
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw    
06. Ooievaar 35. Kneu 64. Jager spec.    
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper    
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw      
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief      
14. Sperwer 43. Huiszwaluw      
15. Visarend 44. Graspieper      
16. Boomvalk 45. Paapje      
17. Kraanvogel 46. Tapuit      
18. Kievit 47. Kleine Karekiet      
19. Watersnip 48. Tjiftjaf      
20. Grutto 49. Koolmees      
21. Regenwulp 50. Putter      
22. Wulp 51. Ringmus      
23. Witgat 52. Bontbekplevier      
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter     Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca     Koninginnenpage
26. Holenduif 55. Merel     Atalanta
27. Gierzwaluw 56. Vink     Kleine Vos
28. Oeverzwaluw 57. Turkse Tortel     Dagpauwoog
29. Boerenzwaluw 58. Koekoek     Bont Zandoogje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012

  1. Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012:

  1. 05-08-2012 Grutto 1
  2. 18-08-2012 Koninginnenpage 4