Vogelteldag 2006

We begonnen al heel vroeg, om 7.30 uur moesten alle posten bezet zijn Aan deelname geen gebrek en er kwamen zelfs leden op de fiets uit Nijmegen om toch maar te kunnen tellen (of was het voor de soep en worst??).

Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006

Met de walkie talkies konden de vogelwaarnemingen aan elkaar doorgegeven worden. Er stond in de ochtend een koude oosten wind waardoor de omstandigheden voor de tellers niet prettig waren. Maar al snel werden de eerste vogels doorgegeven. Al vroeg kwam een Bruine Kiekendief door en enkele Buizerds. Op de hoofdtelpost hadden ze zelfs al Kruisbekken en een Goudvink. Door het ontbreken van de vogels kwam al snel de roep om soep en worsten. De worsten werden al snel op de fiets rond gebracht door Peter vd Braak. Daarna mochten we weer wat Buizerds tellen. Deze kwamen nu met regelmaat zeer hoog over de telposten. Een Rode Wouw werd nog door de hoofdtelpost waargenomen. Helaas kon deze door de andere posten niet gezien worden. Hieronder wat overzichten van de dag en foto's

Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006
Vogelteldag 2006

Aantallen van de 5 telposten


Vogelsoort Telpost Beste Telpost
  1 2 3 4 5  
Bruine Kiekendief 0 0 0 0 0 5
Gele Kwikstaart 0 1 0 0 0 2
Grauwe Gans 0 0 1 0 0 3
Goudvink 1 0 0 0 0 1
Pimpelmees 1 0 0 0 0 1
Roek 0 0 0 1 0 4
Rode Wouw 1 0 0 0 0 1
Turkse Tortel 0 0 0 1 0 4
Putter 2 0 0 0 0 1
Rietgans 0 0 0 0 2 5
Sijs 0 0 1 0 1 3/5
Koolmees 2 0 0 1 0 1
Gaai 4 0 0 0 0 1
Groenling 0 0 2 0 2 3/5
Grote Lijster 0 0 0 4 0 4
Kneu 0 0 4 0 0 3
Merel 2 0 0 2 0 1/4
Ringmus 2 0 1 0 2 2/5
Boomleeuwerik 2 0 4 0 0 3
Heggemus 1 0 4 1 1 3
Kruisbek 6 0 0 1 0 1
Stormmeeuw 0 0 3 0 4 5
Keep 1 4 2 3 1 2
Kleine Zwaan 1 0 0 0 4 5
Koperwiek 1 0 0 6 5 4
Geelgors 9 6 1 3 1 1
Rietgors 0 2 7 1 10 5
Sperwer 4 2 9 4 3 3
Pimpelmees 3 0 0 0 0 3
Kokmeeuw 0 2 9 2 12 5
Holenduif 0 5 6 17 1 4
Kauw 0 0 0 26 9 4
Witte Kwikstaart 6 6 9 22 5 4
Zanglijster 10 0 5 43 6 4
Kievit 0 7 41 30 0 3
Buizerd 12 10 16 30 34 5
Graspieper 16 23 36 13 28 3
Aalscholver 12 1 67 10 67 5
Kolgans 1 12 52 48 69 5
Veldleeuwerik 41 70 58 5 31 2
Houtduif 128 33 5 60 1 1
Vink 34 79 64 99 32 4
Spreeuw 80 311 1373 371 2189 5
Totaal 379 574 1780 804 2523 5

De top tien soorten tijdens de vogelteldag

Top 10 Soort Aantal
1 Spreeuw 4324
2 Vink 308
3 Houtduif 227
4 Veldleeuwerik 205
5 Kolgans 182
6 Aalscholver 157
7 Graspieper 116
8 Buizerd 102
9 Kievit 78
10 Zanglijster 64

Bijzondere soorten tijdens de vogelteldag

Bijzondere soorten Aantal
Bruine kiekendief 1
Goudvink 1
Kruisbek 7
Putter 2
Rode Wouw 1