Week 13 (23 okt - 29 okt)

23-10-2006

Maandag is de hele dag geteld. Hulde aan de standvastigheid van de tellers want er werden niet veel vogels geteld.

24-10-2006

Dinsdag is er niet geteld.

25-10-2006

Woensdag werd om 8:00 uur begonnen met tellen. Op dinsdag kwamen berichten door op het internet dat de Koperwiekentrek op met name de Wadden was begonnen en de verwachtingen waren dus hooggespannen. Eenmaal op de telpost werden de tellers getrakteerd op een dikke mist die tot 12:00 uur bleef hangen. Er werd zelfs overwogen om maar te stoppen met tellen. Een telefoontje van telpost Brobbelbies Zuid, met de mededeling dat daar honderden Koperwieken doorkwamen, deed anders besluiten. Op onze telpost werden op dat moment nog geen Koperwieken gezien. maar dat veranderde snel. De vogels kwamen soms in groepen van 500 stuks voorbij; ze zullen zeker onder telt zijn zo massaal was de doorkomst. Hier volgen de uur aantallen: 12-13 uur 4.582; 13-14 uur 4.328; 14-15 uur 2.145; 15-16 uur 594; 16-17 uur 370. Dit waren in totaal 12.019 Koperwieken!! Het oude record is van 28 oktober 2005 en stond op 4.389 vogels, dit nieuwe dagrecord is dus bijna een verdriedubbeling. Ook werden vandaag de eerste Kramsvogels (84 ex.) op de telpost waargenomen maar ook een zeer late Boerenzwaluw, de laatste Boerenzwaluw ooit op de telpost. In het totaal werden er 13.816 vogels geteld.

Doortrek patroon Koperwieken op 25 oktober
Doortrek patroon Koperwieken op 25 oktober
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger

26-10-2006

Ook donderdag werd een een superdag met hoge aantallen vogels. Voor de derde keer dit jaar moest het dagrecord Vinken eraan geloven. Bijna de hele dag door werd een lange stroom Vinken waargenomen. Hier volgen de uur totalen: 8-9 uur 311; 9-10 uur 1.396; 10-11 uur 1.551; 11-12 uur 2.413; 12-13 uur 1.897; 13- 14 uur 800; 14-15 uur 259; 15-16 uur 368; 16-17 uur 301 (totaal 9.296). Tussen 8 en 9 uur trok een front Spreeuwen over de telpost, naar schatting 4.000 vogels. Ook was er weer goede lijstertrek, 2.538 Koperwieken, 185 Kramsvogels, 10 Merels en een opvallend hoog aantal Grote Lijsters: 170. Opvallend waren de 2 Roodborsttapuiten die kwamen aanvliegen en invielen in het koolzaadveld. Ook de rovers deden het vandaag goed met een, bijna, verdubbeling van het dagrecord voor de Sperwer (van 39 naar 72). Met nog eens 125 Buizerds, 2 Smellekens, 2 Slechtvalken en 4 Torenvalken werden er in totaal 21.706 vogels geteld. Hiermee werd het aantal van 150.000 vogels gepasseerd; nooit eerder werden zoveel vogels in een seizoen geteld.

27-10-2006

Vrijdag was al niet anders met hoge aantallen en leuke waarnemingen! een opsomming: 4.211 Vinken, 2.039 Koperwieken, 4.040 Spreeuwen en een nieuw dagrecord voor de Aalscholver (599 met één groep van 113 vogels). Een late Bruine Kiekendief werd om 8:14 uur hoog over de telpost gezien. Op een zeker moment werd er een apart geluid achter ons gehoord. In het mooie zonlicht werd een grote groene vogel gezien; de tweede Halsbandparkiet ooit voor de telpost. En vandaag ook eindelijk eens groepen Houtduiven over de Brobbelbies, deze soort werd al in grote aantallen geteld op de oostelijk van ons gelegen telposten en nu konden wij er eindelijk 4.314 noteren. Leuk waren ook een mannetje Beflijster rechts over de bosrand en opnieuw een hoog aantal Sperwers (43), 59 Buizerds en een Slechtvalk. In totaal werden 17.757 vogels geteld.

Buizerd
Buizerd
Kieviten
Kieviten
Zonsopkomst
Zonsopkomst

28-10-2006

Zaterdag was even wennen met in totaal 1.573 vogels waaronder een Slechtvalk als leukste krent.

29-10-2006

Ook zondag was relatief bescheiden met 1.654 vogels, voornamelijk Houtduiven (784) en een roofvogeltrek met 20 Buizerds, 12 Sperwers en een Slechtvalk. Ook is de lokale Klapekster weer regelmatig te zien op de telpost.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus  101. Kramsvogel
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper  102. Halsbandparkiet
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk  103. Beflijster
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster  104.
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw  105.
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees  106.
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger  107.
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik  108.
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep  109.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan  110.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai  111.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel  112.
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil  113.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89. IJsgors  114.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90. Brandgans  115.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91. Toendrarietgans  116.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92. Koperwiek  117.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93. Sijs  118.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94. Kleine Zwaan  119.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95. Kraanvogel  120.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96. Wintertaling  121.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97. Vorkstaartplevier spec.  122.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98. Roek  123.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99. Zwarte Roodstaart  124.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100. Klapekster  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst
 3. Kraanvogel
 4. Vorkstaartplevier spec.

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper
 21. 11-10-2006 4.445 Veldleeuwerik
 22. 12-10-2006 574 Zanglijster
 23. 12-10-2006 7.549 Vink
 24. 12-10-2006 346 Kneu
 25. 12-10-2006 66 Rietgors
 26. 13-10-2006 223 Toendrarietgans
 27. 13-10-2006 5 Torenvalk
 28. 16-10-2006 14 Kraanvogel
 29. 17-10-2006 242 Buizerd
 30. 17-10-2006 1 Vorkstaartplevier spec.
 31. 17-10-2006 5.186 Veldleeuwerik
 32. 17-10-2006 67 Rietgors
 33. 19-10-2006 3 Ekster
 34. 22-10-2006 7.367 Vink
 35. 25-10-2006 12.019 Koperwiek
 36. 26-10-2006 72 Sperwer
 37. 26-10-2006 9.296 Vink
 38. 27-10-2006 599 Aalscholver
 39. 27-10-2006 43 Sperwer