Week 14 (30 okt - 5 nov)

30-10-2006

Op maandag liepen de aantallen verder terug: 857 Vinken, 233 Graspiepers, 712 Houtduiven en de op één na beste telling voor de Kramsvogel (499 ex.). Deze vogels kwamen na 9:00 uur door in mooie groepen langs de noordwestelijke bosrand.

Grauwe Ganzen
Grauwe Ganzen
Houtduiven
Houtduiven
Klapekster
Klapekster

31-10-2006

Dinsdag is er geteld door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Er werden maar 333 vogels geteld zonder enige bijzonderheden.

01-11-2006

Leo moest de telling op woensdag vroegtijdig afbreken door slecht weer. Toch nog, dankzij de Houtduiven, in totaal 596 vogels.

02-11-2006

Donderdag was beter, na de eerste nachtvorst van het seizoen werden door Wim Gremmen en Wil Verbossen op een wit getinte telpost leuke aantallen ganzen gezien: 67 Rietganzen, 379 Kolganzen, 22 Grauwe Ganzen en 9 Nijlganzen. Maar de klapper van de dag waren de 2.016 Kramsvogels (een verdriedubbeling van het oude record en tevens in één keer meer dan ooit in één telseizoen is geteld). Met 930 Houtduiven werden in totaal 5.709 vogels geteld, een heel leuk aantal voor begin november.

03-11-2006

Ook op vrijdag bleven de Kramsvogels weer leuk vliegen en konden er 842 exemplaren genoteerd worden. 10 Kleine Zwanen vlogen op een hoogte van 20 meter vlak voor de telpost naar zuidoostelijke richting en verder werden, naast een leuke ganzentrek, nog 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief gezien; in totaal 2.292 vogels.

Kleine Rietganzen
Kleine Rietganzen
Kleine Rietganzen
Kleine Rietganzen
Sperwer
Sperwer

04-11-2006

Zaterdag begon met een mooie zonsopgang. De opvallendste waarnemingen waren de 1.111 Vinken, een Grote Gele Kwikstaart, de eerste Kleine Rietganzen (een groepje van vijf en een groepje van twee) en de mooie groepen Kramsvogels (466 ex.).

05-11-2006

Zondag was een koude dag met flink wat wind, wat misschien de vogels weerhouden heeft om te gaan vliegen. Een zeer magere telling met als enig hoogtepuntje een Grote Gele Kwikstaart. In totaal vandaag maar 477 vogels.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus  101. Kramsvogel
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper  102. Halsbandparkiet
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk  103. Beflijster
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster  104. Kleine Rietgans
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw  105.
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees  106.
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger  107.
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik  108.
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep  109.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan  110.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai  111.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel  112.
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil  113.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89. IJsgors  114.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90. Brandgans  115.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91. Toendrarietgans  116.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92. Koperwiek  117.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93. Sijs  118.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94. Kleine Zwaan  119.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95. Kraanvogel  120.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96. Wintertaling  121.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97. Vorkstaartplevier spec.  122.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98. Roek  123.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99. Zwarte Roodstaart  124.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100. Klapekster  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst
 3. Kraanvogel
 4. Vorkstaartplevier spec.

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper
 21. 11-10-2006 4.445 Veldleeuwerik
 22. 12-10-2006 574 Zanglijster
 23. 12-10-2006 7.549 Vink
 24. 12-10-2006 346 Kneu
 25. 12-10-2006 66 Rietgors
 26. 13-10-2006 223 Toendrarietgans
 27. 13-10-2006 5 Torenvalk
 28. 16-10-2006 14 Kraanvogel
 29. 17-10-2006 242 Buizerd
 30. 17-10-2006 1 Vorkstaartplevier spec.
 31. 17-10-2006 5.186 Veldleeuwerik
 32. 17-10-2006 67 Rietgors
 33. 19-10-2006 3 Ekster
 34. 22-10-2006 7.367 Vink
 35. 25-10-2006 12.019 Koperwiek
 36. 26-10-2006 72 Sperwer
 37. 26-10-2006 9.296 Vink
 38. 27-10-2006 599 Aalscholver
 39. 27-10-2006 43 Sperwer
 40. 02-11-2006 2.016 Kramsvogels