Week 12 (16 okt - 22 okt)

16-10-2006

Op maandag waren de verwachtingen weer hooggespannen. Vanwege de gunstige weersomstandigheden en goede aanvoer uit Scandinavië werden veel Buizerds verwacht. Na 11.00 uur leek het te beginnen met een leuke bel maar het zette echter niet door en na 13.00 uur viel het bijna stil. Omstreeks 13:50 uur zag Ralph in de verte een groep grote vogels. Dit bleken 14 Kraanvogels te zijn, de eersten die we waarnamen. Hierop hebben we zeven jaar moeten wachten. Verder werd nog een Waterpieper gezien en een Grote Gele Kwikstaart.

Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Buizerds
Buizerds

17-10-2006

Dinsdag werd een schitterende dag op de telpost. In de ochtend begon het meteen goed met grote aantallen Veldleeuweriken (totaal 5.186 nieuw dagrecord) en Vinken (totaal 2.369). Een vrouwtje Zwarte Roodstaart werd ontdekt achter de telpost, na ongeveer een half uur zette zij haar reis voort. 2 Wintertalingen werden ontdekt in een kluchtje Nijlganzen en ook weer 2 Brandganzen. Omstreeks 13.45 uur werd een Vorkstaartplevier gezien. Hoewel de vogel met tegenlicht werd gezien werden duidelijk de kenmerken van een Vorkstaartplevier gezien. De vogel viel in maar kon na een uur zoeken niet worden terug gevonden. Helaas kon niet worden vastgesteld of het om een Steppe- of gewone Vorkstaartplevier ging. De vogel is daarna niet meer gezien. De kraaiachtigen begonnen ook te trekken en de eerste 32 Roeken konden worden bijgeschreven. Het echte spektakel van de dag begon echter pas na 15.00 uur met de langverwachte Buizerdtrek. Voor die tijd werden "maar" 43 Buizerds gezien. Een matig aantal en er werden er niet veel meer verwacht totdat Wil Verbossen een belletje van twaalf vogels ontdekte. Hierna kwam een onafgebroken stroom Buizerds over de telpost. In 2 uur tijd werden nog 199 vogels geteld. De vogels kwamen voornamelijk uit het noordoosten. De grootste bel bestond uit 60 vogels. Tevens bellen van 11, 11, 9, 11, 9, 18, 10, 9, 7 en 7. Tussen 15:00 en 16:00 werden 93 vogels geteld en tussen 16.00 en 17.00 uur werden 106 vogels geteld. Supergaaf!!!! In totaal werden vandaag 242 Buizerds geteld, een prachtig nieuw dagrecord!!!! Ook de Sperwers deden het niet slecht. Met 30 vogels werd het op één na beste aantal genoteerd. Verder nog 4 Smellekens, een vrouwtje Blauwe Kiekendief, een Havik, 3 Torenvalken en een Slechtvalk. Ook een nieuw dagrecord voor de Rietgors (67 vogels).

18-10-2006

Het weer op woensdag was minder dan de dag ervoor en de ochtend telling moest dan ook om 11:15 worden afgebroken vanwege de regen, toch werd er nog een Smelleken en een rechtdoor trekkende Zwarte Kraai gezien. In de middag werd toch nog een belletje van 10 Buizerds waargenomen. Deze vogels hadden duidelijk moeite om hun reis voort te zetten en hingen dan ook langere tijd rond de telpost. Andere Buizerds die uit de verte aankwamen sloten zich bij deze bel aan tot een groep van 44 vogels. In de middag ook nog een mannetje Smelleken gezien en een Grote Zilverreiger.

Grauwe Ganzen
Grauwe Ganzen
Havik
Havik

19-10-2006

De telling op donderdag was matig en een ploegende boer gooide roet in het eten. Opvallend waren de 3 Eksters (nieuw dagrecord).

20-10-2006

Vrijdag 20 oktober was ook niet alles met lage aantallen. De Buizerdtrek leek eerst op gang te komen maar viel vrijwel geheel stil toen het weer minder werd (32 ex.). Een vrouwtje Blauwe Kiekendief was de hele dag aanwezig geweest op de telpost.

21-10-2006

Zaterdag werden we getrakteerd op een concert van honderden Veldleeuweriken en Kneuen die hoog in de lucht zaten, toch nog leuke Vinkentrek (1.941 vogels) over de rechtse bosrand. Een Klapekster kwam aangevlogen en viel in voor de telpost en verder werd een Grote Mantelmeeuw gezien, een niet alledaagse verschijning op de telpost. Leuke Buizerdtrek vandaag. De vogels hadden wel duidelijk moeite met de tegenwind en er moest goed opgelet worden omdat de Buizerds langere tijd rondom de telpost verbleven, in totaal 113 Buizerds!! Verder een Smelleken en 24 Sperwers en het vrouwtje Blauwe Kiekendief die weer de hele dag aanwezig was rond de telpost.

Klapekster
Klapekster
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Zwarte Roodstaart
Zwarte Roodstaart

22-10-2006

Op zondag was er een enorme Vinkentrek; met 7.367 vogels bijna een dagrecord!! De rovers deden het ook niet slecht: een Havik, 12 Sperwers, 75 Buizerds, 2 Torenvalken, een Smelleken en een Slechtvalk. Vandaag wederom een Huismus (vrouwtje) en een Ekster. Verder een mooi dagtotaal van 10.695 vogels.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89. IJsgors
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90. Brandgans
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91. Toendrarietgans
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92. Koperwiek
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93. Sijs
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94. Kleine Zwaan
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95. Kraanvogel
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96. Wintertaling
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97. Vorkstaartplevier spec.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98. Roek
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99. Zwarte Roodstaart
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100. Klapekster

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst
 3. Kraanvogel
 4. Vorkstaartplevier spec.

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper
 21. 11-10-2006 4.445 Veldleeuwerik
 22. 12-10-2006 574 Zanglijster
 23. 12-10-2006 7.549 Vink
 24. 12-10-2006 346 Kneu
 25. 12-10-2006 66 Rietgors
 26. 13-10-2006 223 Toendrarietgans
 27. 13-10-2006 5 Torenvalk
 28. 16-10-2006 14 Kraanvogel
 29. 17-10-2006 242 Buizerd
 30. 17-10-2006 1 Vorkstaartplevier spec.
 31. 17-10-2006 5.186 Veldleeuwerik
 32. 17-10-2006 67 Rietgors
 33. 19-10-2006 3 Ekster
 34. 22-10-2006 7.367 Vink